Podporují nás

Pan Josef Feik

Hospic nejsou pouze nemocní a zdravotníci. Jsou to i jeho přátelé, dobrovolníci, lidé, kteří nějak pomohli. Jedním z nich je jedenadevadesátiletý pan Josef Feik. Po jedné návštěvě u něho jsme se rozhodli sepsat jeho životní vyprávění a následně požádali o souhlas ho zveřejnit. Děkujeme, že jsme svolení získali, i že máme mezi sebou takového člověka.

Další debata o eutanazii

Jen ojediněle se v hospicové péči setkáváme se žádostí o smrt. Pokud však k takové prosbě ze strany pacienta dojde, není to nic jiného, než volání o pomoc člověka, který byl sledem okolností zahnán do kouta, ze kterého nevidí úniku. Častokrát se jeho trauma netýká ani vlastní smrtelné nemoci, ale jiného problému, o kterém si […]

XXIII. královéhradecké ošetřovatelské dny

Další ročník cyklu dvoudenních odborných přednášek Královéhradeckých ošetřovatelských dnů proběhne 7. 9. – 8. 9. 2017. O hospicové paliativní péči bude přednášet také Jana Sieberová. Akce je určena především pro zdravotní sestry, lékaře a další zájemce o téma zdravotní péče. Hlavními tématy letošního ročníku jsou: Paliativní péče, bolest, ošetřování chronických ran, péče o bariatrického pacienta, kazuistiky z praxe […]

Duha na Celostátním setkání mládeže v Olomouci

Celostátní setkání mládeže je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí. Krom bohatého kulturního programu bude nabízet i řadu přednášek na různá vážná i veselá témata. O životě v hospici a o duchovní péči bude přednášet Jana Sieberová. Mj. na setkání mládeže naleznete prezentační […]

Beseda o domácí hospicové péči v Kladně

Vážení a milí, dovolte mi srdečně Vás pozvat na připravovanou akci v září, kde bychom Vám rádi představili náš domácí Hospic svaté Hedviky, naše cíle, činnost i vize…..

Mezinárodní konference „Kdybych měl už jen jeden den života“

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci Role duchovní péče o umírající v 21. století, s podtitulem „Kdybych měl už jen jeden den života“. Součástí bloku odborných přednášek bude i téma Jany Sieberové. Konference je určena odborné veřejnosti ze všech typů zdravotních i sociálních zařízení, která pečují o umírající, i dalším zájemcům o tuto problematiku.

Přednáška v Lidečku

11.7.2017 se v Lidečku uskuteční přednáška Jana a Pavla Sieberových o domácí hospicové péči. Přednáška Lidečko