Podporují nás

Poděkování za 6. Hospodský ples

V restauraci „U Sehnalů“ v Lázních Bělohrad se konal 6. Hospodský ples, jehož celý výtěžek pořadatelé velkoryse věnovali Domácímu hospici Duha, o.p.s. Děkujeme jim i návštěvníkům plesu za tento dar věnovaný na poskytování domácí hospicové péče i za skvělou atmosféru, kterou se na plese podařilo vytvořit!

BÝT SPOLU… – výstava o hospicové péči v Královéhradeckém kraji

Domácí hospic Duha, o.p.s., u příležitosti osmého výročí svého vzniku, srdečně zve na výstavu BÝT SPOLU… O hospicové péči v Královéhradeckém kraji. Probíhá od 24. 3. – 28. 4. 2017, v prostorách Městské radnice. Zpracoval Domácí hospic Setkání, o.p.s. z Rychnova nad Kněžnou, s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Osm let Duhy…

Vážení přátelé, každé výročí nám přináší příležitost vyjádřit svůj vděk, zvlášť dnes, kdy slavíme osmileté výročí založení Domácího hospice Duha. Myšlenka domácího hospice zrála mnoho let v mém srdci a postupně se stala prioritou, kterou podpořil dne 25.3. 2009 kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka, Královéhradecký kraj a Město Hořice.

Drazí přátelé, odešel náš drahý a milovaný pan kardinál Miloslav Vlk. Odešel tiše, pokojně a smířeně. V okamžiku smrti nebyl sám, u lůžka byla rodná sestra. V pokoji se shromáždila jeho duchovní rodina. Zapálená svíčka, otevřené okno a tvář plná něhy dokreslovaly atmosféru lásky a silné lidské sounáležitosti. Čtěte dále

Miloslav kardinál Vlk

Miloslav kardinál Vlk byl dlouholetým skromným podporovatelem hospicové péče – skromným nikoli co do počtu činů, těch bylo hodně, ale co do viditelnosti vlastní osoby v této podpoře. Děkujeme, otče kardinále! Miloslav kardinál VLK  

Jana Sieberová v MF Dnes

16.3.2017 vyšel v MF Dnes rozhovor paní redaktorky Ivy Bezděkové s Janou Sieberovou. Čtěte zde rozhovor v MF Dnes

Poděkování

Všichni milý „Duháčci“, promiňte to oslovení, ale všichni, které jsem poznala v době Vaší péče o naši mamku paní Zitkovou, jste opravdu milí. Náš život se pomalu vrací k normálu, ale já denně vzpomínám na Vaši péči, ochotu, pochopení, lásku…prostě Váš úžasný přístup k pacientům a jejich blízkým. Opravdu si vážím toho, že jsem Vás […]

STANOVISKO Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče k poslaneckému návrhu zákona „O DŮSTOJNÉ SMRTI“

Navrhovatelem zákona je poslanec J. Zlatuška a jeho asistent M. Hamerský, který je skutečným hybatelem věci. Mgr. Milan Hamerský se již několikráte marně ucházel o voličskou důvěru opřen o myšlenku zabíjet těžce nemocné – urychlit odchod lidí z tohoto světa jinou, než přirozenou cestou. O legalizaci eutanázie se snaží již po několikáté. A opětovně před […]