Podporují nás

Setkání v Ostravě a Olomouci

Ve dnech 24. 1. – 26. 1. se uskutečnilo setkání MUDr. Marie Svatošové a Jany Sieberové s pracovníky v Hospici sv. Lukáše v Ostravě a v Hospici na Svatém Kopečku v Olomouci. Bylo rozděleno do dvou častí. Dopoledne probíhalo setkání s vedoucími pracovníky a odpoledne s pracovníky v přímé péči.

Hospicový kaplan sloužil mši svatou za kardinála Vlka

V pátek 27. 1. se vydal náš hospicový kaplan Pavel Rousek na poutní místo do Rokole, aby zde sloužil mši svatou za zdraví J. Em. kardinála Miloslava Vlka. Cestovalo s ním i několik členů našeho hospicového týmu. Pan kardinál se dlouhodobě zajímá o hospicovou myšlenku a všestranně ji podporuje. Několikrát jsme ho také měli možnost uvítat u nás v Duze. […]

Přednáška v centru Sedmikráska

Dne 18. 1. 2017 se uskutečnila beseda o domácí hospicové péči v křesťanském mateřském centru Sedmikráska v Hradci Králové s Janou Sieberovou z Domácího hospice Duha v Hořicích. S velkou radostí sledujeme zájem o problematiku tohoto druhu péče. Konec života se podobá jeho začátku. Mnoho lidí v závěru života cítí samotu a touží být dál […]

Zvláštní poděkování Nadačnímu fondu AVAST

Rádi bychom touto cestou vyjádřili zvláštní poděkování Nadačnímu fondu Avast, který již několik let podporuje hospicovou myšlenku nemalými prostředky i upřímným zájmem o celou problematiku. Našemu Domácímu hospici Duha poskytoval více než rok peníze na mzdy fundraiserů. Tato podpora pokračuje i v roce 2017 v rámci tzv. matchingu a dalšího příspěvku na mzdy fundraiserů.

Potvrzení dárcům

Děkujeme všem našim dárcům, kteří nám přispěli v minulém roce. Pokud potřebujete od nás potvrzení a neuvedli jste svoji adresu, prosíme, kontaktujte nás co nejdříve. kontaktní e-mail: hospic-horice@seznam.cz tel. 493 586 363  

Návštěva z Hospice sv. Hedviky, o.p.s.

Na začátku roku 2017 jsme uvítali první letošní návštěvu z jiného domácího hospice. Hospic sv. Hedviky o.p.s. má sídlo v Kladně. Založen byl v říjnu 2013  a aktivně začal působit v lednu 2014. Název sv. Hedviky má dle patronky mladé krásné ženy, kterou doprovázeli členové hospicového týmu v okruhu jejích nejbližších, v posledním období života. Po její smrti se členové týmu […]

Návštěva z Lidečka

Návštěvy našeho hospice zahájili v novém roce opět naši přátelé z farnosti Lidečka v čele s P. Josefem Červenkou. Někteří zde již byli, jiní přijeli poprvé. Jim Jana Sieberová vyprávěla něco z našich hospicových příběhů a jak vše vlastně vzniklo – že vznikne domácí hospic. Děkujeme za návštěvu, vždy vás tu rádi uvítáme!

Bilance 2016

Drazí přátelé, začátek roku nabízí vždy možnost ohlédnutí se za rokem uplynulým. Sedm let služby umírajícím lidem v našem kraji nás učí, jak máme postupovat dál v hospicové péči, jak máme doprovázet další umírající pacienty, jak o smrti v naší společnosti hovořit a jak hledat cesty, které by umožnily rozšíření tohoto druhu péče. Budoucnost máme […]

PRŮLOM ZAKOTVENÍ HOSPICOVÉ PÉČE DO ČESKÝCH NOREM

 V pátek 6. 1. 2017 se sešli zástupci Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče s nejvyššími představiteli rezortu ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík se na přání prezidenta Miloše Zemana rozhodl na tuto problematiku zaměřit a pozval si zástupce těchto organizací v čele s prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče Robertem Hunešem.