Podporují nás

Duha na Adventních trzích v Hořicích

Poslední listopadový víkend jsme s naším stánkem navštívili tradiční hořické Adventní trhy. Za volný příspěvek jste si mohli odnést něco z vánočních výrobků našich zaměstnanců a dobrovolníků. Výtěžek jde ve prospěch našich nevyléčitelně nemocných onkologických pacientů. Děkujeme a přejeme krásné a pokojné prožití adventního času! Vaše Duha

Náš hospic opět navštívili studenti…

Dvojnásobným překvapením pro nás byla dnešní návštěva studentů z prvního ročníku sociálního oboru Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice, kteří se přišli podívat na náš hospic, společně s paní Mgr. Jaroslavou Hypiusovou.

Proběhl benefiční VI. Královský bál ve Valdicích

Časy venkovních zábav a setkání jsou pro letošní rok nenávratně pryč. Ovšem s každým koncem začíná něco nového. Období plesů jste mohli symbolicky zahájit ve Valdicích, kde proběhl VI. Královský bál. A byl plný královských srdcí!

Setkání pozůstalých a přátel hospice 14. 11.

Srdečně vás zveme na další setkání pozůstalých a přátel hospice, které se uskuteční 14. 11. Setkání bude zahájeno od 8:30 mší svatou za pacienty hospice. Následovat bude neformální posezení s občerstvením.

Doprovázení nemocných – pořad na TV Noe

Každého z nás občas navštíví nemoc. Proč? Jaký to má smysl? Jsou mezi námi i lidé dlouhodobě nebo dokonce nevyléčitelně nemocní. Možná právě vy nebo vaši blízcí jsou v takové situaci. Co potřebují? Jak je provázet tímto těžkým obdobím? Jak jim být oporou, když sami bojujeme o naději? A kde na to brát sílu?

Konference „Onkologie“

25. 11. 2016 se uskuteční v Praze konference na téma „Onkologie“. Během dní proběhne autogramiáda knížky Jany Sieberové. Akce je určena pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře, zdravotně sociální pracovníky, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, farmaceutické asistenty, asistenty veřejného zdraví, zubní techniky, dentální hygienisty, radiologické asistenty, odborné učitelky(le) […]

Poděkování studentům

V říjnu jsme vyrazili za studenty sociálního oboru Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice, abychom jim představili naši práci a náš hospic. Velice nás potěšil zájem, který téma vyvolalo a jenž posléze vyústil ve školní sbírku na potřeby hospice, kterou zorganizoval František Lhoták ze čtvrtého ročníku. Ze srdce děkujeme jemu i všem ostatním studentům, že se rozhodli touto cestou sdílet s námi […]

Poděkování (nejen) Lesům ČR

Vyslovit poděkování neznamená pouze formálně říci děkovné slovo, v rámci nějaké všeobecně zaběhnuté slušnosti. Chceme tímto vyjádřit svou upřímnou vděčnost mnoha lidem i celému podniku. Lesy ČR, s. p. každý rok podporují nejen finančně naši činnost a nejinak tomu bylo i letos. 

K památce zesnulých…

Dnešní den se všichni v Domácím hospici Duha v Hořicích připojujeme k památce zesnulých. Navštěvujeme místa, která jsou trvalým znamením vzpomínky na naše blízké přátele. Dáváme tím najevo, že nezapomínáme, ale že jsme spojeni dál.

Poděkování

Dobrý den, tímto Vám zasílám velké poděkování jménem svým i celé naší rodiny za odborný a lidský přístup na poslední cestě životem mého otce pana Miroslava Žilky z Petrovic. Naše poděkování patří celému Vašemu týmu. S úctou k Vaší práci. Mgr. Luboš Žilka.