Podporují nás

Živý Betlém 2015

Dne 23.12.2015 uspořádal Domácí hospic Duha již počtvrté představení Živého Betlému. Představení přihlížely desítky diváků, mezi nimi i množství malých dětských diváků. Na úvod promluvil hořický farář p. Adam Depa a pak již následovalo vlastní představení. Děkujeme všem, kteří se na přípravě celé této akce podíleli. Osoby a obsazení: Marie – Jana Sieberová ml. Josef […]

PF 2016

PF 2016

Živý Betlém bude 23.12.2015 od 16.30 hodin

I letos Domácí hospic Duha, o.p.s. pořádá představení Živého Betlému, které se uskuteční v již tradiční době dne 23.12.2015 od 16.30 hodin na prostranství před hořickým kostelem Narození Panny Marie. Živý Betlém je pořádán ve spolupráci s pěveckými sbory Ratibor a Vesna. Přijďte se s Vašimi dětmi podívat na příběh narození Ježíše Krista. Po skončení […]

Poděkování Nadaci Agrofert

Chtěl bych poděkovat Nadaci Agrofert (www.nadace-agrofert.cz) za poskytnutí nadačního příspěvku, který jsme v minulých dnech obdrželi. Použijeme ho na krytí části mezd zdravotních sester v roce 2016. MUDr. Pavel Sieber, ředitel

Předvánoční posezení

Vážení přátelé Domácího hospice Duha, milí sousedé. Přijměte prosím pozvání do hospice na předvánoční setkání, které proběhne 14. 12., od 8:30.

Poděkování Nadaci KB, a.s. – Jistota

V roce 2015 nás podpořila Nadace KB a.s. – Jistota částkou celkem 64 000,- Kč, kterou jsme získali na základě Memoranda mezi výše uvedenou Nadací a Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče, jejíž jsme řádnými členy. Podpora se týkala výhradně zdravotní části poskytované péče. Mohli jsme tak zakoupit nástrojové stolky, zakoupit další vybavenou brašnu pro zdravotní […]