Podporují nás

Adventní zamyšlení

Vážení přátelé, doba adventní je dobou, kdy se snažíme sami ponořit do ticha v očekávání Vánoc, ale také dobou bilanční, kdy hodnotíme celý uplynulý rok. Domácí hospic Duha a jeho zaměstnanci se snaží přinášet více než šest let umírajícím pacientům nejen hospicovou paliativní péči, ale především lásku a naději. Hospicová péče, s kterou vcházíme do […]

Péče o pozůstalé v Domácím hospici Duha

www.youtube.com/watch?v=5A4naV3Jwjo“

Domácí hospic Duha, o.p.s. je jednou z mála organizací, která se pravidelně věnuje péči o pozůstalé. Nejen tomuto tématu byl věnován pořad hradeckého Studia Vojtěch, jehož redaktor Martin Weisbauer si povídal v hospici s Janou Sieberovou, Magdalénou Kolátorovou, Pavlem Rouskem a Jiřím Barešem. Velmi zajímavý pořad si můžete poslechnout zde.

Děkujeme

Vážení přátelé, srdečně děkujeme farnosti v Jičíně za uspořádání benefičního V. Královského bálu ve Valdicích, jehož výtěžek 65 000 Kč byl darován Domácímu hospici Duha v Hořicích. Děkujeme všem pořadatelům, dobrovolníkům, sponzorům a vám všem, kteří jste svou účastí podpořili náročnou službu pro pacienty v závěru jejich života. Lidská solidarita a láska k člověku vytvářejí pravdivý […]

Konference Hospitality Brno

12.11.2015 Jana Sieberová přednáší v Brně na konferenci Hospitality. Program konference zde.

Proběhlo setkání pozůstalých a přátel hospice

Hospicová péče nezahrnuje pouze pacienty, ale i všechny z jeho okolí. Snaží se ulehčovat situaci rodinným příslušníkům tím, že jim uvolňuje čas. Aby si mohli odpočinout nebo se věnovat jiným činnostem, než je starost o nemocného.

Setkání v Duze 9.11. 2015

Vážení, srdečně Vás zveme na pravidelné měsíční setkání pozůstalých a přátel Domácího hospice Duha v Hořicích, které se uskuteční dne 9.11. 2015 od 8:30 hodin. Těšíme se na Vás!