Podporují nás

Setkání zdravotníků ve Vranově u Brna

22.10.-25.10.2015 se koná setkání pro zdravotníky, pracovníky charity, pomáhající profese a dobrovolníky. Lektory jsou MUDr. Marie Svatošová a Jana Sieberová.

Kurz ELNEC

Ve dnech 20.-23.10.2015 se koná v Rajhradě základní kurz paliativní a hospicové péče. ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) je mezinárodní projekt Vzdělávacího konsorcia všeobecných sester pracujících s pacienty v konečné fázi života. Jednou ze školitelek je i Jana Sieberová. Bližší podrobnosti včetně programu najdete na stránkách Cesty domů.

Přednáška na střední zdravotnické škole v Brně

Dne 13.10.2015 Jana Sieberová přednáší na Církevní střední zdravotnické škole v Brně o zkušenostech z domácí hospicové péče.

VII. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Ve dnech 8.-9.10.2015 se v Brně koná VII. česko-slovenská konference paliativní medicíny v Brně. Aktvině se účastní svými příspěvky Jana a Pavel Sieberovi. Program konference zde.

Cesta k domácímu hospici…

Všude kolem mne jsou samé hadičky, zdi mají bílé kachličky a plenta mne dělí od druhého pacienta. Pravidelný rytmus dýchacího přístroje mi dodává potřebný počet vdechů i výdechů a kolébá mne do postupné apatie. Přesto se budím ze snů či reality, sám vlastně nevím, zda bdím, či spím. Jak dlouho jsem neviděl své blízké? Nepamatuji […]

Pozvánka na mši svatou

Vážení přátelé. U příležitosti výročí posvěcení naší hospicové kaple Panny Marie Bolestné, si vás dovolujeme pozvat na mši svatou, která bude sloužena 6. října 2015, od 17 hodin. Vzácným hostem a celebrantem bude J. Em. Miloslav kardinál Vlk.

Poděkování

Drazí přátelé, děkuji Vám všem, kteří jste společně se mnou přišli dne 19.9. 2015 poděkovat na Vesmír v Orlických horách za 50 let mého života. Děkuji za tolik krásných osobních i zaslaných přání a dárků, které jsem od Vás všech dostala. Velice si toho vážím. Děkuji všem za celou organizaci a přípravu tak krásného a […]

Zveme vás na Den otevřených dveří

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na Den otevřených dveří, který u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče, pořádáme 9. 10. 2015, od 9 – 16 hodin, v Centru domácí hospicové péče.

V hospicové kapli byla sloužena mše svatá

Dne 15. 9. 2015 byla v hospicové kapli sloužena mše svatá, u příležitosti církevního svátku Panny Marie Bolestné. Panně Marii Bolestné je zasvěcena hospicová kaple. Mši svatou sloužil J.M. Mons. Karel Exner, emeritní farář v Nové Pace a probošt královéhradecké kapituly.

Komentář k XXI. Královéhradeckým ošetřovatelským dnům

Ve dnech 10.-11. 9. 2015 proběhly XXI. Královéhradecké ošetřovatelské dny pořádané Českou asociací sester ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Oddělením ošetřovatelství Ústavu sociálního lékařství LF UK Hradec Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie. Konference byla pořádána při příležitosti 70. výročí LF UK v Hradci Králové.

Nadace KB, a.s. – Jistota podpořila Domácí hospic Duha, o.p.s.

Na základě Memoranda uzavřeného mezi Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče a Nadací Komerční banky, a.s. – Jistota patří Domácí hospic Duha mezi organizace, které jsou pravidelně podporovány výše uvedenou Nadací. V roce 2015 jsme obdrželi 2 finanční příspěvky určené na provoz domácí hospicové péče. Nadace KB, a.s. – Jistota se tak stává jedním z našich […]

Lesy ČR s.p. podpořily Domácí hospic Duha, o.p.s.

Děkujeme Lesům ČR s.p. za jejich opakovanou finanční podporu. I v letošním roce jejich příspěvek bude použit na úhradu části mezd zdravotních sester.

Hospic je prostor pro velké maličkosti

Hospicová péče se v posledních letech již dosti etablovala v naší společnosti. Avšak otázky zůstávají. Náš hospicový tým pravidelně vysvětluje význam slov: hospic, hospicová péče, doprovázení pacientů… Pojďme se nad nimi opět pozastavit. Co přináší hospicová péče? Co je doprovázení? Na to nám nejlépe odpoví náš vlastní život.

Duha má nového zaměstnance

Vítáme ve svých řadách Mgr. Jakuba Holmana, který nastoupil od 1.9. 2015 do Domácího hospice Duha v Hořicích na pozici fundraiser. Mgr.Jakub Holman je spojen s počátkem vzniku hospice Duha a během šesti let vždy pomáhal a podporoval jeho činnost. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.