Podporují nás

Kurz resuscitace a první pomoci pro laiky

Domácí hospic Duha, o.p.s. pořádá dne 8.6.2015 od 17 hodin v prostorách Centra domácí hospicové péče , Riegrova 655, Hořice / areál Městské nemocnice / další kurz resuscitace a 1. pomoci pro laiky. Lektorem kurzu bude MUDr. Pavel Sieber. Součástí bude i praktický nácvik resuscitace na figuríně. Počet účastníků je omezen. Zájemci se mohou přihlásit […]

Děkujeme…

Vážení a milí pracovníci Domácího hospice Duha v Hořicích, chtěla bych Vám touto cestou vyjádřit poděkování za Vaši velmi záslužnou činnost! Jako lékařka vídám v praxi pacienty v terminálním stavu vážných chorob a vždy si říkám, jak je nutné velmi intenzivně a pečlivě rozvíjet v naší zemi paliativní péči a umění doprovázet nemocné na jejich […]

Kardinál Vlk na setkání ve Vinoři

Přečtěte si článek kardinála M. Vlka o setkání hospicových týmů ve Vinoři. Článek najdete na jeho webu.

Přednáška o Izraeli

Dne 12.5.2015 se od 18 hodin uskuteční v prostorách Domácího hospice Duha přednáška Radka Drahného, tiskového mluvčího správy KRNAPu, o Izraeli doprovázená mnoha fotografiemi. Všichni jste srdečně zváni. Pozvánka na přednášku

Setkání přátel hospice a pozůstalých rodin

Vážení přátelé, srdečně vás zveme na pravidelné měsíční setkání přátel hospice a pozůstalých rodin do Centra domácí hospicové péče v Hořicích dne 11.5. 2015 v 8:30 hodin, které bude zahájeno mší svatou s následným pohoštěním. Těšíme se na vás! Tým Domácího hospice Duha.

Setkání ve Vinoři

Drazí přátelé, je pro mne velkou radostí poděkovat vám všem, kteří jste se zúčastnili setkání přátel domácích hospiců, které se uskutečnilo v Praze Vinoři ve dnech 1.5.- 3.5. 2015. Zvláštní poděkování patří vzácným hostům, panu kardinálovi M. Vlkovi, panu biskupovi F. Štojdlovi z Církve československé husitské v Plzni, MUDr. Marii Svatošové a paní Janě Macekové […]

Setkání ve Vinoři – fotografie

Přinášíme Vám fotografie ze setkání. Další fotografie

Hospicová péče

Děkujeme panu kardinálu Vlkovi za objektivní pohled na problematiku hospicové péče v ČR. Hospicová péče