Podporují nás

Přednáška s hospicovou tématikou v Jičíně dne 5.5. 2015 od 16:00 hodin

Dne 5.5. 2015 od 16:00 hodin se v zasedací místnosti MěÚ v Jičíně na Žižkově náměstí uskuteční přednáška Jany Sieberové z Domácího hospice Duha v Hořicích s cílem edukace veřejnosti v oblasti paliativní hospicové péče tak, aby byla dobře chápána a přijímána. Informovat veřejnost je velice obtížné z důvodu náročnosti daného tématu a tabuizace smrti. […]

Setkání Duhy a jejich přátel z domácích hospiců

Setkání Duhy a jejich přátel z domácích hospiců se uskuteční v Praze Vinoři dne 1.5.-3.5. 2015. Cílem tohoto neformálního setkání je vzájemné povzbuzení v hospicové službě, sdílení zkušeností a odpočinek.

Děkujeme Městskému kulturnímu středisku v Nové Pace

Děkujeme MKS v Nové Pace v čele s paní ředitelkou Romanou Martincovou za organizaci benefičního koncertu dne 30.3.2015. Podařilo se pro Domácí hospic Duha získat částku 7 700,- Kč. Poslouží k dalšímu rozvoji domácí hospicové péče v našem regionu, kam patří i Nová Paka.

Z vašich dopisů…

Vážení pracovníci Domácího hospice Duha, chtěl bych vám touto cestou poděkovat za péči, kterou jste poskytovali mé manželce Janě v posledních dnech jejího života. Byl jsem mile překvapen velmi profesionálním přístupem celého vašeho týmu a jsem velmi vděčný za vaši odbornou pomoc zdravotní i ošetřovatelskou a za podporu psychickou i duchovní. Velmi si vážím otevřeného přístupu […]

Z vašich dopisů…

Vážení a milí z Domácího hospice Duha, chci vám všem poděkovat za váš odborný i lidský přístup v péči o mou švagrovou Janu Barešovou. Děkuji vám nejen jako doprovázející člen rodiny, ale také jako lékař. Velmi si vážím vaší práce a jsem vděčná , že jste mi byli nablízku v tomto pro mě těžkém úseku života, protože tíha […]

Nová Rovnováha

Přečtěte si novou Rovnováhu – zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, členem Asociace je i hořická Duha.

Je GHANA hrobem bílého muže?

Dne 14.4.2015 od 18 hodin se v Centru domácí hospicové péče koná přednáška vandráka Michala Skalky o tom, jak je velký slon na 30 metrů, jak (ne)oškubávají černí bílé, jaký lump byl oblíbený hrdina Robinson Crusoe a spoustě dalších věcí neslýchaných a nevídaných. Michal Skalka – nevyhýbá se cestování s kamarády i bez nich.Potkal tak […]