Podporují nás

Setkání pozůstalých a přátel hospice dne 9.3. 2015

Vážení přátelé, srdečně Vás všechny zveme do Centra DHP dne 9.3. 2015 od 8:30 hodin na pravidelné setkání pozůstalých a přátel Domácího hospice Duha v Hořicích.

Kurz pro pečující dne 6.3. 2015 od 17:00 hodin v Centru DHP v Hořicích

Domácí hospic Duha, o.p.s. pořádá Kurz pro pečující v Centru domácí hospicové péče, Riegrova 655, Hořice /areál nemocnice Hořice/ dne 6. března 2015 od 17:00 hodin. Kurz je určen pro konkrétní radu a pomoc těm, kteří pečují o blízkého nemohoucího člena rodiny, pro dodání odvahy těm, kteří o péči uvažují, pro povzbuzení těm, kteří pečují […]

Skype konference

Drazí přátelé, dnešní první Skype konference se zúčastnili zástupci domácích hospiců z Rychnova n/K, Třeboně, Telče, Lysé n/L, Břeclavi, Tišnova a Hořic. Protože nás na hospicové cestě potkávají radosti, ale i bolesti a víme, že není dobré postupovat individuálně, ale společně s ostatními, rozhodli jsme se využít vzhledem ke vzdálenosti dostupné komunikační prostředky. Všichni pracujeme […]

Svědectví

Otevřít dveře hospice a požádat o službu pro svého blízkého, který je na konci života, znamená odvahu jít vstříc smrti, ale zároveň je vyjádřením silného pouta vzájemné lásky.

Setkání v Centru DHP dne 23.2. 2015

Dne 23.2. 2015 se uskuteční setkání v Centru DHP v Hořicích se zakladateli domácího hospice v Lysé n/L. Služba nemocným v závěru života v jejich přirozeném prostředí, představuje nové cesty a nové výzvy k vyjití až za hranice chráněného horizontu, které nacházíme ve zdravotnických zařízeních. Hospicová péče je založena na skutečném a plnohodnotném prožívání života […]

Přednáška v Dačicích

Dne 20.2. 2015 se uskuteční přednáška v Dačicích u Jihlavy, kde zazní zkušenosti s doprovázením umírajících v jejich přirozeném prostředí. Přednášející je Jana Sieberová (1965), zdravotní sestra, která založila v roce 2009 společně se svým manželem MUDr. Pavlem Sieberem domácí hospicovou péči v Hořicích ve východních Čechách. Nedostatečná péče o umírající pacienty v nemocnicích a […]

Skype konference dne 18.2. 2015

Dne 18.2. 2015 ve 13.00 hodin se uskuteční první setkání přátel domácích hospiců po Skype. Neklademe si za cíl debatu o problémech, které zažíváme při poskytování domácí hospicové péče, ale jde nám o to, abychom mezi sebou zakusili jednotu, ducha kolegiality a nesli své radosti i starosti v duchu společenství. Naše setkání proběhne prostě a […]

Poděkování za příspěvky na mzdy zdravotních sester

Jak jistě všichni víte, naše organizace nemá uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami na poskytování domácí hospicové péče, a proto většina našich volných finančních prostředků směřuje na mzdy zdravotních sester. V uplynulém roce 2014 nám na mzdy zdravotních sester mimo jiné přispěly Biskupství královéhradecké, Lesy České republiky, nadační fond Weil-Gotshal a obec Valdice. Velmi Vám děkujeme. […]

Poděkování

Dobrý večer, nejprve bych Vám moc chtěla poděkovat za vše, co jste pro naši rodinu v posledních měsících udělali. Bylo to asi to nejtěžší, co jsem kdy vůbec zažila, ale díky Vám jsme to všichni zvládli. Maminka je Vám strašně vděčná jelikož vaše péče byla nenahraditelná a ona se mohla o babičku starat až do […]

Jivínský Štefan

Domácí hospic Duha je letos 2x nominován na Jivínského Štefana: 1. Za péči o nevyléčitelně nemocné i za pořádání akcí pro rodiny, kurzy první pomoci, přednášky. Za zavedení tradičního setkávání při Zpěvech z Taizé. 2. Společně s hořickými skauty za nastudování a provedení živého betléma a přivezení betlémského světla, za to, že dokážou v předvečer […]

Poselství papeže Františka

U příležitosti XXIII. světového dne nemocných se papež František ve svém poselství obrací nejen na všechny nemocné, ale i na pracovníky a dobrovolníky v oblasti zdravotnictví. 9.2.2015 s tímto poselstvím vystoupí v Parlamentu ČR pražský arcibiskup Dominik Duka, vystoupí i MUDr. Marie Svatošová. Celý text poselství si můžete přečíst zde.

Setkání

Dne 13.2. 2015 se uskuteční v Centru DHP v Hořicích setkání se zástupci domácího hospice v Písku. Nelze nevidět, že poslední dva roky se postupně tvoří síť domácích hospiců, které se snaží o dostupnost paliativní péče po celé ČR. V dnešní moderní době s rozvinutou lékařskou vědou přes všechny její  schopnosti vnímáme nedostatek pozornosti prokazované nemocným v […]

Zamyšlení ke Světovému dni nemocných

Vážení přátelé, Dne 11.2. 2015 se připojujeme s celým širokým společenstvím nemocných, jejich rodin, ale také se společenstvím lékařů, zdravotnického personálu, nemocničních kaplanů a všech, kteří se starají trvale o nemocné, k oslavám Světového dne nemocných. Jsme ale také spojeni se všemi představiteli domácích hospiců, které pomáhají v péči o umírající v jejich přirozeném prostředí. […]

Setkání v Centru DHP v Hořicích

Vážení přátelé, široké hospicové společenství navštívil dne 4.2. 2015 královéhradecký pomocný biskup Mons. Josef Kajnek. V upřímném sdílení radostí i strastí hospicové služby zazněly základní zákony života, které trvale ovlivňují život každého z nás. K službě člověku v jeho závěrečné fázi nemoci patří láska, solidarita, blízkost, společenství a naděje. V současné době je potřeba najít […]