Podporují nás

Přednáška

Zakladatelé Domácího hospice Duha v Hořicích přednášeli 22.7. 2014 problematiku domácí hospicové péče ve Velké Úpě. Velký zájem posluchačů a následná diskuse otevřela otázky o potřebnosti tohoto druhu péče, o jejím financování, o nedostatečné informovanosti veřejnosti a o potřebě vytvoření regionální sítě tak, aby paliativní péče byla dostupná nejen ve velkých městech, ale i ve […]

Setkání

V Centru domácí hospicové péče se uskutečnilo dne 16.7. 2014 setkání se zdravotníky, kteří cítí potřebu založení domácího hospice v oblasti Brno venkov. Návštěva se nesla opět v duchu naděje zlepšení podmínek pacientů na konci života a snaha o dostupnost paliativní péče po celé ČR.

Loučení bolí…

Nemocní, které společně s jejich rodinami doprovázíme, si přejí zemřít doma, v místě, kde se cítí v bezpečí a touží vědomě završit to, co žijí. A také se chtějí rozloučit s těmi, které milují.

Pozvání

Drazí hospicoví přátelé, přijměte pozvání na pondělní mši svatou 7. července v 8:30 hod v hospici. Věříme, že toto prázdninové setkání bude povzbuzením pro celý hospicový tým i společenství, naše pacienty a jejich rodiny. Přijmeme také pozůstalé rodiny a vzpomeneme na jejich zesnulé nejbližší, které jsme měli čest doprovodit do Boží náruče. Těšíme se na […]