Podporují nás

Pozimní bilance

Drazí přátelé a příznivci Domácího hospice Duha,o.p.s., srdečně vás zdravíme v barevném podzimním čase, který nás vybízí k bilancování tohoto roku. Když se ohlížíme zpět, nejvíce energie nám zřejmě vzalo všechno to úřadování, spojené s další existencí hospice jako takového. Museli jsme transformovat občanské sdružení do obecně prospěšné společnosti, abychom mohli nadále poskytovat zdravotní a sociální […]

Srdečně zveme přátele Domácího hospice Duha o.p.s.

Milí hospicoví přátelé. Srdečně zveme všechny příznivce Domácího hospice Duha o.p.s. na  III. Královský bál pořádaný jičínskou farností v sobotu 23. listopadu od 1​​9:00 hodin ve Valdicích  ve prospěch Domácího hospice Duha, o.p.s.

Děkujeme za příspěvek na provozní náklady

Děkujeme Lesům České republiky a Biskupství královéhradeckému za finanční podporu. Obě organizace nám poskytly finanční příspěvky na spolufinancování mezd zdravotnického personálu. Dosud stále nemáme uzavřenou smlouvu s žádnou se zdravotních pojišťoven na financování poskytované zdravotní péče. Přesto díky mnoha dalším sponzorům a dárcům zdravotní péči – domácí hospicovou paliativní péči – poskytujeme již pátým rokem.

Pozvání na brigádu

Dobrý den, vážení a milí hospicoví příznivci.

Poděkování

Vážený pane doktore Siebere, Vážené sestřičky a Vážená paní magistro Kolátorová, chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za lidský a vstřícný přístup a pomoc při ošetřování mého manžela. Za čtyři měsíce, co jste nás navštěvovali, pomáhali s odbornými radami, ale i dodávali sílu jak mě tak i manželovi, který se stále snažil s nemocí bojovat, […]

Poděkování společnosti Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e. V. z Mnichova

Chtěl bych prostřednictvím našich stránek poděkovat společnosti Sozialwerkder Ackermann-Gemeinde z Mnichova za finanční podporu, kterou nám poskytla v listopadu 2012. Díky jejich podpoře se nám podařilo v létě letošního roku provést výměnu starých oken v jižní části Centra domácí hospicové péče. Nová okna přispějí významně k úspoře tepla v objektu. Děkujeme. MUDr. Pavel Sieber ředitel o.p.s. […]