Podporují nás

Poděkování

Vážení, chtěla bych touto cestou poděkovat sociální pracovnici paní Kolátorové, kterou jsem kontaktovala v době, kdy můj manžel umíral v nemocničním zařízení. Bylo mi sděleno, že kvůli uzavření lůžkového oddělení v nemocnici tam manžel nemůže zůstat. Nebyli schopni mi dostatečně poradit, co mám v této těžké situaci dělat. Paní Kolátorová mi poskytla potřebnou pomoc a pomohla mi […]

Domácí hospic v Telči

S radostí jsme dnes v hospici Duha přivítali návštěvu z domácího hospice v Telči. Společná diskuse o problematice domácí hospicové péče, o otázce financování domácích hospiců, o nadšení lidí, kteří se slouží pacientům na konci života s láskou, se nesla v naprosté shodě a v předávání potřebných zkušeností. S velkým vděkem hledíme na pozvolný nárůst nově vznikajících […]

Domácí hospic Duha, o.p.s.

Vážení přátelé, s velkou radostí oznamujeme, že transformace Hospicového občanského sdružení Duha v Hořích byla úspěšná. Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o návrhu na zápis společnosti Domácí hospic Duha, o.p.s. a dne 20.8.2013 došlo k zápisu do rejstříku. Druh obecně prospěšných služeb: Domácí paliativní hospicová péče, domácí ošetřovatelská péče, odborné sociální poradenství pro nevyléčitelně nemocné, […]