Podporují nás

Domácí hospic v Třeboni

Setkání se zakladateli domácího hospice v Třeboni se uskutečnilo dne 22.7. 2013 v Centru DHP v Hořicích. Ze společné diskuse plynula patrná snaha zajistit kvalitní podporu umírajícím a jejich rodinám v Třeboni a okolí.  Nelze si nevšimnout, že od roku 2009, kdy bylo založeno Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích, je patrný nárůst nově vznikajících týmů domácích […]

V. česko – slovenská konference paliativní medicíny

                                                         Termín: 19.-20.9.2013 Místo: Brno, Úřad veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Kdo se stává darem pro druhé, pochopil podstatu života.

Roky, které plynuly od mé první stáže v hospici do mého rozhodnutí opustit svou profesi, byly bouřlivé a plné bolestného hledání. Po dvaceti pěti letech služby v nemocnici jsem pocítila silnou touhu věnovat se službě umírajícím.

Pouť na Sněžku 10.8. 2013

Domácí hospic Duha srdečně zve všechny zaměstnance, dobrovolníky a přátele na tradiční svatovavřineckou pouť na Sněžku, která se koná v sobotu 10.8. 2013. Historie poutí sahá až do 17. století, kdy byla zbudována kaple zasvěcená sv. Vavřincovi právě na vrcholu Sněžky. Tato tradice byla znovu obnovena na počátku devadesátých let. Každoročně se zde setkávají poutníci z […]

Děkujeme…

Děkujeme celému týmu domácího hospice Duha v Hořicích a všem jeho dobrovolníkům, kteří se podíleli na úklidu po celkové rekonstrukci oken v Centru domácí hospicové péče.

Domácí hospic Duha uspěl v grantu České spořitelny

Hospicové občanské sdružení Duha uspělo v grantu České spořitelny a získalo tak 50 000,- Kč na nákup elektrických polohovacích lůžek. Nakonec jsme se umístili na 5. místě z 36 organizací, které postoupily do užšího výběru. Můžeme tak pomoci dalším pacientům, kteří potřebují zapůjčit polohovací lůžko domů. Děkujeme Vám všem, kteří jste těmto nemocným pomohli. MUDr. Pavel […]