Podporují nás

Setkání přátel Klubu Duha se uskuteční dne 5.2.2013

Vážení přátelé, klub Duha vznikl z myšlenky sdružování onkologicky nemocných a jejich přátel. Našim společným posláním bude pomáhat pacientům získat znovu sebedůvěru se snahou se zapojit do života společnosti. Rádi bychom vám vytvořili podmínky pro pravidelná setkávání, psychosociální rekondiční pobyty, zdravotní vycházky a ostatní aktivity dle vašich zájmů. Nabízíme: Vzájemnou pomoc při hledání cest, jak […]

Potvrzení pro účely daňového odpočtu

Prosím všechny z Vás, kteří nám poslali v roce 2012 finanční dar a NEDOSTALI od nás potvrzení pro finanční úřad, aby mi napsali  na mail psie@seznam.cz. Stalo se zatím ve 4 případech, že potvrzení nedošlo. Děkuji. Pavel Sieber

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 Ke kvalitní péči o onkologicky nemocné pacienty v domácím prostředí velmi přispívají zdravotnické a kompenzační pomůcky, jimiž je vybavena půjčovna v Centru. Tyto pomůcky jsou také k dispozici zájemcům z široké veřejnosti. Častými klienty půjčovny jsou rodiny, které se chtějí doma postarat o svého blízkého. Člen rodiny může být dlouhodobě nemocen, nebo po úrazu. Tyto situace lze doma řešit s použitím […]

Den otevřených dveří dne 11.2.2013

Při příležitosti Světového dne nemocných si Vás dovolujeme pozvat dne 11.2.2013 od 13.00 hod na Den otevřených dveří do Centra domácí hospicové péče v areálu Městské nemocnice Hořice. Součástí bude i slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Centra domácí hospicové péče. Celý projekt –  Duhový hospic – rekonstrukce Centra domácí hospicové péče, který byl ukončen 31.12.2012 […]

Pražská charta EAPC

U příležitosti Evropského kongresu paliativní péče, který se bude konat ve dnech 30.5. – 2.6.2013 v Praze, vznikla výzva vládám, aby se zasadily o dostupnost paliativní péče ve svých zemích. Pražská charta

Paliativní péče na Radiu Classic FM

Každý týden Vám budeme přinášet na pokračování pořad o paliativní péči ve formátu mp3, který vzniká na Radiu Classic za účasti našich předních odborníků v paliativní péči včetně péče domácí. 1.díl – Základní principy paliativní medicíny a péče  

Pravidelní dárci

K dalším pravidelným dárcům přibyli Pavel Staša a Anna Šerych z Prahy. Děkujeme.

Hospicová péče

Myšlenka hospicové péče v sobě zahrnuje mnohem víc než pouze představu o nalezení vhodného místa pro důstojné umírání. Těžiště hospicové služby je aplikace paliativní medicíny, psychosociální doprovázaní, spirituální doprovázení a doprovázení při truchlení.

Duhový hospic

Hospicové občanské sdružení Duha úspěšně dokončilo rekonstrukci další části Centra domácí hospicové péče pod názvem Duhový hospic. K 31.12.2012 byly zaplaceny všechny faktury, nyní zbývají jen úklidové práce. Slavnostní otevření se připravuje na začátek měsíce února 2012. Celou akci finančně podpořila Nadace ČEZ, dále Nadace Dobré dílo sester sv. K. Boromejského, další finanční prostředky jsme […]