Podporují nás

Výhledy mobilního hospice Duha

Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích bylo založeno 16.4. 2009. Od počátku usiluje o zajištění kvalifikované pomoci nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím v posledních fázích života s důrazem na domácí hospicovou péči poskytovanou pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Sdružení získalo do 15 letého pronájmu nevyužívaný objekt v areálu nemocnice v Hořicích. Po […]

Výhledy pro budoucnost domácí hospicové péče

Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích společně s ostatními mobilními paliativními týmy v ČR se snaží vštípit této společnosti, že lidský život má smysl a může být plnohodnotně prožitý až do samotného závěru. Člověk 21. století nemusí umírat v bolestech za plentami nemocnic a ústavů, ale v důstojných podmínkách domácího prostředí uprostřed svých nejbližších, nemusí trpět […]

Pravidelní dárci

K dalším pravidelným dárcům sdružení přibyli: MUDr. Jiří Cyrány z Jičína, Mgr. Alice Chovancová z Ústí n. L., Jiří Rejlek z  Jičína, Ing. Jiří Vitvar z Jičína, Ludmila a Pavel Krčmárikovi z Popovic a Ida Hejdová z Jičína. Děkujeme!