Podporují nás

Přednáška ve Dvoře Králové

Dne 30. 5. 2012 proběhla přednáška s problematikou domácí hospicové péče  ve Dvoře Králové, která se konala  pro veřejnost v prostoru přednáškového sálu místní knihovny. Děkujeme za možnost informování obyvatel o činnosti Hospicového občanského sdružení Duha v Hořicích.

Děkujeme

Děkujeme  Cestě 121 a panu Mgr. Antonínu Randovi za zakoupení kyslíkového přístroje pro pacienty Hospicového občanského sdružení Duha v Hořicích.

Vývoj způsobu péče o těžce nemocné

V minulosti nebyla smrt nijak tabuizována a závěr života byl samozřejmý jako porod. Rodiny věděly co mají dělat, jak si počínat a jak se chovat k umírajícímu. Lidé měli zkušenosti z dětství a z dospělosti.

Vítáme ve svých řadách zdravotní sestru

Vítáme ve svých řadách registrovanou zdravotní sestru Marii Božoňovou, která posílila mobilní tým hořického hospice Duha a zapojila se do služby domácí hospicové péče od 1.5. 2012.

Poděkování

Děkujeme farnosti v Jičíně za finanční podporu domácí hospicové služby Duha Hořice. S vaším přispěním můžeme nadále pomáhat těžce nemocným v jejich obtížné situaci!