Podporují nás

Domácí hospicová péče je poskytována třetím rokem

V březnu roku  2009 bylo založeno Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích, které si dalo za cíl rozvoj domácí hospicové péče v Královéhradeckém kraji. Bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 16. 4. 2009. Paliativní péči poskytujeme třetím rokem pacientům v terminálním stádiu nádorového onemocnění, u kterých byla ukončena aktivní onkologická léčba. Důraz klademe na domácí hospicovou péči […]

Domácí hospicová péče vyžaduje spolupráci s praktickými lékaři

Tým domácí hospicové péče se snaží s odborníky z ostatních medicínských oborů spolupracovat tak, aby bylo možné v domácím prostředí realizovat kompletní práci týmu složeného z více profesí. Právě z důvodu navázání spolupráce ve prospěch našich pacientů, jsme navštívili praktické lékaře ve Dvoře Králové nad Labem, Nové Pace a Jičíně. 25 praktických lékařů dostalo informaci […]