Podporují nás

Vzdělávání v paliativní péči pro zdravotní sestry

ELNEC – je mezinárodní projekt Vzdělávacího konzorcia zdravotních sester pracujících s pacienty v konečné fázi života. ELNEC je řízen institucemi City of Hope a American Association of Colleges of Nursing. Jeho hlavním cílem je zlepšit oblast paliativní péče ve zdravotnictví. ELNEC program byl prezentován v 6 ze 7 kontinetů, reprezentován 66 zeměmi např. Rakouskem, Německem, […]

Vítáme nové členy

Vítáme v řadách Hospicového občanského sdružení Duha Hořice nové členy – paní Martinu Škodovou a paní Michaelu Bělinovou. Je velmi dobré zjištění, že lidé kolem nás nejsou lhostejní k potřebám nejslabších a rozpoznávají ve svých myslích důvody pomoci. Děkujeme!

Poděkování Královéhradeckému kraji a Lesům ČR

V roce 2011 jsme nadále byli schopni poskytovat domácí hospicovou péči především díky dotaci Královéhradeckého kraje a dotaci Lesů ČR. Oba tyto příspěvky nám pokryli výdaje na mzdy personálu v období 1 – 11/2011. Zbytek daru Lesů ČR jsme použili na dofinacování nákupu elektrických skládacích polohovacích lůžek. Děkujeme Vám!

Sociální poradna

Sociální poradna Centra domácí hospicové péče v Hořicích byla zaregistrována na KÚ v Hradci Králové k 1. 1. 2012. Nabízí odbornou sociální podporu a pomoc nemocným v terminálním stadiu onkologického onemocnění a lidem pečujícím v domácím prostředí o nevyléčitelně nemocné. Součástí poradenství je péče v období truchlení. Zároveň nabízíme zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek, které jsou nezbytné při ošetřování […]