Podporují nás

PF 2012

      Děkujeme Vám všem, kteří se jakkoliv podílíte na rozvoji domácí hospicové péče v našem kraji.   Děkujeme také našim pacientům, že otevírají lidská srdce a působí jako zdroj síly pro nás.   Přejeme Vám a všem Vašim blízkým šťastné a požehnané Vánoce plné klidu a pokoje.

Vánoční setkání členů a přátel hospice Duha

Vážení přátelé, srdečně Vás všechny zveme na malé vánoční zastavení, které se uskuteční v Centru domácí hospicové péče v Hořicích dne 21.12. v 18. hodin. Vánoce jsou vždy nové a vždy mluví k našemu životu. Pokaždé nám připomenou něco jiného. Jednou jsou to potřeby chudých a tím se zdůrazní i naše štěstí, podruhé nám dají posilu […]

Dobrovolníci HOS Duhy zvou na živý betlém

Dobrovolníci Hospicového občanského sdružení Duha Hořice vás srdečně zvou na živý betlém, který se uskuteční ve spolupráci s Městským informačním centrem 23.12. od 16.30 hodin před radnicí na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zároveň i letos hořičtí skauti budou rozdávat Betlémské světlo a zpívat vánoční koledy. Vánoční svátky potřebují ještě jinou přípravu. Nestačí, když napečeme cukroví, […]

Zveme Vás na večer s hudbou

Přijďte prožít adventní náladu s pěveckými sbory Ratibor a Vesna. Vánoční pastorále Vám předá pradávné poselství Vánoc vyjádřené nejkrásnějším přáním „pokoje lidem dobré vůle“. Koncert se uskuteční v Radničním sále v Hořicích dne 14.12.2011 v 19.30 hodin. Za všechno dobré, čím jste prospěli Hospicovému občanskému sdružení Duha Vám upřímně děkujeme. Přejeme Vám všem šťastné Vánoce, klid v […]

Poděkování Královéhradeckému kraji

Děkujeme Radě Královéhradeckého kraje za dar, který poskytla v roce 2011 Hospicovému občanskému sdružení Duha na rozvoj domácí hospicové péče. Zakoupili jsme potřebné 2 brašny pro zdravotní sestry včetně vybavení, dovybavili jsme ještě již dříve zakoupené brašny zdravotnickým materiálem. Pro dokumentaci akcí pořádaných naším sdružením byl pořízen fotografický přístroj. Částečně jsme obnovili  počítačové vybavení – […]