Podporují nás

Jde nám především o zlepšení dostupnosti léčby bolesti

Více jak 85% lidí , žijících v nízko a středně příjmových zemích ( dle Světové obchodní banky ) má možnost užívat méně než 6% léků, které se celosvětově vyrobí k léčbě bolesti, včetně základních forem morphinu. Milióny lidí tak žijí po celém světě bez možnosti získat i jinak levný morphin a trpí mnohdy nesnesitelnou bolestí […]

Přednáška o eutanázii v Centru DHP

Studenti bakalářského oboru Sociální a charitativní práce z Hradce Králové projevili zájem o přednášku eutanázie, která se uskuteční dne 23.11. v 8 hodin v Centru DHP v Hořicích. Vzhledem k tomu, že ačkoliv tito studenti na svých přednáškách vyslechli souhlas s eutanázii, cítí jakési nebezpečí, které by s uzákoněním eutanázie vzniklo. Je nepřípustné, aby se […]

Tým mobilního hospice

Dnes se uskutečnilo setkání mobilního týmu HOS Duhy v počtu 7 zdravotních sester, 1 ošetřovatelka, 2 lékaři, sociální pracovnice a duchovní. Vzhledem k tomu, že se na nás obrací stále více rodin, které chtějí pečovat o své vážně nemocné blízké v domácím prostředí, bylo již delší dobu nutné posílit tým především personálně. V roce 2011 […]

Setkání zdravotníků 19.11. 2011

Setkání zdravotně-sociálního týmu HOS Duhy se uskuteční dne 19.11. v 8.30 hodin v Centru domácí hospicové péče v Hořicích. Po průkopnické fázi, která trvala téměř 3 roky, budeme společně hledat konsenzus domácí hospicové péče v praxi. Setkání se bude účastnit 7 zdravotních sester, 2 lékaři, sociální pracovnice a duchovní. Hospicové občanské sdružení Duha se snaží […]