Podporují nás

Poděkování

Děkujeme Ing. Pavlu Halamíčkovi ze Zubří a Ing. Lubošovi Tesařovi z Hořic za spolupráci při účetním auditu naší organizace.

XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny

Královéhradecké ošetřovatelské dny se konají 8.9. – 9.9.2011 v prostorách Univerzity Hradec Králové. Přihlášky k pasivní účasti je možno zaslat do 28.8.2011. Podrobnosti na stránkách pořadatele : http://www.nucleus.cz/kod S přednáškami vystoupí dne 9.9. v hlavní aule také naše sestřičky. Program ošetřovatelských dnů

APHPP pořádá 5. odbornou konferenci

Vážení přátelé,  srdečně Vás zveme na konferenci „SESTŘI, NEBOJTE SE, JÁ PŘECE VÍM, ŽE UMÍRÁM!“ – hospicový pohled na svět a jeho přínos (nejen) pro domácí péči.  Již 5. odbornou konferenci pořádá Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v sobotu 22. října 2011 v Komunitním centru Matky Terezy (U Modré školy 1/2337, 149 00 Praha 4). Konference […]

Služba dobru

     Včera jsem se osobně setkala  s J.Em. kardinálem Miloslavem Vlkem nad otázkami, které se týkají života schopnosti mobilních hospicových týmů v ČR. V naší každodenní službě se potýkáme s řadou obav, které nás zasahují a zneklidňují.    Společné hledání cest ve službě dobru s panem kardinálem Vlkem, s jeho mimořádnou moudrostí a pochopením, znamená […]

Myšlenka na tento týden…

     Víme, že to, co děláme, je kapkou v moři. Ale kdyby tato kapka v moři nebyla, chyběla by tam.                                           Matka Tereza

Pomoc v bolesti

     Důležitou součástí hospicové paliativní péče je podpora rodin v období truchlení. Pozůstalí cítí velkou bolest po úmrtí svého blízkého a proto je velmi důležité poskytnout jim prostor a čas mluvit o žalu, který trvá u každého různě dlouhou dobu.  Odborná i laická veřejnost je zatím málo informovaná o úlevném účinku přiznané a nezamlčované bolesti. […]

Setkání rodin

    Setkání pozůstalých rodin v Centru DHP v Hořicích proběhne dne 11.8.od 18 hodin. Při malém občerstvení s personálem hospice zavzpomínáme na jejich blízké. Součástí setkání bude slavnostní „Zápis do knihy živých“.        …Musím se rozloučit. Řekněte mi: „Žij blaze,“moji bratři! Skláním se před vámi všemi, odcházím od vás. Vracím klíč od svých dveří, už nic […]

Právo na pravdivé informace

    Pro vybudování nosného vztahu s pacientem, je úvodní rozhovor. Ten musíme vést citlivě, protože je třeba vytvořit empatickou atmosféru, v níž nemocný získá jistotu, že dostane na své otázky upřímné odpovědi. Většina nemocných tuší svou diagnózu dříve, než je lékař informuje. Pacienti mají ovšem právo nebýt informováni, pokud si to nepřejí. Měli bychom tedy rozhodně […]

Paliativní medicína

     Paliativní medicína bývá často chápána jako nová disciplína, ale ve skutečnosti je nejstarším medicínským oborem. Řada lidí má strach z dlouhého procesu umírání, plného utrpení a bolesti. Paliativní medicína je zaměřena na komplexní zmírňování všeho, co působí utrpení. V první řadě se snaží o výraznou kontrolu bolesti a všech příznaků.

Radujeme se…

     Dokázat uspokojit potřeby nemocných v konečné fázi života v jejich přirozeném prostředí  v regionu Královéhradeckého kraje, se nám postupně daří. Od září 2011 budeme rozšiřovat nabídku služeb díky nástupu druhé zdravotní sestry do HOS Duhy, paní Jarmily Urbanové, kterou tímto srdečně vítáme!  O převzetí většího počtu pacientů budeme jednat s přednostou Kliniky onkologie a radioterapie FN […]

O štěstí v umírání

V září t.r. vyjde ojedinělá knížka o osobní zkušenosti Jana Paula, profesí výtvarníka, s doprovázením jeho maminky, ale také s realitou českého zdravotnického systému. Knihu, kterou vydává nakladatelství Barrister & Principal, autor představí také na konferenci Asociace poskytovatelů paliativní hospicové péče 22. 10. 2011