Podporují nás

Myšlenka na tento týden…

      Lid je moře, které má, jako každé moře, své proudy a svá vlnobití. Ale vlastní úsudek o správnosti a vhodnosti je veslo, s kterým se na moře vydáváme. Kdo se odhodlá vždy a ve všem hledat ne úsudek , nýbrž úsudek lidu, odhodlává se jaksi plout s proudem jako leklá ryba.                  František Peroutka (1895-1978), […]

Přednáška v Jedlové v Orlických horách

       Dne 26.7. 2011 se uskutečnila beseda s mladými lidmi v Diecézním centru mládeže – Vesmír, v krásném prostředí Orlických hor. Téma se týkalo domácí hospicové péče, přednášeli zástupci HOS Duhy.     Děkujeme všem za velmi vstřícnou atmosféru a za opravdový zájem o problematiku konce života.

Překážky v dostupnosti paliativní péče

     Paliativní neboli útěšná medicína je aktivní péče pro nemocné v pokročilém nebo konečném stadiu většinou onkologického onemocnění, jejímž cílem je zmírnění bolesti fyzické a duševní, při maximálním zachování lidské důstojnosti. Též poskytuje podporu rodinným příslušníkům.     Nejčastějším projevem pokročilého onkologického onemocnění je bolest, nevolnost, zvracení, zácpa, dušnost, slabost, vyčerpání, nespavost, zmatenost, úzkost. Na všechny […]

Poděkování

Při vyslovení slova nemoc si můžeme představit mnoho věcí od chřipky až po ty nejzávažnější. Mezi ně patří v současné době diagnóza, která zní rakovina a s tím spojené metastázy v různých částech lidského těla.

Sociální pracovník

Hledáme  sociálního pracovníka s příslušným vzděláním dle zák. č. 108/2006 Sb.  ke spolupráci při registraci sociálních služeb s perspektivou pracovního místa v naší organizaci. Nabídky prosím posílejte na mail hospic-horice@seznam.cz nebo volejte na tel. č. 608 151 200. MUDr. Pavel Sieber, předseda sdružení

Pravidelní dárci

      Mezi pravidelné dárce Hospicového sdružení Duha přibyli Ing. Marie a Ing. Jindřich Šaršonovi z Hořic. S vaší pomocí a s pomocí ostaních všímavých k potřebám umírajících pacientů v naší společnosti, se daří hospicovou paliativní domácí péči vykonávat i v době, kdy státní orgány jsou naprosto lhostejné k jejich potřebám.   Děkujeme!                                                MUDr. Pavel […]

III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Ve dnech 24.-25.11.2011 se v Olomouci koná mezinárodní konference plaiativní medicíny. Aktivně s přednáškou se účastní i Jana Sieberová. Konference paliativní medicíny