Podporují nás

Cesta světla…

  Rozhodnutí vydat se na 110 km pěší svatojakubskou pouť do Compostelly ve Španělsku

Myšlenka na tento týden…

     Život se musí žít dopředu, ale pochopen může být jedině zpátky.                                                Soren Kierkegaard  

Věnováno všem, kteří pomáhají…

    Společnost můžeme posuzovat podle toho, jak se stará o potřeby těch nejvíce zranitelných lidí, kteří pro těžkou nemoc nejsou schopni  hájit svá lidská práva. V dějinách světa vždy vznikala společenství, která svým posláním ukazovala ostatním nevšímavcům vztah zdravých lidí k utrpení druhých. Každý takový člověk, který pomáhá trpícím,  je vnímavý k potřebám druhých, je […]

Přednáška pro ZŠ ve Smidarech

     Zástupci HOS Duhy přijali pozvání do Základní školy Smidary s přednáškou EUTANAZIE. Toto téma je součástí etické výchovy pro žáky základních škol. Považujeme za dobré informovat studenty i veřejnost o všech možných důsledcích uzákonění eutanazie.    Deklarace Světové lékařské Asociace, přijaté na 38. setkání WMA v Madridu z roku 1987 konstatuje:

Přednáška v Centru DHP…

     Přednáška v Centru DHP dne 14.6. 2011 ve 14. hodin s názvem – Co je domácí paliativní hospicová domácí péče, je určena pracovnicím sociálního odboru MÚ Hořice. Vzhledem k tomu, že v hospicové péči se zdravotní péče prolíná s péčí sociální, je žádoucí kvalitní spolupráce právě pro pacienty v konečné fázi života.

Pozvánka na společné chvíle na horách…

Mons. Pavel Rousek nás všechny zve na pobyt na Vesmíru. Více najdete v přiložené pozvánce. Můžete jet s námi samozřejmě i nečlenové Duhy / stačí sympatizant /. Program setkání upřesníme na místě. Všichni, kdo s námi chcete jet, napište prosím na mail hospic-horice@seznam.cz Pavel Sieber Společně na Vesmíru

Přednáška pro 3. ročník Střední odborné školy sociální

    Zítra se v Centru DHP uskuteční přenáška pro 3. ročník Střední odborné školy sociální na téma – Co je domácí paliativní péče a komu je určena? Těšíme se na studenty a vítáme jejich zájem o danou problematiku!

Proč není dostupná paliativní péče každému umírajícímu?

    Když jsem před lety začala aktivně poznávat hospicovou paliativní péči v ČR, říkala jsem si smutně sama pro sebe, že je to péče pro VIP nemocné. Dnes, kdy třetím rokem provozujeme mobilní hospic v Hořicích, si to říkám totéž. Proč tedy není v naší vyspělé společnosti stále dostupná paliativní péče všem umírajícím? Dovolte mi toto […]

Myšlenka na tento týden…

      V životě se snažíte dělat to nejlepší, co umíte, abyste si zachovali svou důstojnost, při umírání je třeba, aby Vaší důstojnost hájil někdo jiný…

Zástupci Krajského úřadu z Hradce Králové navštívili Centrum DHP

      Centrum DHP v Hořicích navštívili zástupci KÚ v Hradci Králové,  pan Ing. Vladimír Derner – 2. náměstek hejtmana zodpovědný za oblast sociální a paní PharmDr. Jana Třešňáková – krajská radní zodpovědná za oblast zdravotnictví.