Podporují nás

Zármutek a žal…

    Každý nemocný má svou rodinu, v ní určité vazby a pravidla. Protože v domácí hospicové péči nejde rodinu od pacienta oddělit, je nutné od začátku spolupracovat. Pokud vstoupí do rodiny s nemocným jeho nevyléčitelná nemoc, začne v rodině probíhat zármutek a žal, který vyžaduje naši maximální podporu.

Děkujeme dobrovolníkům Duhy…

    Děkujeme všem dobrovolníkům HOS Duhy za uspořádání bazaru pro hospic. Zvláštní poděkování patří panu Michalu Ludvíkovi, který se ujal organizace celé akce. Také děkujeme paní Zbránkové za věcný dar.    Sdružení Duha pomáhá těžce nemocným pacientům v Královéhradeckém regionu třetím rokem, aby důstojně prožili poslední chvíle života v lásce své rodiny. Vzhledem k tomu, […]

Čestná komunikace

     Problémy v komunikaci  jsou v českých zdravotnických zařízeních časté  jako na celém světě. Řada zdravotníků neví jak komunikovat s umírajícími pacienty. Lékaři a sestry jsou velcí profesionálové, ale často nevidí pacienta jako celek, jsou zaměřeni na jeden bod ( žlučník, slepé střevo, ledviny, atd.) a pacient se vytrácí jako člověk.  Komunikace je však dovednost, která […]

Přijďte mi pomoci prosím…

     Přijďte mi pomoci prosím, taková byla výzva na pohotovostní telefon DHP. Nemocný, který se sám na nás obrátil, byl informovaný o domácí hospicové službě v Hořicích.

Dobrovolníci HOS Duha pořádají jarní bazar

    Dobrovolníci z Hospicového občanského sdružení Duha pořádají bazar knih a oblečení, který proběhne v centru domácí hospicové péče v centru HOS v areálu hořické nemocnice, a to od úterý 17. do čtvrtka 19. května 2011 od 9 do 11.30 hod. a od 13 do 17 hod.      Bazar je putovní, k zastižení bude dále v pátek 20. 5. 2011  v zasedací místnosti za knihovnou od 13 do 17 hod. a v sobotu 21. 5. 2011 tamtéž od 8 do 11.30 hod.                                                         Těšíme se na Vás!                                     

Myšlenka na tento týden…

     Jsou lidé, kteří skutečně žijí, a jsou lidé, kteří pouze existují nebo jen konzumují.                                              MUDr. Marie Svatošová

Častá bývá otázka po smyslu nemoci…

     Často mi bývá pokládána nemocnými či jejich rodinami stejná otázka: „Jak je to možné, že nemocí v dnešní pokrokové době nijak zvlášť neubývá? Vždyť máme dokonalé medicínské  metody, vydávají se nemalé částky na vývoj nových léků, daří se spoustu nemocí diagnostikovat, někdy i vyléčit, ale nemocných je stále stejně…“

Návštěva mobilního hospice Ondrášek

     Členové z HOS Duha navštívili mobilní hospic Ondrášek v Ostravě. Návštěva byla pro nás velice přínosná a setkání velice srdečné. Problémy během začátků jejich služby byly podobné těm naším. Nicméně dnes je to zdravá, ekonomicky zajištěná organizace, která nabízí službu pacientům na konci života 7 rokem.

Svědectví…

    Doprovázím nemocné  jejich posledním úsekem života. Každý z nich ve mne nechává trvalou vzpomínku… Zakládám si dnes do kartotéky  lehce pomuchlaný chorobopis ženy, kterou jsem měla ve svém srdci devět měsíců. Listy jsou popsané pečlivým zkoumáním všech jejích fyziologických funkcí, jednotlivé symptomy vypovídají o závažnosti onkologického onemocnění. Vnímám znovu a znovu její plnou chuť do […]