Podporují nás

Máme právo na důstojné dožití života…

    Rovnost lidí se projevuje také rovností práv. Mezi základní lidská práva patří právo na život, na svobodu, na vzdělání, na založení rodiny, na svobodné vyznávání víry, na společenské uplatnění a ohodnocení odvedené práce přiměřenou odměnou, na lidskou důstojnost, na důstojné dožití života, právo přirozeně zemřít. Tato posledně jmenovaná práva jsou velmi často současnou společností […]

Jak být s trpícími…

„Neste břemena jedni druhých“ (Gal 6,2) Trpící člověk potřebuje především člověka. Člověka naslouchajícího a chápajícího, ne vševěda, všeuměla nebo skvělého humoristu. Nepotřebuje zpravidla, aby mu jeho situaci někdo umně vysvětlil. Potřebuje ale, aby nebyl ve své situaci zcela sám. Aby ho někdo chápal, aby mu někdo dělal společníka v jeho otázkách, aby mu někdo zajišťoval spojení se […]

Klidné a spokojené prožití velikonočních svátků

      Lidská bytost žije proto, že je milovaná a může milovat. A jestliže i do prostoru smrti pronikla láska, pak i sem přišel život. V hodině největší samoty nikdy nebudeme sami.                                                Benedikt XVI    Klidné a spokojené prožití velikonočních svátků přejí našim nemocným a jejich rodinám, ale také všem příznivcům a dobrodincům, členové a […]

Mluvme o problémech našich pacientů nahlas…

Milá Jano, velmi ráda jsem se setkala s vámi i vašimi kolegy z Česka. Váš soucit, vaše oddanost a znalosti byly evidentní. Esej, kterou jste mi poslala, jasně odhaluje mnohé z problémů ovlivňujících schopnost zdravotních sester poskytnout paliativní pěči pacientům, kteří ji potřebují. Takto jasné rozeznání všech problémů je velmi důležitým krokem. A právě sestry […]

Malujeme pro HOSPIC

Dobrovolníci našeho občanského sdružení vyhlašují výtvarnou soutěž  „Malujeme pro HOSPIC“  ve spolupráci s Městskými úřady v Hořicích a Lázních Bělohradu. Bližší informace naleznete na jejich stránkách :  http://www.dobrovolnici-duha-horice.cz/news/malujeme-pro-hospic-vytvarna-soutez-/ popř. na stránkách horice.org: http://www.horice.org/cz/clanky/malujeme-pro-hospic/ Děkujeme zvláště Michalu Ludvíkovi, který se organizace akce ujal.

Myšlenka na tento týden…

  „Jsi důležitý, protože jsi ty. Jsi důležitý do poslední chvíle tvého života, a my uděláme vše, co je v našich silách, nejen abychom ti pomohli zemřít v pokoji, ale abychom ti pomohli žít než zemřeš.“                                        Cecily Saunders, zakladatelka hospice Sv. Kryštofa, Londýn  

Překážky kvalitní péče na konci života

Existuje celá řada překážek kvalitní péče na konci života. Některé z nejběžnějších překážek zahrnují:

XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny 8.9.-9.9.2011

V září 2011 se uskuteční již 17. královéhradecké ošetřovatelské dny. S přednáškami vystoupí i naše sestřičky. XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny

Setkání křesťanských zdravotníků v Praze

Dne 7.5.2011 se v Praze uskuteční konference, jejíž součástí budou i přednášky o eutanásii a domácí hospicové péči. Akce je garantována ČLK a ČAS. Program konference

Konference hospicové paliativní péče v Prachaticích

 V sobotu 16.4.11 se aktivně účastníme konference hospicové paliativní péče v Prachaticích. Celý program a informace o konferenci najdete na stránkách prachatického hospice.

Mohou zdravotní sestry změnit situaci umírajících?

     Zdravotní sestry v ČR mají sice malou pravomoc, ale to neznamená, že se nemohou zapojit k celosvětovému paliativnímu hnutí a můžou se tak následně pokusit změnit špatnou situaci pacientů v konečné fázi života. Úloha zdravotní sestry v hospicové péči je nezastupitelná a většina lékařů o tom velice dobře ví.                                     Jak řešit situaci v ČR? […]

Zkušenosti ze stáže v Salcburku…

       Velmi oceňuji důvěru Asociace hospicové  paliativní péče, která mi zprostředkovala týdenní stáž v Salcburku, kde jsem se zúčastnila vzdělávacího koncorcia zdravotních sester pracujících s pacienty v konečné fázi života.    USA nadace Bristol – Myers Squibb Foundation finančně podporuje od roku 2007 projekty vycházející z komunity zaměřené na nerovnosti v péči o pacienty trpící […]

Web opět v provozu

Děkujeme Michalu Súkupovi ze Dvora Králové za znovuzprovoznění našeho webu. Krátký výpadek byl způsoben přechodem na nový hosting.

Rovnováha informuje o dění v hospicové péči…

    Přečtěte si v hospicovém časopise Rovnováha o všech bojích, které vede APPHP  ve prospěch financování domácí hospicové péče.     Podle doporučení Světové zdravotnické organizace by měl být na 100 000 obyvatel jeden mobilní hospicový tým, tj. více než 100 pro celou republiku! V ČR existuje pouze 8 specializovaných agentur poskytující paliativní péči…    2. číslo […]