Podporují nás

Myšlenka na tento týden…

     „Když už nejsme schopni změnit situaci, stojíme před výzvou změnit sebe.“         Viktor E. Frankl, psychiatr, který přežil holocaust druhé světové války

Valná hromada HOS Duhy 14.4. v 18 hodin…

      Milí členové HOS Duhy,       zveme Vás všechny do Centra DHP v Hořicích dne 14.4. v 18 hodin na Valnou hromadu Hospicového občanského sdružení.      Témata k diskusi- specialisovaná domácí hospicová péče, otázky financování, vyšší požadavky na počet personálu, jaké jsou přijatelné kompromisy v době, kdy žádný systém paliativní péče v ČR neexistuje, respektive […]

25.3.2011 HOS Duha slaví dva roky činnosti

       Vážení přátelé,     před dvěma lety, 25. 3. 2009, jsme se sešli u příležitosti začátků vzniku Hospicového občanského sdružení Duha. Základní kámen posvětil Mons. Dominik Duka, biskup královéhradecký,dnešní arcibiskup pražský, který s důvěrou podpořil začátek naší služby ve prospěch těžce nemocných a umírajících.

Nevšední tvář radosti – fotogalerie

Fotografie z vernisáže výstavy 17.3.2011 v Městském muzeu v Hořicích.  

Myšlenka na tento týden…

      Všichni kdo žijí, mají naději.                    Kazatel 9,4

MUDr. Marie Svatošová hostem Radiožurnálu…

    Hostem Lucie Výborné v úterý 22. 3. 2011 bude MUDr. Marie Svatošová, prezidentka APHPP a zakladatelka hospicového hnutí v ČR.     Živý rozhovor si poslechněte dopoledne od 10. do 11. hodiny na ČRo 1 Radiožurnál.

Děkujeme…

     Děkujeme všem členům a dobrovolníkům HOS Duha za pomoc a podporu při uspořádání vernisáže Nevšední tvář radosti v Městském muzeu v Hořicích, která potrvá pro veřejnost do 18. dubna 2011.      Prosíme přijměte myšlenku hospice do svého srdce a prostřednictvím sebe jí vysílejme k těm, co netuší o čem je řeč. Společně tak vytvoříme trvalý řetězec […]

Vítáme nového člena…

      Hospicové občanské sdružení Duha vítá ve svých řadách nového člena – paní Mgr. Alici Chovancovou a zárověň děkuje všem členům za šíření myšlenky dobrého a důstojného umírání v ČR.

Děkujeme…

     Děkujeme Střední průmyslové a kamenické škole v Hořicích za finanční dar, který přispěje ke stabilizaci domácí hospicové péče v našem regionu.

Setkání s Hospicovým hnutím Vysočina

    Považujeme za dobré setkání a výměnu zkušeností s přáteli  z ostatních mobilních hospiců u  nás. Je nutné se občas vzájemně podpořit, načerpat jeden od druhého sílu a jít hospicovou cestou ve prospěch našich těžce nemocných pomalu, ale jistě dál…

Skutečnost našich umírajících…

           Pojďme se blížeji podívat na naše těžce nemocné pacienty. Jak se do domácí hospicové péče dostávají, kdo pro ně domácí hospicovou péči doporučí, co o hospicové domácí péči vědí? Jejich cesty bývají totiž velmi různé.

Hospic je vysoká škola moudrosti…

    Paliativní tým musí být k hospicové péči vybaven věcně a personálně, to je podmínka, abychom mohli tuto nelehkou službu vůbec vykonávat. Především ale musí mít velkou psychickou odolnost. Často se nás ptají naši kolegové a kolegyně, které mají své jistoty ve vybavených  nemocnicích, proč to vlastně děláme a co z toho vlastně máme. Považuji to za […]

Umírání doma je levnější než v nemocnici

Nevšední tvář radosti

Dobrovolníci HOS Duha zvou na brigádu…

    Vážení přátelé,     kaplička Panny Marie Hlohové v Hořicích je  navštěvované a oblíbené poutní místo nejen hořických obyvatel. Dobrovolníci HOS Duhy Vás srdečně zvou dne 26. 3. ve 13 hodin na předvelikonoční brigádu, kdy kapličku společně nabílíme.

Myšlenka na tento týden…

     Faleš má nekonečně mnoho kombinací, ale pravda má pouze jeden způsob bytí.                                                         Jean Jacques Rousseau

Školení v Salzburku

      Vedoucí Centra domácí hospicové péče v Hořicích Jana Sieberová se zúčastní školení školitelů v kurzu ELNEC / End of life nursing education curriculum /, které proběhne v dubnu v Salzburku. Z České republiky bylo vybráno celkem 9 sester, náklady hradí rakouská a americká strana. Více na stránkách Asociace.

Čekají nás konečně lepší časy?

      Těžce nemocní v konečném stadiu těžké choroby by si v budoucnu mohli vybrat, zdali poslední dny stráví v nemocnici připoutáni k lůžku, nebo v rodinném kruhu, aniž by se oni či jejich příbuzní museli ohlížet na finance. V rámci zdravotní reformy totiž koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných navrhuje, aby domácí hospicovou péči […]

Co přináší dobrovolnictví?

Dobrovolnická charitativní služba je v postkomunistických zemích stále velikou neznámou pro širší veřejnost. V západní Evropě je tento stav nesrovnatelně lepší, avšak i zde by se nedostatky daly najít, zvláště pak v legislativě. Proto Rada ministrů EU vyhlásila pro rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví, jenž má za cíl právě podpořit dobrovolnictví jako celek.

Jsme uprostřed cesty…

     Přečtěte si rozhovor s Mudr Marií Svatošovou o hospicovém hnutí v ČR. Jsme rádi, že můžeme být pokračovateli tohoto velkého díla a to i přes všechny překážky ze stran zdravotních pojišťoven, které domácí hospicovou péči stále odmítají finacovat.       Marie Svatošová