Podporují nás

Myšlenka na tento týden…

    Pavučina našeho života jsou propletená vlákna, dobrá i špatná dohromady.                                              William Shakespeare

Napsali nám…

Z dopisu manžela naší pacientky…

Pravidelní dárci

Přibyl nám další pravidelný dárce finančních prostředků a to Jakub Kašpar z Vrchlabí, který si zadal v bance trvalý příkaz na účet našeho sdružení : 229308919/0300. Je tak již čtvrtý v pořadí spolu s Martinou Šulcovou z Nové Paky, Ing. René Balážem z Hořic a Janem Vanišem z Hořic.                                                                                  Děkujeme!

Domácí hospicová péče…

     Vážení přátelé,      podívejte se společně s námi na malou, téměř dvouletou bilanci naší a vaší společné činnosti rozvoje  domácí hospicové péče v Královéhradeckém regionu. I my se také totiž někdy musíme ohlédnout zpět, abychom viděli, co všechno dobrého se podařilo…         Sdružení Duha usiluje téměř 2 roky o zajištění kvalifikované pomoci nemocným v terminálním […]

Děkujeme Lesům ČR

Děkujeme Lesům ČR za sponsorský dar, který nám poskytly ve druhé polovině roku 2010. Tato finanční podpora nám umožnila pokrýt část finančních nákladů na platy zdravotních sester v období od září do prosince 2010.                                          MUDr. Pavel Sieber

Myšlenka na tento týden…

      Minulost nám už nepatří, budoucnost – kdo ví, jestli jaká bude? Jediný zlomek času, který je nám dán a který můžeme naplnit záslužnými činy, je přítomný okamžik.                                                Vilhems Mühs

Hospice budou sloužit pacientům v plném rozsahu i po 1. březnu 2011

Tiskové prohlášení Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP), aniž by jakkoliv zpochybňovala právo nemocničních lékařů na spravedlivou odměnu, cítí povinnost ujistit pacienty, u nichž je indikována hospicová paliativní péče, že všechny hospice v ČR jim jsou a i po 1. březnu 2011 budou plně k dispozici. K dnešnímu dni ani jeden lékař hospiců, sdružených v APHPP, výpověď […]

Většina našich pacientů není informována pravdivě o svém zdravotním stavu…

     Jakmile je potvrzena diagnóza onkologického onemocnění, měl by být nemocný informován, že je vážně nemocen. Zároveň by mu však měla být dána naděje o veškerých možnostech přislušné léčby. Potom lze očekávat, že sám nemocný se bude ptát na další detaily. Jestliže se zeptá na nějaké podrobnosti, měla  by mu být dána přímá a otevřená odpověď. […]

Z dopisu dcery pacientky…

     Maminka umírala celkem dlouze. Poslední noc jsem u ní seděla já. Dýchala velmi těžce, občas jí v koutku oka tekla slza. Kromě zvlhčování rtů a držení za ruku (i to ji ale chvílemi obtěžovalo) jsem neměla, jak jí ulevit.  

Svědectví…

     Umírání není absurdní období zbavené smyslu, sama velké bohatství objevuji s každým dalším nemocným. Nepodceňuji ovšem bolest, nepodceňuji ani dobu smutku.  Můžete však do poslední chvíle milovat a cítit, že jste milováni. Konečné okamžiky života člověka mohou být příležitostí dojít s nemocným co nejdále, prožít společně vděčnost, odpuštění a vyměnit si slova lásky.

Myšlenka na teno týden…

    Miluj všechny, věř několika, neubližuj nikomu. Buď schopný se vypořádat se svými nepřáteli, raději dávej, než ber, a své přátele si zamkni na zámek.                                                 William Shakespeare

Svědectví…

        Umírající nás učí žít… Tak nějak bych nazvala svědectví ženy, o kterém chci psát. S hlubokou důstojností člověka v nás probouzela smysl pro lásku a soucit k něžným pohybům určeným jejímu tělu, které poznamenáno těžkou nemocí zůstávalo naprosto odkázáno na pomoc druhého člověka. Vrací se mi na mysl tvář této nemocné. Udivovala mne její […]

Děkujeme za zdravotnické pomůcky

Díky sponsorům, kteří nám darovali finanční prostředky, jsme v závěru roku 2010  zakoupili do naší půjčovny další pomůcky. Inservis MVC s.r.o., Praha – kyslíkový přístroj Rotary Club Praga Ecumena – kompletně vybavená zdravotnická brašna pro domácí hospicovou péči / včetně např. glukometru, oxymetru,ruční odsávačky, tonometru a ambuvaku / Občanské sdružení JO-YO, Praha – pojízdná toaletní židle […]

Myšlenka na tento týden…

     Věřím, že odzbrojená pravda a bezpodmínečná láska budou mít nakonec poslední slovo. To je to, proč právo, dočasně poražené, je silnější než triumfující zlo.                                               Martin Luther King

Spánek na konci života…

      Nemocný na konci života je unavený, velmi slabý a potřebuje často a v krátkých intervalech podřimovat nebo spát. Je to jiný spánek než v době aktivní léčby. Pokud je nemocný smířený, poznáme, že je osvobozený od krutých pocitů. Bolest fyzická má být stabilizovaná, boj už neexistuje a  nyní nastává čas posledního klidu před dlouhou […]

Děkujeme Vám…

     Hluboká pravda slov básně těžce nemocné ženy, naší hospicové pacientky,  v boji se zákeřnou nemocí nás nutí k zamyšlení nad vlastním životem…  RAKOVINA Když kapka po kapce jed v mé žíly kane, každá má buňka se v boji smrti vzpírá, nemám už nic, už vůbec nic, můj Pane, jsi tu jen Ty, jen Ty a moje víra.

Benefiční koncert v Chomuticích…

    Hořický pěvecký sbor Bona Vita uspořádal v Chomuticích dne 2.1.2011 benefiční koncert ve prospěch mobilního hospice Duha v Hořicích. Výtěžek koncertu činí 2 955 Kč a bude použit na nákup zdravotnické brašny s vybavením pro zdravotní sestry.                                                              Děkujeme!

Malé ohlédnutí a shrnutí roku 2010…

 Vážení přátelé!         V dubnu tohoto  roku to budou 2 roky od posvěcení základního kamene Hospicového občanského sdružení Duha Mons. Dominikem Dukou, biskupem Královéhradeckým a dnešním arcibiskupem Pražským.