Podporují nás

Svědectví…

      Centrum DHP v Hořicích navštívila  rodina těžce nemocné pacientky. Jednalo  se o 53 letou ženu, u které byl diagnostikován inoperabilní karcinom.

Návštěva hospice v Červeném Kostelci…

     Vážení přátelé,      část sdružení Duhy  se svými novými dobrovolníky navštívili  hospic v Červeném Kostelci.  Pozvání přijala paní místostarostka  Mgr. Hana Richtermocová a místostarosta města Hořic Ing. Jaroslav Vácha.  Ze sociálního odboru s námi cestovaly  4  sociální pracovnice.

Vítáme nového člena…

      Vítáme nového člena o.s. Duha  Mons. Pavla Rouska z Vysokého Veselí. V současné době má Hospicové občanské sdružení Duha 47  členů. Těší nás, že v dnešní nelehké době vzrůstá počet lidí dobré vůle, kteří nabízejí nezištnou pomoc našim těžce nemocným. Děkujeme Vám!

Myšlenka na tento týden…

     Trpím životem? Jak bych netrpěl. Miluji život? Jak bych ho nemiloval. Je v tom tedy rozpor? Ne, je v tom život sám.                                        Karel Čapek

Jak se daří o.s. Duha v druhém roce ?

      Vážení přátelé, S Vaší pomocí a prostřednictvím všech benefičních akcí se nám daří vytrvale pracovat na rozvoji domácí hospicové péče v Hořicích a okolí. Nemocní a jejich blízcí nám dávají najevo svou vděčnost při společných setkáních u nich doma nebo v Centru DHP. Většinou naši nemocní netuší, s jakými problémy se sdružení Duha potýká. […]

Co Světový den pro hospic a paliativní péči znamená?

Světový den pro hospic a paliativní péči je jednotný den pro konání akcí po celém světě, jehož cílem je oslavit a podpořit hospicovou a paliativní péči.

Odpočinek v září v horském středisku Eljon ve Špindlerově Mlýně pro zdravotníky a dobrovolníky Duhy…

   Práce s těžce nemocnými a umírajícími je namáhavá a psychicky zatěžující. Ideální je prevence, která zahrnuje nejen duševní hygienu ale i kvalitní přípravu na specifika práce s umírajícími. V souvislosti se syndromem vyhoření je důležité vědět, jakým způsobem je možné se mu vyhnout. Zdravotníci  o.s. Duha právě proto pojedou doplnit své síly do horského střediska  Eljon ve […]

Svědectví…

     V neutěšených situacích našich nemocných se velice těžce rodí strategie paliativní medicíny, ačkoli všichni bez výjimky, ale pouze v teoretické rovině její nezastupitelnou roli uznávají. Podívejme se však na její aplikaci v praxi…

Zveme Vás na mezinárodní konferenci Hospic v nás

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci APHPP věnovanou rozvoji paliativní péče „HOSPIC V NÁS, aneb jak doprovázet doma i v lůžkovém zařízení.“ Budeme tam také mít přednášku. Program konference

Plánovaná akce k oslavě Světového dne pro hospic 9.10. 2010

     Vážení pátelé,       9.10. 2010 bude sdružení Duha  pořádat  k oslavě Světového dne pro hospic  Den otevřených dveří v Centru DHP v Hořicích od 9 – 17 hodin. Prezentovat veřejnosti budeme myšlenku hospice, předvedeme zdravotnické pomůcky, které půjčujeme našim pacientům do rodin, představíme zdravotníky a dobrovolníky o.s. Duhy. Poukážeme na přednosti a úskalí domácí […]

Myšlenka na tento týden…

     Žijeme v nebezpečném věku. Člověk ovládá přírodu, aniž se předem naučil ovládat sám sebe…                                                                Albert Schweitzer     

Duha na Sněžce

10.8.2010 jsme uspořádali tradiční výstup na Sněžku na svátek svatého Vavřince. Fotografie ve fotogalerii.

Konference Diagnóza v ošetřovatelství

  Vážení,   přeposílám pozvánku na IV. celostátní konferenci Diagnóza v ošetřovatelství naší partnerské organizace Promediamotion. Konferenci je zaměřena na pooperační péči, desinfekci, sterilizaci, chirurgii a diabetologii a koná se 15. října 2010 v Paláci Charitas v Praze.

Hospicová péče dnes…

       Volání po důstojném umírání a důstojné smrti je přiměřenou reakcí nad  neutěšenou situací těch, kteří jsou na konci své životní cesty.

Návštěva hospice v Červeném Kostelci…

     Vážení přátelé,      návštěva hospice v Červeném Kostelci se uskuteční 31.8. 2010. Odjíždět budeme z hořického náměstí v 8 hodin ráno. Srdečně zváni jsou členové o.s. Duhy ale i všichni naši přátelé. Účast přislíbil starosta a místostarostka města Hořice. Těšíme se na společnou návštěvu a výměnu zkušeností.

Myšlenka na tento týden…

      Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá sám život a na nás je, abychom na ně odpovídali.                                                      Viktor E. Frankl

Setkání dobrovolníků v Centru DHP…

     Vážení přátelé,     dovoluji si Vás pozvat na setkání dobrovoníků, které bude probíhat celý příští týden v Centru DHP v Hořicích dne 16. 8. – 20.8. vždy od 8 – do 10 hodin. Zvláště prosím všechny nové členy o.s. Duha, aby se setkání zúčastnili. Pokud Vám termín nevyhovuje, je možné se osobně domluvit na tel. čísle […]

Putovní výstava z hospiců Nevšední tvář radosti

      Výstava  fotografií z hospiců v ČR by měla proběhnout v lednu 2011 také v Hořicích.  Přečtěte si, jak výstava vznikla.

Deklarace práv nemocných rakovinou…

   Mám právo: 1. na rovnocený zájem a péči bez rozdílů rasy, společenské třídy, kultury, náboženského vyznání, věku, sexuality, způsobu života  a stupně způsobilosti

Podpořte nás…

     Proč mobilní hospic potřebuje pomoc?      Abychom mohli poskytovat vysoce specializovanou zdravotní péči v domácnosti pacienta, musíme získávat  dotace a dary. Zatím se nám nepodařilo přesvědčit příslušné státní instituce o finanční podpoře našeho zdravotnického  zařízení. Od  zdravotních pojišťoven jsme obdrželi také zamítavé stanovisko ohledně financování této služby, kterou  může potřebovat každý z nás.     […]