Podporují nás

Prosíme…

     Hospicové občanské sdružení Duha zaznamenává velký zájem o přednáškovou činnost v Centru DHP.  Snažíme se o šíření myšlenky paliativní péče a hospicového hnutí mezi odbornou a laickou veřejností.     Většinou si k tomuto účelu půjčujeme dataprojektor od MÚ Hořice. Prosíme pokud by se mezi vámi objevil  někdo, kdo by nám tento přístroj mohl  věnovat, předem […]

Přednáška pro studenty třetího ročníku zdejšího gymnázia…

      V Centru DHP se dnes uskuteční přednáška pro studenty hořického třetího ročníku gymnázia. Těší nás, že zájem o myšlenku hospice je stále aktuální a má spíše vzrůstající charakter.  Dobře informovaná mladá generace lidí se tak může stát jistou  nadějí nás všech…     Paliativní medicína zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální a duchovní. Neslibujeme  uzdravení, ale […]

Záznam charitativního koncertu Den s Pepinou v Hořicích

Dnes Český rozhlas Praha vysílal ze záznamu část charitativního koncertu Den s Pepinou v Hořicích ze dne 28.5.2010. Záznam z rozhlasu si můžete poslechnout zde.

Svědectví…

      Jak často vzpomínáte na své milé, kteří vás opustili? Máte na vzpomínky vůbec čas? Co pro vás znamená život člověka, který není mezi námi? Já vzpomínám ráda, protože život člověka má cenu do svého posledního okamžiku, to mi věřte…

Myšlenka na tento týden…

,,…když náš milovaný umírá a chce zemřít doma, kolik potřebujeme mít důkazů pro naše úředníky, aby pochopili, že je nutné zajistit kvalitní a dostupnou paliativní domácí péči… ,,…paliativní péče je péče o celistvého člověka nejen v tom smyslu, že předmětem péče je celá osobnost člověka ( tělo, mysl, duše ), ale také osobnost pečovatele. Paliativní […]

Poděkování

Moje díky patří paní Janě Sieberové, kterou jsem měla možnost poznat na pouhé dva dny. Svým přístupem, péčí i radami pomohla v těžké chvíli mě i mému umírajícímu manželovi. Díky ní jsem poznala, že smrt v rodinném kruhu není tak hrozná, i když strašně bolí. V duši jsem našla zvláštní klid a smíření, které mi […]

Myšlenka na tento týden…

     Proč stavíš dům? Aby byl pěkný a hlavně, aby se v něm dalo bydlet. Dobře! Tvá rodina ale nezačne žít až bude dokončený, žije už teď! Tvou povinností je dělit svůj čas tak, aby ses po dokončení stavby do domu nestěhoval – už jen sám…

Dopis, který nás potěšil

Doporučení Rady Evropy…

     Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“ ( Charta práv umírajících)     Nevyléčitelně nemocným nebo umírajícím osobám má být dopřán rovný přístup k přiměřené paliativní péči.     Příbuzní a přátelé mají být povzbuzováni, aby doprovázeli nevyléčitelně nemocné a umírající a ať je jejich snaha profesionálně podporována.  […]

I had a dream…

     Dokážeme naším snažením oslovit? Koho vlastně? Současný člověk je ohlušen všemi bouřemi, které s ním zmítají sem a tam, je rozpolcený, neklidný, zotročený dnešní dobou. Cítíme morální úpadek, reálně vidíme naši ideovou politickou scénu, poznáváme falešný humanismus.       

Cesta domácí hospicové péče…

      Někdy se na naší cestě domácí hospicové péče  brodíme bažinami a bojíme se, aby nás nepohltily. Bouře, která proti nám zuří, v podobě neúspěchu výběrového řízení a jiných okolností, se musí jednou ztišit. 

Lázně Bělohrad budou informovat o domácí hospicové péči své obyvatele…

   Domácí hospicová péče zajímá obyvatele Lázní Bělohradu. Informovat o nás budou v místním tisku. Děkujeme, že základní myšlenka hospicové péče –  nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v každé situaci bude respektována jeho lidská  důstojnost a v posledních chvílích života nebude osamocen, se šíří prostřednictvím lidí dobré vůle dál a dál…

Děkujeme za podporu…

    Vážení přátelé,      jak jsme Vás již informovali, platba od zdravotních pojišťoven, která by hradila část finačních zdrojů pro náročnou hospicovou paliativní péči v tomto regionu nám nebyla přiznána na základě výběrového řízení na KÚ v Hradci Králové.     Zvažujeme teď další možnosti, které by nám i Vám mohly pomoci ke stabilizaci tohoto druhu […]

Odpočinek v Římě…

     Vážení přátelé, po domluvě se členy hospice v Litoměřicích můžeme opět společně navštívit Řím v únoru 2011.  Cena letenky tam i zpět je v ceně 2200 Kč, ubytování domlouváme  ve dvoulůžkových pokojích 800 m od Vatikánu, cena za 1 noc 4OO Kč. Termín 10.2. – 14.2. 2011. Nabídka je určena všem členům o.s. Duha a […]

Vítáme nového člena…

     Vítáme nového člena Hospicového občanského sdružení Duha, paní Květoslavu Slepičkovou z Hořic. V současné době má sdružení 44 členů.

Přednáška pro studenty zdejší SOŠ sociálně správní 9.6.2010

     Zítra se uskuteční přednáška pro studenty zdejšího SOŠ sociálně správní na téma hospicová paliativní péče, specifická paliativní péče o nemocného v domácím prostředí. Velmi důležitá forma přednášky je možnost exkurze v Centru domácí hospicové péče v Hořicích.     Studenti uvidí a sami si odzkouší elektricky polohovací lůžka určená do domácí péče, antidekubitní matrace, kyslíkový […]

Návštěva v Centru DHP z MPSV

     Vážení přátelé,      Centrum DHP v Hořicích navštívila Mgr. Stanislava Makovcová z MPSV a členka Rady pro lidská práva. Jednání probíhalo v hledání cest dostupnosti paliativní péče pro onkologické pacienty. Sdružení poskytlo podrobné  informace o budování začátků domácí hospicové péče v tomto regionu.     Zdůraznili jsme jasné překážky, které brání rozvoji mobilní hospicové cesty. Je to […]

Úvaha návštěvníka dvou posledních akcí sdružení Duha

Most mezilidských vztahů  Přestože tento pohled již není tak častý jako v době po sametové revoluci, stále ještě můžeme spatřit množství kostelů v katastrofálním stavu (jejich seznam k nalezení na intenetu: http://www.kostely.tnet.cz/). Tyto poškozené nebo téměř zničené stavby jsou jako smutné pomníky připomínkou toho, kam až může zajít destrukce hodnot.

Výsledek výběrového řízení…

     Vážení přátelé,      dnes proběhlo již dlouho očekávané jednání na KÚ v Hradci Králové ohledně výběrového řízení našeho zdravotnického zařízení – domácí hospicová péče pro pacienty v terminálním stádiu.  Sešli se tam zástupci všech zdravotních pojišťoven, přítomna byla zástupkyně agentur domácích  péčí, vedoucí zdravotnického odboru KÚ, zástupce MPSV ČR, za sdružení Duha byla přítomna […]

Myšlenka na tento týden…

    Tajemství lidské existence nespočívá jen v žití, ale také ve vědění, pro co člověk žije.                                                 Fjodor M. Dostojevskij