Podporují nás

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. na návštěvě v Hořicích…

     V Centru DHP se dnes uskutečnilo setkání o.s. Duha s Hospicovým hnutím – Vysočina, o.s. z Nového Města na Moravě. Jednání se týkala problematiky dostupnosti paliativní hospicové péče v příslušných krajích.      Důležitá byla společná výměna zkušeností v oblasti této péče. Pracovníci, kteří v terénu poskytují služby umírajícím pacientům podávají skutečná svědectví. Vidíme, že je […]

Návštěva v Centru DHP z KÚ…

     Včera navštívil pan Ing. Soběslav – vedoucí odboru grantů a dotací z KÚ  v Hradci Králové Centrum DHP  v Hořicích a setkal se ze zástupci sdružení Duha. Společně jsme hledali zdroje  financování domácí hospicové péče v tomto regionu. Děkujeme za ochotu pomáhat nemocným!

Vítáme nového člena…

    Srdečně vítáme nového člena o.s. Duha pana Jiřího Šonského z Hořic. V současné době má sdružení 42 členů!

Ceník domácí hospicové péče…

     Vážení přátelé, VZP s námi prozatím neuzavřela smlouvu o financování domácí hospicové péče, jak jsme vás již  informovali. Zveřejňujeme tedy podmínky přijetí do péče a ceník našich služeb. Vše najdete v nové rubrice Domácí hospicová péče.

Zveme do hospicové knihovny…

     V hospicové knihovně je k vypůjčení zdarma kvalitní literatura od našich spoluobčanů. Srdečně zveme všechny milovníky dobrého čtení každý čtvrtek od 15.00 – 16.30 hod. do Centra DHP. Těšíme se na Vás!

30.4. setkání členů Duhy…

      Vážení přátelé, 30.4. ve 10 hodin prosíme o setkání členů Duhy v Centru domácí hospicové péče.  Navštíví nás zástupci Hospicového  hnutí Vysočina z Nového Města na Moravě, kteří s námi od našeho začátku spolupracují.     Tématem společného setkání je dostupnost paliativní hospicové péče v našich regionech, její přínos a její úskalí.  Zprávy z jednání  předáme […]

Den otevřených dveří v Centru DHP 8. května

    Vážení přátelé, připravujeme pro vás  Den otevřených dveří  8. května  v Centru domácí hospicové péče v Hořicích od 9 – 16.30 hodin. Srdečně zveme ty z vás, kteří se o naše činnosti zajímáte a jste přesvědčeni o důležitosti poskytování domácí hospicové péče.        Díky štědrosti mnohých z vás jsme mohli uskutečnit některé stavební rekonstrukce […]

Děkujeme…

    Děkujeme Královéhradeckému kraji, že díky jejich finanční pomoci  můžeme zakoupit další kompletní elektricky polohovací lůžko v ceně 22 000 Kč pro pacienty v domácí hospicové péči. Budeme mít v půjčovně zdravotnických pomůcek polohovací lůžka tři.  O tuto zdravotnickou pomůcku je velký zájem v rodinách dlouhodobě nemocných. Řeší přechodně  situaci imobilního pacienta v domácím prostředí.

Vítáme nového člena…

      Srdečně vítáme nového člena o.s. Duha pana Ing. Jaroslava Jiráska  z Lázní Bělohradu. V součastné době má sdružení Duha 41 členů!

Firmy mohou pomoci…

    Vážení přátelé, abychom mohli poskytovat hospicovou domácí péči ve vysoké kvalitě, musíme získat dotace a dary na provozní náklady. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem Vás chceme požádat, abyste se stali našimi dárci.     Nabízíme propagaci vaší firmě na benefiční akci  28.5. v Hořicích a prezentaci výrobků během koncertu. Finančním darem zaslaným příkazem na účet, následuje […]

Vítáme nového člena…

     Vítáme srdečně nového člena o.s. Duha – MUDr. Martina Bičištěho. V současné době má sdružení 40 členů!

Žádost do Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče…

    Odeslali jsme 14.4.  2010 žádost o zařazení  do Asociace poskytovatelů hospicové paliativní  péče v ČR.

Půjčovna pomůcek

Od 1.4.2010 je v provozu půjčovna zdravotnických pomůcek, bližší informace včetně ceny půjčovného  naleznete na stránce – Půjčovna pomůcek – vlevo v nabídce nebo nahoře na stránce.

Setkání hospicových péčí ze tří krajů…

     30.4. 2010 se v Centru DHP v Hořicích uskuteční setkání sdružení Duha se zástupci  Hospicového hnutí – Vysočina, o.s  z Nového města na Moravě  a s Hospicovou péčí sv. Zdislavy z Liberce. Předáme si své zkušenosti v oblasti dostupnosti paliativní péče a vytvoříme společné prohlášení, které adresujeme na příslušné zdravotnické odbory  KÚ a na MZ ČR.

Vernisáž fotografií Jaroslava Kučery v Městském muzeu…

    Dne 8.5. v 17 hodin srdečně zveme na vernisáž fotografií Jaroslava Kučery, která se bude konat v Městském muzeu v Hořicích. Úvodní slovo přednese MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicové péče v ČR.

Den otevřených dveří v Centru domácí hospicové péče…

    Srdečně zveme na DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ v Centru domácí hospicové péče v Hořicích a areálu Městské nemocnice Hořice v sobotu dne 8.5.2010 od 9 do 16.30 hod. Těšíme se na Vás!

Vítáme nového člena…

     Vítáme srdečně nového člena v řadách Duhy –  p. Ondřeje Nováka. V současné době má o.s. Duha 39 členů!

ČRo Hradec Králové natočil reportáž o domácí hospicové péči…

       Vážení přátelé, ČRo Hradec Králové natočil dnes reportáž o domácí hospicové péči v tomto regionu.  Toto jsou základní poskytnuté informace  o nás. Na sdružení Duha se od jejího vzniku obrátilo 17 rodin  pacientů, kteří  si přáli trávit poslední chvíle života v domácím prostředí.        1.4.2010 KÚ v Hradci Králové zaregistroval sdružení Duhy jako jediné […]

Setkání členů Duhy 10.4. v 18.hodin…

      Vážení přátelé, v sobotu 10.4. v 18.hodin v Centru DHP prosíme o setkání všech členů Duhy. Setkání se týká vytvoření organizace připravovaného charitativního projektu na podporu domácí hospicové péče 8.5. a 28.5. 2010. Těšíme se na Vás!                                                                                                         J.S.

ČRo Hradec Králové připravuje reportáž…

    Paní redaktorka Matějková z ČRo Hradec Králové přijede natočit rozhlasovou reportáž o domácí hospicové péči v našem regionu.            Děkujeme za podporu a možnost věnovat se tomuto nelehkému tématu jako je hospicová péče v médiích!  Společným úsilým pomáháme všem umírajícím, kteří by si přáli prožít poslední chvíle života v domácím prostředí.