Podporují nás

VZP v současné době neuzavře s o.s. Duha smlouvu

    VZP v Hradci Králové nám oznámila, že prozatím s o.s. Duha neuzavře smlouvu na  poskytnutí financí pro  domácí hospicovou péči. Jednání o financování bude s VZP znovu probíhat v září tohoto roku. Budeme nuceni z těchto důvodů požadovat spoluúčast pacienta k  úhradě domácí hospicové služby.     Zároveň proběhlo jednání s prof. Peterou a prof. Filipem z  Kliniky […]

Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení…

    Vážení přátelé, KÚ v Hradci Králové , odbor zdravotnictví zaregistroval sdružení Duhy od 1.4. 2010 jako nestátní zdravotnické zařízení, jehož provozovatelem je Hospicové občanské sdružení Duha . Budeme provozovat  podle registrace zdravotní domácí péči pouze pro pacienty v terminálním stádiu onkologického onemocnění. Jsme v současné době zaregistrované jediné zařízení tohoto typu v ČR!

Návštěva hospice v Čerčanech…

     Vážení přátelé, dovolte nám společně se  podělit o zážitky z návštěvy hospice v Čerčanech. Z Hořic odjelo Hospicové sdružení Duha v počtu 9 svých členů, starosta města se omluvil.

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče…

   Po udělení registrace činnosti KÚ v HK  Hospicovému občanskému sdružení Duha, budeme žádat o možnosti vstupu do Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče ČR.      Cílem APHPP je krom jiného – též podporovat kolegiální spolupráci a prosazovat korektní vztahy mezi jednotlivými poskytovateli hospicové péče. V jednotě je síla…!

Poděkování

      Cítím povinnost napsat pár řádek ohledně nově zřízeného hospicu v Hořicích. Měla jsem tu čest poznat paní Janu Sieberovou, která se poslední půlrok starala o moji nevyléčitelně nemocnou sestru paní Magdu Gabrielovou.

Těšíme se na návštěvu hospice v Čerčanech…

   Zítra odjíždí deset členů Hospicového sdružení Duha a starosta města Hořic do hospice v Čerčanech. Těšíme se na prohlídku hospice, na paní ředitelku MUDr. Terezu Dvořákovou, která nám předá jejich zkušenosti s  hospicovou péčí lůžkovou a domácí a s její realizací v praxi. Zajímají nás též veškeré aktivity čerčanského hospice, denní stacionář pro onkologické pacienty […]

Radujeme se a zároveň děkujeme…

     Vážení přátelé, dnes navštívila kontrola z KÚ v Hradci Králové Centrum DHP v Hořicích a nanašla žádné závady bránící v zaregistrování Centra domácí hospicové péče jako nestátního zdravotnického zařízení. Právě dnes  25.3. 2010  též uplynul jeden rok od posvěcení základního kamene Hospicového občanského sdružení Duha Mons. Dominikem Dukou, biskupem královéhradeckým. Radujeme se a děkujeme, protože činnost […]

Jednání sdružení Duhy s VZP…

    Včerejší jednání s ředitelem VZP ing. Pechánkem  se sdružením Duha, které proběhlo v Hradci Králové ohledně věcí finančních  se neslo v optimistickém duchu a dá se považovat za zahájené. Budeme pokračovat v hledání cest  též s Klinikou onkologie FN HK a věříme, že společnými budoucími kroky přispějeme ke stabilizaci domácí hospicové péče v ČR.   […]

Díky za podporu hospicové činnosti…

V Praze dne 21. března 2010 Vážený pane starosto, dovoluji si Vás oslovit jménem Rotary klubu Praga Ekumena ve věci hospicového občanského sdružení Duha.

Dnes proběhne jednání na VZP v Hradci Králové…

   Dnešním dnem zahajujeme jednání s ing. Pechánkem, ředitelem VZP v Hradci Králové o způsobu úhrady péče o pacienta v terminálním stádiu v domácím prostředí.

Návštěva hospice v Čerčanech…

     Vážení přátelé, návštěva hospice v Čerčanech se blíží… Odjíždíme 30.3.  v 8 hodin z parkoviště hořického náměstí. Se sdružením Duha odjíždí i starosta města Hořic. Těšíme se!

Rok Duhy v Hořicích…

 Vážení přátelé Hospicového občanského sdružení Duha v Hořicích,        25.3.2010 uplynul jeden rok od posvěcení základního kamene  Hospicového občanského sdružení Duha  Mons. Dominikem Dukou, biskupem královéhradeckým a dnešním arcibiskupem pražským. Minulý rok naší společné  práce na poli rozvoje domácí hospicové péče tady v Hořicích nás nutí  trochu bilancovat a o tuto bilanci se chceme podělit i s vámi. […]

Děkujeme…

   Královéhradecký kraj daroval o.s. Duha 55 tisíc korun na nákup zdravotnických pomůcek. Sdružení zakoupí  elektricky polohovací lůžko a dávkovač léků proti bolesti pro onkologické pacienty.                                                     Děkujeme!

Kontrola z KÚ bude 25.3. ve 14 hodin…

    Kontrola, která souvisí s registrací činnosti o. s. Duha  z KÚ v Hradci Králové, se  bude konat 25.3. ve 14 hodin v Centru DHP v Hořicích.    Prosím všechny sestřičky o dodání ověřené kopie – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.                                                                                                                                  J.S.

Knihovna pro veřejnost v Centru DHP bude otevřena 1.4.2010

     V Centru domácí hospicové péče v Hořicích bude otevřena knihovna pro veřejnost dne 1.4.2010       Přivítáme zde všechny zájemce o dobrou literaturu. V hospicové knihovně najdete různé žánry: romány, detektivky, historické romány, poezii, náboženskou literaturu aj. Díky dohodě s Karmelitánským nakladatelstvím zprostředkujeme prodej jejich knih. Knihovna bude otevřena každý čtvrtek od 15.00 – 16.30 […]

Myšlenka na tento týden…

     Co po nás zůstane? To, co tiše rozséváme a dáváme zadarmo: naše radost a dobrota. Smíme se zbavit naší úzkoprsosti a otevřít své srdce, abychom světu přinesli více světla, radosti a štěstí. Lidé pak budou radostnější a veselejší, a to je hodnota, ze které budou žít další generace.                                                                                   Paul Steinmuller

Dnes byla podána žádost o vydání registrace nestátního zdravotnického zařízení na KÚ v HK…

    Dne 17.3.  sdružení Duha požádalo o vydání registrace nestátního zdravotnického zařízení na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Po předložení všech požadovaných dokumentů budeme očekávet návštěvu z KÚ během 14 dní.

Situace dostupnosti hospicové péče v ČR…

      V České republice zemře ročně téměř 30 tis. lidí na nádorová onemocnění – pouze 2 – 3 % jich může využít kvalitní péči v hospicích. V současné době je v ČR v provozu 14 hospiců s kapacitou 340 lůžek, zatímco minimální doporučený počet je 515 lůžek na celou ČR s funkční sítí domácí hospicové […]

Setkání zástupců tří krajů provozujících domácí hospicovou péči proběhne v květnu v Hořicích…

    Navrhované setkání zástupců tří krajů z ČR poskytujících domácí hospicovou péči se uskuteční v květnu v Hořicích. Setkání se zúčastní členové Hospicového  hnutí – Vysočina, o.s. z Nového Města na Moravě, členové z Hospicové  péče sv. Zdislavy z Liberce a členové z Hospicového  občanského sdružení Duha v Hořicích.    Společná zpráva o poskytování hospicové […]

Hospic v Čerčanech…

      Dobrý den,       dovolujeme si Vás tímto emailem informovat o novinkách v hospici, ale i připomenout již zaběhnuté služby.  Zdravíme z Čerčan.   Tým hospice.  Bc. Martina Sikorová  Marketing,PR  Hospic Dobrého Pastýře, o.s. TŘI  Sokolská 584, 257 22 Čerčany   tel: + 420 317 777 381  mobil: +420 734 435 034  marketing@centrum-cercany.cz   www.centrum-cercany.cz      Těšíme […]