Podporují nás

Setkání Duhy dnes dopoledne…

 Setkání téměř všech členů Duhy dnes dopoledne proběhlo v prostorách Centra domácí hospicové péče. Sdružení navštívil starosta města Hořic a paní Miluška Bittnerová, která je spoluorganizátorem benefičního koncertu v květnu v Hořicích. Ten se bude konat na podporu hospicových aktivit v tomto  regionu.

Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D. o našem sdružení

Věc: Vyjádření k projektu „Domácí hospic“       Hospicové občanské sdružení Duha, IČ 26561433, sídlem ČSA 1815, 508 01 Hořice předkládá projekt pod názvem „Centrum domácí hospicové péče“, který chce realizovat v prostorách pavilonu v areálu Městské nemocnice v Hořicích. Cílem projektu je vytvoření funkčního modelu domácí hospicové péče, který v regionu zcela chybí a který […]

Setkání v neděli 28.2. v 9 hodin…

     Milí přátelé, setkání v neděli dne 28.2. v 9 hodin v Centru domácí hospicové péče proběhne s paní Miluškou Bittnerovou a se starostou města Hořic, který přijal naše pozvání. Také přijede část členů Duhy z Litoměřic.

Vzkaz pro pisatele anonymu…

        Ve slušné společnosti odjakživa platí zásada, že na anonym se nereaguje, anonym se hází rovnou do koše. Já však tentokrát reagovat musím. Volím tuto cestu, protože nemám jinou možnost autora hanlivého anonymu ujistit, že o. s. Duha je připravena posloužit jemu i jeho blízkým, až budou hospicovou péči potřebovat. Proti zhoubným nádorům bohužel […]

Přednáška o hospicové péči v Nové Pace…

      Dnes proběhly dvě přednášky o hospicové péči v Nové Pace. První se uskutečnila na místním gymnáziu a byla určená studentům  3 a 4 ročníků. Druhá přednáška byla pro veřejnost a proběhla ve velice vstřícné atmosféře.      Bylo poznat, že místní obyvatelé mají zájem o podporu domácí hospicové péče a o podporu hospiců v ČR vůbec. […]

Děkujeme za podporu Prof. Phdr. Tomáši Halíkovi Th.D.

    Prof. Phdr. Tomáši Halíkovi Th.D. děkuje celé společenství hořické Duhy za podporu v rozvoji domácí hospicové péče, kterou nám od začátku svou přízní projevuje.

Návštěva hospice v Čerčanech se koná…

    Vážení přátelé, zveme Vás srdečně na návštěvu  hospice v Čerčanech, která se uskuteční dne 30.3. v 1O hodin. Přivítá nás   MUDr. Tereza Dvořáková, ředitelka hospice, prohlédneme si čerčanský hospic a jeho zázemí.     Do Čerčan se dopravíme svou vlastní dopravou, z Hořic odjedeme v 8 hod. ráno. Těšíme se na společný den!                                                                                                      Jana Sieberová

Proměny Centra domácí hospicové péče

Přinášíme Vám několik fotografií, které dokumentují postupnou přeměnu „pavilonu“ v Centrum domácí hospicové péče.

Vítáme nového člena o.s. Duha

     Vítáme srdečně nového člena o.s. Duha MUDr. Petru Čížkovou z Dolní Nové Vsi. O rozvoj hospicové péče v našem regionu má zájem stále více lékařů, z čehož máme všichni velkou radost.     V současné době má sdružení Duha 6 lékařů a 5 zdravotních sester. Celkový počet je 33 členů.

Myšlenka na tento týden…

     To po čem toužebně pátráme tady i tam, nahoře i dole…nakonec nacházíme v sobě samých…

Pozvání o.s. Duhy do Nové Paky…

    Město Nová Paka projevilo zájem o přednášku, která se týká vzniku Hospicového občanského sdružení Duha z Hořic a rozvoje domácí hospicové péče v tomto regionu. Uskuteční se dne 23.2. dopoledne pro studenty gymnázia a v 18. hodin  pro širokou veřejnost ve skautské klubovně SOP-KA, Svatojánská ulice 1193 Nová Paka.

Svědectví…

      Na Hospicové občanské sdružení Duha se obrátila rodina s prosbou o pomoc. Těžce nemocný byl otec rodiny, nar. 1961 s osteosarkomem / zhoubný kostní nádor /, po amputaci dolní končetiny a části pánve, naprosto imobilní. Jeho žena, nar. 1971  měla zhoubný nádor prsu, v té době se aktivně léčila na onkologii. V rodině byly 2 […]

Prezentace domácí hospicové péče v Hořicích na Konferenci Společnosti radiační onkologie

      Jana Sieberová, která se Konference radiační onkologie v Hradci Králové zúčastnila za Hospicové občanské sdružení Duha, popsala součastný stav péče o pacienty v terminálním stadiu v domácím prostředí v Královéhradeckém kraji. 

Setkání společenství Duhy 28.2. v 9.hod.

     Vážení přátelé, vzhledem k připravované benefiční akci pro podporu domácí hospicové péče v Hořicích svoláváme  mimořádné setkání v prostorách Centra Domácí hospicové péče  dne 28.2. v 9 hodin.      Z Prahy přijede paní Miluška Bittnerová, která celou akci se svým týmem připravuje. Bude nutné naše zapojení  do organizace koncertu v květnu 2010.

Odpočinek v září na Eljonu…

     6.9.-9.9. 2010 se část společenství Duhy zúčastní pravidelného setkání hospicových zaměstnanců a dobrovolníků na Eljonu ve Špindlerově Mlýně. Lektorem bude MUDr. Marie Svatošová.

Konference Společnosti radiační onkologie v Hradci králové

     Dne 19. – 20. února 2010 se koná 6. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky v Hradci Králové v Novém Adalbertinu.       O záštitu nad konferencí byli požádáni: J. Vorlíček, předseda České onkologické společnosti ČLS JEP, K. Odrážka, předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, R. Prymula, ředitel FN Hradec Králové, […]

Myšlenka na tento týden…

     Myslím, že vrcholem odvahy je svoboda. Svoboda přicházející s poznáním, že žádná pozemská síla tě nezlomí, že nezlomný duch je jedinou věcí, bez níž nelze žít…

Duha v Římě

        „Všechny cesty vedou do Říma,“  tvrdí jedno staré přísloví. I proto část hořické Duhy odletěla 6.2. v počtu 9 zúčastněných na krátkou dovolenou do Věčného města – Říma.       Toto město je nepřetržitě obydleno po dobu téměř 2700 let. Jedním z mnoha cílů této cesty bylo navštívení P. Martina Davídka, sektetáře biskupa Jana Baxanta […]

Audience ve Vatikánu

     Díky P. Martinu Davídkovi, který v Římě studuje a který je přítelem a příznivcem hořické Duhy, jsme se mohli zúčastnit audience  se Svatým otcem Benediktem XVI. 10.2. ve Vatikánu.     Setkání se Svatým Otcem v nás všech zanechalo hluboký zážitek. Při projevu Benedikta XVI. jsme si silně uvědomovali, že život má právě úžasný smysl v […]

Rozhovor v Radiu Vatikán

     Část hořické Duhy vykonala ve dnech 6.2. – 10.2. 2010 poutní cestu do Říma. V radiu Vatikán byl 9.2. natočen rozhovor o sdružení Duha v Hořicích a o potřebě domácí hospicové péče v ČR.      Rozhovor po odvysílání  zveřejníme na našich stránkách.