Podporují nás

Kdy sdělit nemocnému, že je jeho nemoc nevyléčitelná?

     Ošetřující lékař, pokud má potvrzenou diagnózu, by měl informovat pacienta, že je vážně nemocen. Zároveň by mu měl říci o všech možnostech léčby a dát mu tak naději.  Myslím si, že i rodina by měla být informována o závažnosti nemoci.

Jeden lidský pohled…

     Jací vlastně jsme, my zdravotníci? Tak dobře znám tu rozvíjející se rychlou činnost všech sester, lékařů, laborantů, různých specialistů… I když cítíme, že nemocný člověk si žádá důstojnost, klid a pokoj – jsou mu rychle ordinovány infúze, transfúze, přístroje k posílení srdeční a plicní činnosti, vše, co se zdá být lékařsky nutné.

Rozhovor s těžce nemocným člověkem…

      Je nesmírně důležitý první rozhovor s těžce nemocným člověkem. Musíme i my být dobře připraveni, oproštěni od své vlastní úzkosti a být  v dobré duševní vyrovnanosti. Každý nemocný má své potřeby, které se dají splnit, pokud máme čas být u něho a naslouchat mu.

Zrání osobnosti…

      Tragicky smutné bývá umírání člověka, kterého jeho okolí odepsalo, nikdo se s ním nebaví, nikdo ho nebere vážně a nakonec je poslán do nemocnice – umřít.      Těžce nemocného a zvláště umírajícího je třeba brát vážně a věnovat mu celou naši pozornost. Jenom tak dáme dozrát jeho osobnosti a jenom tak dozrajeme i sami […]

Mlčení přesahuje slova…

       Kdo má dostatek lásky, aby se posadil k nemocnému a chápe hodnotu mlčení, které je silnější než slova, ví, že pohled na nemocného není ani trapný ani nevzbuzuje hrůzu, vidí jen pomalé vyhasínání tělesných funkcí.         Pohled tiše umírajícího člověka připomíná padající hvězdu, hvězdu mezi miliony světel na vzdálené obloze. Zapadne a zmizí v nekonečné noci.  […]

Myšlenka na tento týden…

     …V lásce má člověk svůj původ i cíl, díky ní vůbec dýchá. A přece tak složitě tápe po smyslu života…

Svědectví…

     Vy, kteří jste doprovodili někoho v jeho posledních okamžicích života, poznali jste, tak jako já, že vstupujeme do časového úseku, který je pro člověka velmi intimní.

Nemoc v životě člověka…

     Nemoc v životě člověka dokáže překonat strašlivý shon, onen bezhlavý kolotoč práce, kdy pracujeme, abychom mohli žít, žijeme, abychom mohli pracovat, produkujeme, abychom mohli spotřebovávat. Spotřebováváme, abychom mohli produkovat. Nemoc nás donutí  posadit se, udělat si  místo pro ty věci, které nic neprodukují, jako je naslouchání nebo nazírání…

Zdravotnické pomůcky…

    Tento týden přibude k použití v půjčovně zdravotnických pomůcek o.s. Duha přenosný kyslíkový přístroj a lineární dávkovač léků. Tyto pomůcky slouží ke kvalitní domácí hospicové péči. Lineární dávkovač byl zakoupen z prostředků, které jsme obdrželi od Královéhradeckého kraje, kyslíkový přístroj z prostředků našich dalších sponzorů.     Za vaši finanční pomoc mnohokrát děkujeme jménem všech […]

Myšlenka na tento týden…

    Zázraky neexistují pro toho, kdo neumí žasnout…                                                                Marie von Ebner Eschenbachová

Stále je dost nejasností ohledně hospiců…

              Hospic je specializované zařízení, které poskytuje paliativní péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší, na rozdíl od péče kurativní, která je zaměřená na léčbu nemoci. V principu to znamená, že se těžce nemocný člověk dostane do hospicu v době, kdy byly vyčerpány všechny možnosti současné léčby. Neslibuje uzdravení, […]

Domácí hospicová péče a naše zkušenosti od dubna 2009

      Sdružení Duha usiluje o zajištění kvalifikované pomoci umírajícím v posledních fázích života. Snažíme se nemocnému a jeho rodině poskytnout takovou péči, která by mu byla nabídnuta v lůžkovém hospici. Do rodiny přicházíme v době, kdy je pacient propuštěn z nemocnice po vyčerpání aktivní léčby a je svěřen do péče svého praktického lékaře. Zde však narážíme na opakovaný […]

Čas na konci života – krátká úvaha…

     „Čas na konci života je důležitý, možná nejdůležitější. Králové rozdávali své paláce a statky právě tehdy. Sedláci poslední den svěřovali svá pole a stáda svým dětem. “     „Je to nepochybně čas pro pochopení lidské důstojnosti. Je jedinečný, zkusme tedy sebe na něj připravovat, nebát se přespříliš a od těch, kteří jej právě žijí, […]

Nové diskuzní forum!

     Zařadili jsme na tomto webu novou stránku, kam můžete psát své zkušenosti s umíráním v ČR v nemocnicích, hospicích a v domácím prostředí.

Poděkování

Vážení přátelé,       pán pro kterého jsem od vás sháněla informace ohledně matrací aj. před vánoci krásně zemřel doma v kruhu svých nejbližších,  zaopatřen. Byl to důležitý a krásný čas pro celou rodinu. Děkuji za vaši podporu.       S přáním všeho dobrého do nového roku                                                   MUDr. Jana Slobodová                                                   Pardubice

Otevřený dopis o domácí hospicové službě…

     Vážení přátelé,        dovoluji si Vám osobně popsat  svou situaci zdravotní sestry, která buduje domácí hospicovou službu v Hořicích  a v okolí. Protože často čelím spekulacím ze stran určitých skupin místních obyvatel, kteří mě podezřívají buď z hledání tajných finančních zdrojů či mediální slávy, rozhodla jsem se pravdivě popsat, co mě vedlo k tomuto kroku.

Přednáška v Hořicích na téma – Domácí hospicová péče

    Srdečně zveme na přednášku Domácí hospicová péče, její přínos a její úskalí, dne 14.2.2010 v 17.30 hod. na faře v Hořicích.

Kdo může vytvořit podmínky pro důstojný závěr lidského života?

    Možná to zní paradoxně, ale právě zdraví a ekonomicky činní lidé můžou pro vážně nemocné mnoho udělat. Svými rozhodnutími a praktickými činy totiž vytvářejí nebo nevytvářejí podmínky pro důstojný závěr lidského života svých spoluobčanů.

Myšlenka na tento týden…

     Udělej si čas pro ty, které miluješ. Udělej si čas na ztišení a pomoc těm, kteří to potřebují. Udělej si čas na odpočinek a udržení přátelství…

Paliativní medicína

       Podle Světové zdravotnické organizace je paliativní neboli útěšná medicína léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na aktivní léčbu. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.