Podporují nás

Pokoj a radost v roce 2010

     Vážení a milí,       máme za sebou rok 2009, kdy jsme začali budovat  domácí hospicovou  službu  v Hořicích a okolí.  Tento rok byl naplněn obohacujícími setkáními, inspirujícími aktivitami a programem, nadšením ale i nezbytnými problémy.     Domácí hospicovou péči jsme poskytli v plné míře pacientům a jejich rodinám. Půjčovna zdravotnických pomůcek se nadále rozrůstá a pomáhá […]

Myšlenka na tento týden…

    Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš dělat, do toho se dej s chutí, co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.                                                     Jan Ámos Komenský

Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky

            Vánoce nejsou jen rozzářené oči dětí a slzy radostného pohnutí v očích dospělých. To nejsou jen rozsvícené stromky a s láskou zabalené dárky. To je také symbol a vědomí  sounáležitosti se všemi, na jejichž životech máme svůj podíl. Jejich oči nezáří ani v den, který symbolizuje zrod a naději lidstva,  ač by  k tomu někdy stačilo tak […]

Vánoční „agapé“ v Centru domácí hospicové péče

       Vánoční „agapé“ v Centru domácí hospicové péče proběhlo v milé a přátelské atmosféře. Dostavilo se 30 členů a nálada byla vskutku radostná.          Zazpívali jsme si koledy, pojedli chutné cukroví a rozdali si vzájemně vánoční dárky.         Společenství Duhy je jako mladý strom, který začíná vydávat své plody. Ty jsou nadějí pro nemocného, který ví, […]

Společenství Duhy…

Z celého srdce Vám blahopřeji k velkému úspěchu. Přeji veselé vánoce a vše dobré do nového roku. Jiří Petera Vážený pane profesore! Přejeme Vám z celého srdce radostné a pokojné prožití vánočních svátků a požehnaný rok 2010 celé Vaší rodině ! Společenství Duha se velmi utěšeně rozrůstá, máme 32 členů. Jsme před kontrolou hygieny, stavebního […]

Myšlenka na tento týden…

     Vydej se stezkou duhy, vydej se stezkou písně  a vše kolem bude krásné. Je jen jedna cesta ven ze všech temných mlh  a vede přes duhu.                                                            Navažská píseň

Společenství Duhy se sejde 21.12. v 17.hod.

                                        Milá Duho a všichni ostatní !      Těšíme se na společné vánoční zastavení v Centru domácí hospicové péče 21.12. v 17. hod. Čeká na Vás dobré cukroví, nejznámější koledy a malý dárek.     V krátkosti uvedeme zprávu o činnosti o.s. Duha. Účast potvrdila MUDr. Marie Svatošová a přátelé z Litoměřic. Přivítáme mezi sebou nové […]

Láska k bližnímu

     Neměli bychom zůstávat lhostejní k utrpení a k potřebám lidí, i když jsou nám zdánlivě cizí. Láska k bližnímu by se měla přenést přes antipatie osobní, rasové, národní.

Děkujeme…

     Děkujeme naší člence Kateřině Kašparové za vytvoření krásného  loga, které zdobí vchod do Centra domácí hospicové péče !

Vánoční rozjímání…

     …Silný srp měsíce nahnutý jak stříbrný pohár dotýká se obzoru. Hvězdičky, jeho noční sestry, třpytí se nad tichým, mrazivým ránem. Z věže zazněl zvon, probouzí dřímající osadu.

Děkujeme výtvarníku panu Zdeňku Šindlerovi

      Pan Zdeněk Šindlar, profesionální výtvarník a  člen Unie českých výtvarných umělců, navštívil včera Centrum hospicové péče v Hořicích. Daroval o.s. Duha k výzdobě  interierů 2 grafické listy. Praha sv. Mikuláš a Praha Staré město.                                                 Srdečně děkujeme !

Děkujeme…

     Děkujeme srdečně panu PharmDr. Jiřímu Feigerlemu za finanční dar. Tato částka přispěje k nákupu lineárního dávkovače léků, který si opakovaně půjčujeme pro naše pacienty z hospice v Litoměřicích.

Děkujeme…

      Děkujeme srdečně za finanční pomoc Pražské  silniční a vodohospodářské stavbě a.s. Praha. Jejich částka přispěla na odvlhčení celého suterénu v Centru domácí hospicové péče.

Děkujeme za finanční dar…

    Děkujeme srdečně za finanční dar RC Praga Ekumena. Z jejich pražského „knihobraní“ jsme obdrželi 23.11. částku 14 000 Kč. Z tohoto daru jsme zaplatili nátěry podlah, linoleum a desinfekční prostředky v Centru domácí hospicové péče.     Dne 14.12. byla zaslána sdružení Duha druhá část daru – 14 100 Kč. Tato částka je určena na […]

Děkujeme do Prahy za finanční pomoc…

    Díky, že mezi námi žijí a pracují lidé, kteří pomáhají finančně zajistit hospicovou službu v Hořicích a okolí.  Projekt o.s. Duha zaujal sympatizanty v Praze, kteří nás sami oslovili a nabídli konkrétní pomoc.     Dnes nám přišel dopis, který otiskujeme v plném znění.   Dobrý den, v pátek jsem odeslala druhou část našeho daru na […]

Myšlenka na tento týden…

     Všechno má svou  určenou chvíli a veškeré dění svůj čas. Je čas rození a umírání, je čas sázení a trhání, je čas plakat i smát se, čas mlčet i mluvit, je čas milovat i nenávidět, je čas boje i pokoje.        Pokorně se skloňme pod tajemnou a nepochopitelnou prozřetelností, která nás všechny ovládá. Životní […]

Vánoční koncert sborů Ratibor a Vesna 16.12.

    Srdečně zveme na tradiční vánoční koncert sborů Ratibor a Vesna dne 16.12. v 19.30 hod. v radničním sále.

Duha vítá nové členy…

    Duha ve svých řadách vítá nové členy, paní Polsovou Mari ze Sadové, paní Skořepovou Marii z Dohalic, paní Koníčkovou Marii z Nechanic, paní Pekárkovou Jaroslavu z Nové Paky, paní MUDr. Jiráskovou Danu z Lázní Bělohradu, paní Bílenincovou Blanku z Nechanic.    Sdružení Duha má k dnešnímu dni 32 členů !  Díky, že Vám není lhostejný osud těžce […]

Zájem studentů o naši činnost…

    Centrum domácí hospicové služby začínají navštěvovat studenti VŚ, kteří si nás vyhledali na internetu jako počínající domácí  službu pro těžce nemocné. Jejich studenské práce se týkají této problematiky.

Poradenská služba funguje

      Duha se dostává do podvědomí obyvatel širokého okolí. Obracejí se na nás rodiny z Hradce Králové, Pardubic, Dvora Králové. Snaží se mít svého těžce nemocného v domácím prostředí.     Mají však často obavu, jak péči doma zvládnou. Nemají potředné zdravotnické pomůcky a neví si rady s jednotlivými denními starostmi. Sdružení se snaží pomoci v každé […]