Podporují nás

Začíná advent – radujme se…

    Vánoce vracejí světu radost, naději a život. V této tajemné době si člověk klade množství otázek o sobě, o světě, o smyslu života vůbec. Jestliže se podíváme na náš každodenní život, vidíme, že oproti primitivnímu člověku jsme neudělali příliš mnoho kroků dopředu.

Zveme všechny příznivce o.s.Duha na adventní trhy 5.12.

     Vážení přátelé, zveme vás srdečně 5.12. na adventní trhy do Hořic.  Sdružení Duha tam bude mít svůj prodejní stánek s knihami z Karmelitánského nakladatelství, které můžou být vhodným vánočním dárkem.       Při této příleřitosti vám bude nabídnut punč a domácí koláč. Těšíme se na vaši hojnou účast!

Radost v bolesti…

    Bohatství lásky k člověku je možné poznat na pozadí zkušenosti smrti. Lásky k lidskému životu, lásky k tomuto světu, smutné, avšak krásné. Je možná taková láska  k člověku ?  Je vůbec možné  přijímat všechny stesky, slabosti a  záhady?

Zázemí centra domácí hospicové péče jde do finále…

    Zázemí centra domácí hospicové služby v Hořicích  jde do  finální podoby. Schází ještě vybavení desinfekčními prostředky, které máme již objednané. Dalším krokem bude pozvání hygieny z Jičína, ke schválení provozně-hygienického řádu. V druhé  době nás čeká registrace na KÚ v Hradci Králové a jednání s VZP. Všechny tyto kroky jsou nutné k legalizaci této hospicové […]

Článek Martina Rejmana kancléře Konzervativní strany o hospicovém hnutí v Hořicích

     Předvánoční úvaha o charitě           V předvánoční době, kdy uvažujeme o dárcích, které by potěšily naše nejmilejší, je možná příhodný čas zamyslet se i nad obdarováváním potřebných,  tedy nad smyslem a posláním charity. Nad tím, čím je charita pro ty, co ji potřebují, ale i čím je pro nás samotné. Charita, z lat. […]

Článek MUDr. Marie Svatošové v Konzervativních listech o hořické Duze

      Pojem hospic byl u nás ještě před dvaceti lety pojmem neznámým. Dnes už snad většina lidí aspoň zhruba tuší, že nejde o nějaký lepší domov důchodců nebo léčebnu dlouhodobě nemocných. V současné době už mezi námi žijí desetitisíce rodin, které mají s hospicem nezapomenutelnou osobní zkušenost. Mnozí se v něm i na řadu týdnů se svým blízkým […]

Podej mi ruku a budu s tebou…

    Jsem s nemocnými od listopadu minulého roku 1 rok takřka nepřetržitě. Spoluprožívám s nimi jejich společné  dny, týdny a  měsíce. Radujeme se z každého následujícího dne.  Cítím s nimi jejich bolest, radost i trápení. 

Charitativní den pro hospic bude 28.5.2010

Byl již stanoven termín připravovaného charitativního dne v Hořicích  na 28.5.2009. Pro další podrobnosti sledujte naše stránky.

Myšlenka na tento týden…

     „Za peníze si můžeš koupit dům, ale ne domov. Za peníze si můžeš koupit pohodlnou postel, ale ne spánek. Můžeš si koupit léky, ale ne zdraví. Můžeš si koupit konexe, ale ne přátelství. Za peníze se ti otevřou všechny dveře, ale ne ty, které vedou k lidskému srdci. Štěstí si nekoupíš. Naštěstí !“

Galakoncert hvězd v květnu 2010…

     V květnu příštího roku se uskuteční v Hořicích charitativní projekt –  Den s Pepinou ( pletená ovečka ). Výtěžek bude věnován o.s. Duha na podporu domácí hospicové péče v tomto regionu.

Návštěva s darem pro o.s.Duha…

      V úterý ve 14 hod. navštíví Centrum domácí hospicové péče pan Martin Rejman – kancléř Konzervativní strany z Prahy.     Počítačové vybavení převezme jako dar za o.s. Duha  ing. Jaroslav Vácha a Jana Sieberová.     Děkujeme srdečně !

Vítáme srdečně v Duze nové členy…

     Vítáme srdečně v našich řadách nové členky o.s. Duha – paní Marii Polsovou z Dohalic a paní Mgr. Šárku Šandovou z Hořic.

Děkujeme za finanční dar…

       Dne 5.11. v 18. hod. se uskutečnilo v Praze v hotelu Ramada tzv.  Knihobraní.  Z o.s. Duha byla na tuto akci  pozvána  Jana Sieberová a MUDr. Marie Svatošová.  Obě hovořily o koncepci součastné  hospicové péče v ČR a o projektu o.s. Duha v Hořicích.

Všechny dárky nemusí být pod stromečkem

Hospicové sdružení Duha se dostává do povědomí lidí v Hořicích i v okolí. Nejen svým mediálním obrazem, ale hlavně konkrétní činností, i když zdaleka ještě nedisponuje vším, co je k paliativní péči potřeba. Díky dotaci, kterou Duze poskytl Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, byla zakoupena dvě polohovací lůžka. Také zázemí v tzv. pavilonu, v areálu nemocnice, již dostává […]

MUDr. Marie Svatošová v televizi

Dnes v 22.10 na ČT 2 pořad s MUDr. Marií Svatošovou – členkou našeho sdružení. Vzkaz Marie Svatošové Lékařka, která v Česku prosadila hospicovou péči o umírající. Cyklus výpovědí osobností k tématům, která formují českou společnost. Lékařka Marie Svatošová (* 1942) po pád komunismu opustila ordinaci, aby v Česku uskutečnila myšlenku hospiců, kterou znala ze […]

Myšlenka na tento týden…

 Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit  základ k pokoji, to je úkol moudrosti, která všechno pořádá. K moudrosti pak připravuje pokora.                                                                               Tomáš Akvinský

Zdravotnické pomůcky do domácí hospicové péče

                                                          

Solidarita v Hořicích…

     Považuji za velký úspěch proměnu obyvatel Hořic a okolí k dobrému. Víme, že dříve naši umírající byli vytlačováni za zdi ústavů a pro společnost byli tito nemocní jednoduše  tabu.

Děkujeme…

    Děkujeme Petru Tomáškovi, který v Centru domácí hospicové péče v Hořicích, prováděl nátěry podlah a pokládal linolea. K platbě o.s.Duha předložil pouze cenu materiálu. Svou práci a čas tak  daroval našim nemocným.                                                       Děkujeme !

Přednáška v Chodovicích

     Dnes ve 12 hodin se uskuteční přednáška v Chodovicích na téma –   Hospicová lůžková a domácí péče v ČR. Ze sdružení Duha přijede přednášet Jana Sieberová.        Přednášky se zúčasní MUDr. Sieber Pavel, který předá své zkušenosti  lékaře k problematice  umírání v nemocnici nebo v  domácím prostředí.