Podporují nás

Benefiční koncert dne 3.10.2009 v Hořicích

V naší fotogalerii dodatečně uveřejňujeme několik fotografií z benefičního společného koncertu sborů Ratibor a Vesna z Hořic a sboru Tristianus z Trstené.

Fotografie ze setkání členů Duha v Centru domácí hospicové péče

Uveřejňujeme fotografie ze setkání členů a přátel o.s. Duha ze dne  27.10.2009 v prostorách Centra domácí hospicové péče v Hořicích.         Fotogalerie zde.

Duha přijala nové členy

     Vítáme srdečně mezi sebou nové členy o.s. Duha – paní Jaroslavu Pekárkovou z Nové Paky a pana Miroslava Gráce z Hořic. Současný  stav o.s. Duha je 25 členů.

Zpráva o činnosti sdružení 16.4.2009 – 27.10.2009

Hospicové občanské sdružení Duha bylo registrováno dne 16.4.2009. Naším cílem je zřízení domácí hospicové služby v tomto regionu. Kvalifikovaně zvládáme bolest a další průvodní jevy terminální fáze onkologického onemocnění. V domácí atmosféře s odbornou zdravotní péčí mohou tak nemocní prožít důstojně konec svého života.

Setkání společenství Duhy 27.10. 2009

      Vážení, jsme vám všem vděčni za možnost setkání se v prostorách zázemí domácí hospicové péče v Hořicích. Srdečně děkujeme, že jste se dostavili v tak hojném počtu. Společenství, které v Duze  přirozeně  vzniká – má jedno společné. Solidaritu s našimi těžce nemocnými. Je snadné pochopit, jak veliký je to dar, pomyslíme-li na nesvornost a  konflikty, jež […]

Děkujeme firmě Plynoservis Instal – Top s.r.o.

      Děkujeme velmi panu Romanu Sklenářovi a jeho zaměstnancům z firmy Plynoservis Instal -Top s.r.o.,  za poskytnutí výrazné  slevy za odvedené práce na rozvodech teplé a studené vody v hospicovém pavilonu v Hořicích.

Hospic vychovává a ovlivňuje…

     Výchovný vztah je ze své povahy křehkou záležitostí. Oslovuje totiž svobodu druhého a jakkoli jemně, vždycky vybízí k rozhodnutí.      Protože se v hospicové péči  setkáváme s rodinami i  po úmrtí nemocného, poznáváme  změnu v jejich myšlení a konání.       Společnost, která nemá úctu k opravdové lidské bytosti, nemůže přinášet dobro nikomu dalšímu. Ti , kteří […]

Myšlenka na tento týden…

      Nahlédni důkladně do svého nitra, zde je zdroj síly, jenž se vždy otevře, pokud se k němu obrátíš.                                                                   Marcus Aurelius ( 121 – 80 př. n. l. )                                        

Setkání členů a přátel hořické Duhy…

      Vážení a milí příznivci  hospice Duha v Hořicích,        dovolte mi připomenout setkání nás všech, které se uskuteční dne 27.10. v 18. hod. v hospicovém pavilonu. Děkujeme vám, kteří jste vyslyšeli naše volání o pomoc v dubnu tohoto roku. S  vaší pomocí jsme mohli poskytnout domácí hospicovou péči již několika nemocným v plném rozsahu. 

Děkujeme za věcný dar

     Sdružení Duha děkuje paní Ludmile Jandové z Hořic, která hospici  darovala   televizor a přikrývky na spaní.

Přednáška na LFUK v Hradci Králové na téma – eutanazie

      Včera se část členů o.s. Duha dostavila na  přednášku o eutanazii na LFUK v Hradci Králové.  Počet účastníků byl kolem 100 –  převážně z řad studentů. Pro uzákonění eutanazie bylo zhruba 20 a 80 proti. Diskuze  byla  bouřlivá a plná emocí ! 

Duha rozšiřuje své řady…

      Vážení,       paní Hana Krajícová a Radka Hadáčková z Litoměřic  rozšířily řady naší členské základny. V současné době má o.s. Duha 23 členů.                                         Děkujeme a máme radost !

Podáváme žádost o dotaci na MZd s průvodním dopisem

PROJEKT „ CENTRUM DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE“        Hospicové občanské sdružení Duha, IČ 26561433, sídlem ČSA 1815, 508 01 Hořice, bylo registrováno na MV ČR ke dni 16.4.2009 pod č.j. VS/1-1/75 303/09-R. Hlavním cílem sdružení je podpora všech forem péče hospicového typu. Sdružení bude usilovat o zajištění kvalifikované pomoci nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím […]

Myšlenka na tento týden…

     Nelpi na minulých smutcích. Drž se radostí, jakkoli malých, neboť ony jsou prostředkem, jenž i to nejhlubší utrpení změní v nový začátek.                                                             Charlotte Gray

Poděkování

Z celého srdce bychom rádi chtěli poděkovat paní Janě Sieberové a jejímu manželovi Mudr.Pavlovi Sieberovi,kteří nám tak moc pomohli v těžké životní situaci. Velké díky je za našeho tatínka a dědečka Jána Kapaše,který mohl strávit poslední chvíle svého života obklopen svými nejbližšími. Velmi si paní Jany a pana Pavla vážíme a ceníme si toho,co dělají.Jejich […]

Církev československá husitská v Hořicích darovala o.s. Duha ložní prádlo

        Církev československá husitská darovala o.s. Duha ložní prádlo a sadu kuchyňského nádobí.                                                                         Děkujeme !

V hospicovém pavilonu probíhají zednické práce

      Dnešní den  začal v hospicovém pavilonu  drobnými zednickými úpravami  a poté se bude malovat budoucí sesterna.

Jednáme s firmou Sivak o nákupu 2 polohovacích lůžek

      Jednáme s firmou Sivak o nákupu dvou polohovacích lůžek. Cena jednoho je 18 413,-Kč.  Rozměrem se vejdou do osobního vozu a budou sloužit nemocným v rodinném prostředí.

Stavěli hospic na písku…

     Stavěli hospic na písku. Přišel příval, vítr, voda jej strhla. Stavěli znovu – z lepšího materiálu, ale zase na písku – a strhlo jej to do hloubky. Neměl totiž pevných základů… V Hořicích již základy  máme…

Setkání všech členů Duhy 27.10. v 18. hodin

      Milí členové Duhy,     obracíme  se na Vás všechny se srdečným pozdravem. Zveme  na společné setkání  dne 27.10. v 18.hod. do prostor „hospicového pavilonu“.  Prohlédneme si rekonstrukční práce, které již proběhly, prodiskutujeme podání žádostí o přidělení dotací,  přivítáme nové členy.     Jsme rádi, že naděje na hospicovou  péči v Hořicích a okolí se splňuje a  že […]