Podporují nás

ČESKO – SLOVENSKÝ KONCERT v HOŘICÍCH

     Vážení přátelé a  příznivci o.s. Duha ! Může se stát, že na někoho z Vás zapomeneme s pozváním na ČESKO  – SLOVENSKÝ  koncert do Hořic. Promiňte nám to ! Koncert se koná v soboru 3.10. v 18 hodin v chrámu Narození Panny Marie v Hořicích. Účinkují: pěvecký sbor Tristianus z Trstené / SR/, řídí Pavol […]

Duha zve zdravotníky z Oblastní nemocnice v Jičíně

     Sdružení Duha zve zdravotníky z Oblastní nemocnice v Jičíně na připravovaný koncert  dne  3.10. v 18.hod., který se uskuteční  v chrámu Narození Panny Marie v Hořicích. Těšíme se na Vás !

Děkujeme panu Noskovi z prodejny elektro

Děkujeme panu Noskovi z prodejny elektro v Hořicích za zprostředkování předání dvou chladniček do prostor pavilonu.

Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody

     Dne 1.10. v „hospicovém pavilonu“ začne probíhat rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody. Práce bude zajišťovat Plynoservis Instal – Top s.r.o. Romana Sklenáře .

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přispěl Duze

     Děkujeme MUDr. Mileně Černé, ředitelce Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  za poskytnutí nadačního příspěvku.      Sdružení  tak může zakoupit první polohovací lůžko s příslušenstvím, které bude sloužit nemocným v domácí hospicové péči.

Myšlenka na tento týden…

Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.                                       Johan Wolfgang von Goethe

Duha zve na koncert 3.10. v 18 hod. do chrámu Narození Panny Marie v Hořicích

     Vážení přátelé, sdružení  Duha pozvalo zdravotníky z FN HK, z MN Dvůr Králové, z hospice sv. Anežky České v  Kostelci,  klienty a pracovníky z Domova sv. Josefa v Žirči, z hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. ON v Jičíně a MN v Hořicích navštívíme s pozváním příští týden. Dále byla oslovena a pozvána farnost v Hořicích, […]

Poděkování

Ráda bych poděkovala paní Janě Sieberové, která podporovala naši rodinu v těžké životní situaci.       Umí pohladit duši nemocného, citlivě proniknout i přes její někdy tvrdší slupku. Otevřeně mluví o věcech, kolem kterých se často chodí jen po špičkách. Dokáže si získat důvěru během velmi krátké doby pomocí svého charisma, laskavosti a pozitivní energie. Díky […]

Jeden z mnoha hospicových příběhů o doprovázení

U 58letého muže bylo diagnostikováno onkologické onemocnění (Grawitzův nádor na ledvině) a proveden chirurgický zákrok. Pacient potom chodil na kontroly pravidelně jednou za 3 měsíce. Přibližně rok a půl bylo vše v pořádku, celá rodina se těšila z tatínkova zdraví.

Paliativní a hospicová péče

    Paliativní a hospicová péče je jediná cesta k dobré a ke skutečně důstojné smrti.     Co je to paliativní péče ?

Duha pozvala zástupce města Hořic na koncert

     Sdružení Duha, zastoupené ing. Váchou a MUDr. Sieberem předali pozvání radě města Hořic na připravovaný koncert dne 3.10. v 18.hod.                                                                                            Těšíme se na Vaši účast.

Radio ČR Hradec Králové přijede natočit benefiční koncert

    ČR Hradec Králové přijede natáčet benefiční koncert do Hořic dne 3.10.  v chrámu Narození Panny Marie, jehož výtěžek bude věnován  o.s. Duha na rozvoj domácí hospicové péče v tomto regionu.                                                                                                 Děkujeme za podporu.

MUDr. Svatošová Marie přijala pozvání o.s. Duha na koncert 3.10.

     Vážení přátelé, jsme velmi rádi, že přijala MUDr. Svatošová Marie prezidentka APPH, pozvání na benefiční koncert, který se bude konat 3.10. v Hořicích v chrámu Narození  Panny Marie.     Moc se na paní doktorku těšíme.

Moje jasné NE eutanazii !

    Byla jsem požádáná dcerou, abych udělala přednášku o eutanazii ve škole, kde třetím rokem studuje. Již nějaké zkušenosti mám, besedy na toto téma probíhaly se zdravotníky na odborných seminářích, ale i se studenty na středních školách.

Ze života hospice aneb nic není nemožné…

      Když jsem navštívila hospic asi před 4 roky, vzpomínám si dobře na první pokoj.  Mladá,  34 letá žena, s pokročilým onkologickým onemocněním na lůžku. Kolem dokola spící kamarádky ve spacáku na zemi. Bylo ráno, z nemocnice jsem byla zvyklá – teploměry, koupel, atd. Kolegyňka sestřička si udělala: „Pssst, ještě spí, za M. přijely kamarádky z práce, v […]

Myšlenka na tento týden

Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy Zákona tvého. Jsem na zemi jenom hostem…                                                                                            Žalm 119, 18-19

Zveme Vás na koncert

Dům Kultury Koruna a pěvecké sbory Ratibor a Vesna srdečně zvou Vás i Vaše přátele na Česko-slovenský koncert který se koná v sobotu 3. října 2009 od 18 hodin v chrámu Narození Panny Marie v Hořicích. Účinkují: pěvecký sbor Tristianus z Trstené / Slovenská republika/, řídí Pavol Bažík pěvecké sbory Ratibor a Vesna z Hořic, […]

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v Hradci Králové pomohla o.s.Duha

    Děkujeme Mgr. I. Kupečkové a D. Blehové z kliniky KAR   za zprostředkování kontaktu do skladu zdravotnického materiálu ve FN Hradec Králové. Sdružení tak získá výhodně šatní skříňky pro své zaměstnance a ledničku do denní  místnosti.

Kancelářský nábytek z Domova pro seniory umístěn

     Dne 16.9. proběhlo stěhování stolů a židlí z Domova pro seniory v Hořicích, do prostor o.s. Duha. Sdružení  tento dar využije k přednáškové činnosti.      Děkujeme paní ředitelce Mgr. Mullerové a děkujeme panu Čerychovi z Ostroměře, který zajistil dopravní službu.

ThMgr. Adam Depa a pan Josef Feik navštívili o.s. Duha v prostorách pavilonu

     ThMgr. A.  Depa a pan J. Feik navštívili o.s. Duha v prostorách pavilonu.  Po prohlídce celého objektu  nabídli sdružení pomoc a povzbudili  k další činnosti.                                                          Děkujeme !