Podporují nás

Duha se dohodla se zástupci města

S radostí oznamujeme všem příznivcům Hospicového občanského sdružení Duha, že dnes v 15.00 na naší radnici došlo k dohodě mezi zástupci sdružení a vedením města ohledně všech článků nájemní smlouvy. Budeme mít pronajatý celý pavilon nemocnice  mimo prostor, které má v pronájmu dopravní služba Wast. Konečná podoba smlouvy se bude schvalovat na jednání Rady města […]

Základní kámen o.s. Duha umístěn

28.7. 2OO9 byl umístěn základní kámen o.s. Duha  posvěcený dne 25.3.2009  sídelním biskupem královéhradecké diecéze Mons. ThLic. Dominikem Dukou OP do prostor pavilonu nemocnice v Hořicích, kde vznikne centrum domácí hospicové péče.

Vracíme klíče od pavilonu…

Vážení přátelé, jsme rádi, že se mohla uskutečnit první chůzka o.s. Duha v prostorách pavilonu dne 28.7. 30.7. musíme vrátit klíče od pavilonu, neb stále ještě není podepsána nájemní smlouva… Vy, kteří projevujete zájem si tyto prostory prohlédnout, Vám musíme oznámit, že to bohužel není možné. Vnímáme to jako další překážku v naší činnosti, tentokráte […]

Duha v Českém rozhlase Hradec Králové

28.7.2009 odvysílal ČRo Hradec Králové rozhovor se zakladatelkou Hospicového občanského sdružení Duha – Janou Sieberovou. Rozhovor si poslechněte nebo stáhněte zde . Zvuk je ve formátu mp3.

Setkání členů o.s. DUHA v budoucích prostorách domácí hospicové péče

      Občanské sdružení Duha uspořádalo první oficiální setkání se všemi, kteří nějakým způsobem podpořili vznik domácí hospicové péče v Hořicích a okolí.  Schůzka proběhla dne 28.7. v prostorách pavilonu hořické nemocnice.        V dopoledních hodinách se na tomto místě se členy sdružení natočila reportáž, kterou již odvysílalo radio  ČR Hradec Králové.      V 18  hod. jsme […]

Zapadající slunce

Pokud jste už někdy byli u umírajícího člověka, pak víte, že člověka, který stojí blízko smrti, bereme vážně. Nasloucháme-li slovům umírajícího, nejsou už naše reakce tak povrchní a nerozvážné. Začneme totiž tušit něco z velikosti každého bytí. Vidíme člověka ve světle, v jakém jsme ho ještě nikdy neviděli. Zapadající slunce může všední scénu proměnit v […]

Žijeme jako lidé ?

        K nesvobodě přispívá přílišná pracovní zátěž. Běžná profesionální přetíženost dnešního člověka všech společenských vrstev má za následek, že v něm zakrňuje duchovní stránka. Nepřímo je tím postižen už v dětství. Rodiče,  zajatci neúprosného pracovního nasazení, se dítěti nemohou normálně věnovat. Později se mladý člověk sám stáva obětí pracovního přetížení a propadá tak stále větší potřebě […]

Poděkování

Děkujeme  přátelům z hospice v Litoměřicích, kteří ochotně zapůjčují našim nemocným veškeré pomůcky sloužící k úplné a kvalitní domácí hospicové péči .

Kronika sdružení

V této nové sekci našich stránek  Vás budeme stále informovat o naší činnosti, o jednání s nejrůznějšími orgány , o našich akcích atd – viz zde.

Hospicové sdružení získalo pavilon v nemocnici

Hořice – Hospicové sdružení Duha, které chce v Hořicích nabídnout pomocnou ruku rodinám pečujícím o pacienty v nejtěžších stádiích nevyléčitelných nemocí, získalo od místní radnice do dlouhodobého pronájmu jeden z pavilonů v městské nemocnici. Ještě letos sdružení zřídí v nových prostorách půjčovnu pomůcek a příští rok by chtělo otevřít několik rodinných pokojů pro ubytování nemocných […]

Hospicové sdružení Duha získá část nemocnice

      Hospicové sdružení Duha, které jako první v regionu začalo letos na jaře nabízet domácí hospicovou péči, získá do pronájmu jeden z pavilonů hořické nemocnice. Sdružení tak získá i zázemí, které potřebuje kvůli dalšímu rozšiřování služeb, jež poskytuje pacientům v nejtěžších stadiích nevyléčitelných nemocí. Návrh dlouhodobé nájemní smlouvy však vyvolal napětí na radnici.

O životě

„Člověk v životě ani nevítězí, ani neprohrává.  Stává se pouze zkušenějším.“   „Svoboda pro mne přestává být svobodou, jakmile mi někdo začne předepisovat, jak mám svobodu chápat. Toto mínění je správné, bohužel lidstvo takové svobody dosud mravně nedorostlo.“    O svobodě…               Narodila jsem se do doby duchovního úpadku lidstva a zjišťovala, že život je plný […]