Podporují nás

Nájemní smlouva na pavilon nemocnice

Vážení přátelé a naši příznivci, v pondělí dne 25.6. od 15.00 hodin bude probíhat zasedání Městského zastupitelstva v divadelním sále radnice. Na zasedání se mimo jiné bude projednávat nájemní smlouva na pavilon v Městské nemocnici našemu sdružení. Pokud budete moci, přijďte svojí přítomností podpořit naše snažení.                                                                                         DĚKUJEME VÁM

Poděkování za mámu

Chtěl bych krátce, ale o to osobněji, poděkovat Janě Sieberové za všechno, co dělala a udělala pro mojí mámu v posledních měsících a týdnech jejího života. Nebyly vůbec lehké, ale Janina citlivá a upřímná pomoc, všechny ty hodiny, které s mamkou trávila, jí nepochybně opravdu pomohly tyto těžké chvíle zvládat s větším klidem. Máma měla před životem se […]

Spolupráce s dobrovolníky

Dobročinnost provází člověka od nepaměti jako jedna z důležitých ctností, které v našem západním světě mají své kořeny v křesťanství bez ohledu na to, zda jsme věřící nebo ne. Navazuje na tradice křesťanské pomoci bližním: „Co jste učinili jednomu z mých nejmenších, mně jste učinili.“

Poděkování za finanční příspěvky

„ Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“