02. 04. 2011, 08:20

Rovnováha informuje o dění v hospicové péči...

    Přečtěte si v hospicovém časopise Rovnováha o všech bojích, které vede APPHP  ve prospěch financování domácí hospicové péče.

    Podle doporučení Světové zdravotnické organizace by měl být na 100 000 obyvatel jeden mobilní hospicový tým, tj. více než 100 pro celou republiku! V ČR existuje pouze 8 specializovaných agentur poskytující paliativní péči...  

 2. číslo časopisu Rovnováha

Načítání stránky