Podporují nás

Z doprovázení

„Můžete mi pomoci zemřít? Už dlouho jsem hledala na vás nějaký kontakt. Vím, že jste založila domácí hospic, ale v našem městě taková služba chybí a já se bojím, co se mnou bude dál. S rakovinou plic a kostními metastázami se léčím několik let, ale má nemoc postupuje. Nechci umírat v bolesti a mám obavu, abych se nedusila.“

Poděkování dárcům a podporovatelům

Pandemie coronaviru a státem nařízená karanténa – tak začal rok 2020. Následky tohoto období však budeme pociťovat všichni nejspíš ještě několik let. Coronavirus postihl negativně společnost nejenom zdravotně, ale také ekonomicky.

Sestra v hospicové péči – kurz

Čtyřdenní kurs ČSHP ČLS JEP z.s. – Sestra v hospicové péči, který se nemohl konat na jaře v době koronavirové karantény, proběhne na podzim v termínech 22.- 23. září a 20.- 21. října 2020. Na témata „Bolest; dekubity, kožní defekty“ přednáší MUDr. Pavel Sieber. Na téma „duchovní péče“ přednáší Jana Sieberová.

Pokračovat ve čtení

Máme se bránit eutanázii?

V únorovém vydání časopisu České lékařské komory Tempus medicorum byl publikován článek MUDr. PhDr. Lukáše Revendy, věnovaný eutanázii…

Duha navštívila bosé karmelitky

Stav péče o umírající a život domácího hospice již před lety velmi zaujal Klášter sester bosých karmelitek – Karmelu sv. Josefa v Praze na Hradčanech. Sestry Duze několikrát přispěly finančním darem a pravidelně se modlí za celý hospic i za jeho pacienty.

Pochod pro hospic ZRUŠEN

Vážení účastníci pochodu, milí přátelé,

některé věci nemůžeme ani při sebelepší vůli změnit. Přestože jsme se na letošní Pochod pro hospic moc těšili a připravovali k němu pro Vás spoustu zajímavostí, musíme bohužel oznámit, že se v letošním roce neuskuteční. Do poslední chvíle jsme doufali ve zlepšení situace okolo pandemie koronaviru, která by umožnila zmírnění karanténních opatření. Bohužel se tak nestalo.

Domácí hospic v Semilech

Moje cesta k založení domácího hospice není nijak výjimečná. Pracuji jako sestra na ARU a vidím tam spoustu lidí, kteří umírají za ( nyní už barevnou) plentou, sami, bez svých blízkých. Někteří blízcí našich pacientů mi říkali, že by rádi o tatínka, manželku, dceru,…pečovali doma, ale sami to nezvládnou.

Videominutky s Janou Sieberovou

Postupně budeme přidávat jednotlivá videa, najdete je na stránkách Youtube.

ŠKODA AUTO pomáhá Duze

Zdravotně-sociální služby domácí hospicové péče, které provozuje Domácí hospic Duha, o.p.s., jsou plně k dispozici umírajícím onkologicky nemocným pacientům i v době pandemie koronaviru a vládou ČR nařízené karantény.

Velikonoční přání

Přestože letošní Velikonoce budou mít kvůli karanténě prapodivnou příchuť připomínající domácí vězení, zůstává povzbuzující, že poselství těchto svátků se v lidských dějinách nikdy nemění. I nadále jsou Velikonoce dobrou zprávou, která přináší naději. Proto si rovněž dovolujeme vám všem ze srdce popřát Požehnané Velikonoce, mnoho zdraví a nové naděje!

Neobvyklý příběh Hlohové kapličky

Nouzový stav, karanténa, roušky přes obličej, omezení pohybu a veřejných služeb. To je realita dnešních dnů. Pandemie koronaviru zasáhla celý svět a my proti ní bojujeme všemi dostupnými prostředky. Budiž nám útěchou alespoň historická zkušenost, že každou pandemii, či epidemii se nakonec vždy podařilo překonat, byť mnohdy za cenu ekonomických škod a ztrát na životech. 

Další roušky pro hospic

Solidarita a ochota pomáhat druhým je stále průvodním jevem současných dnů. Moc děkujeme za další roušky, které se nám sešly v hospici. Velmi nám to pomohlo! Děkujeme jmenovitě paní Věře Vojtové, Markétě Dvořákové s maminkou a Marii Šaršonové.

Domácí hospicová péče přijímá pacienty do péče

Domácí hospicová péče přijímá dál pacienty do péče.

Je možné nás kontaktovat na telefonním čísle 773652844.

Jana Sieberová

Jedenáct let od založení Domácího hospice Duha v Hořicích

Vážení přátelé,

I v této tak náročné době nelze nevzpomenout na výročí založení Domácího hospice Duha dne 25. 3. 2009. Za jedenáct let poctivé služby se nám podařilo vybudovat s celým pracovním týmem a s mnoha dobrovolníky solidní zázemí pro poskytování domácí hospicové péče v areálu Městské nemocnice v Hořicích, vybavit se kompenzačními pomůckami, otevřít pobočku ve Vrchlabí a pomoci více než 20 domácím hospicům v ČR k jejich vzniku.

Cítím v srdci velký vděk za toto dílo, které zde vyrostlo s Boží pomocí. Cítím velký vděk k našim zaměstnancům, sponzorům a podporovatelům. Děkuji všem našim pacientům a jejich rodinám za důvěru a projevenou lásku. 

Za tým Domácího hospice Duha,

Jana Sieberová

Svěcení zákl. kamene Mons. Dominikem Dukou OP
MUDr. Marie Svatošová a Jana Sieberová

Radniční sál 25.3.2009

Roušky pro hospic

Pandemie koronaviru přinesla mnoho lidského neštěstí, ale také i vlnu lidské solidarity. Poučila nás, že máme mezi sebou báječné sousedy, kteří bez výzev nezištně pomáhají. Během několika dní se nám v hospici sešlo množství ručně dělaných ústních roušek. Rádi bychom proto touto cestou ze srdce poděkovali: Marii a Kateřině Šaršonovým, Janě Horáčkové, Adéle Kosové a její babičce.

Platby za zapůjčené pomůcky

Vážení klienti půjčovny,

vzhledem ke karanténním opatřením prosíme, abyste při úhradách měsíčního půjčovného upřednostnili bezhotovostní platbu na hospicový účet.

Vstup do prostor hospice je až do odvolání možný pouze s rouškou, ústenkou nebo jinou dostatečnou ochrannou pomůckou přes nos a ústa.

Děkujeme za pochopení i za Vaši stálou přízeň.

Váš

Domácí hospic Duha

Pravidla pro pracovníky hospiců

16. 3. 2020 12 DOPORUČENÍ PRO DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI V ČR vzhledem k náročné epidemiologické situaci doporučujeme řídit se těmito pravidly:

1) do odvolání zastavit příjem klientů odlehčovacích služeb

2) zajistit zákaz vstupu na Vaše pracoviště komukoliv bez roušky

3) zajistit, aby zaměstnanci hospiců nevstupovali do domácnosti pacienta bez roušky či ochranného štítu a bez ochranných rukavic. Do doby plné disponibility ochranných pomůcek ze strany státu používání vlastních, provizorních.

4) nevstupovat do rodin, kde nebudou mít všichni přítomní nasazenou roušku (stačí laická, látková atp.) – edukovat rodiny a trvat na tom.

5) upřednostňovat telefonickou a e-mailovou (či skype) komunikaci před osobní

6) důsledně používat desinfekci rukou (při příchodu a odchodu z pracoviště či od pacienta)

7) vyzvat na svých stránkách k zápůjčce/věnování roušek a ochranných štítů pro Vaše potřeby

8) zajistit zákaz účasti na všech pracovních akcích, které nesouvisejí s přímou péčí o pacienty a jiným neodkladným výkonem práce

9) systematicky a pravidelně provádět desinfekci pracovních prostor

10) poučit podřízené, pacienty a jejich rodiny o přijatých opatřeních

11) přijatá opatření týkající se veřejnosti zveřejněte na webu a FB.

MUDr. Ilona Burdová

MUDr. Pavel Sieber

MUDr. Jana Vlková, Ph.D. Předsednictvo České společnosti hospicové péče

PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MBA Prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Opatření vzhledem ke karanténě ze dne 16.3. 2020

Od 16.3. 2020 do odvolání platí vstup do kontaktního pracoviště Domácího hospice Duha v Hořicích pouze v roušce.

Jana Sieberová

Půjčovna kompenzačních pomůcek uzavřena od 16.3. 2020

Vážení,

vzhledem k vyhlášené karanténě se uzavírá do odvolání půjčovna kompenzačních pomůcek. Případné dotazy vyřídíme v pracovní dny od 8:00 – 10: 00 hodin. Kontaktujte nás na tel.č.: 733741594.

Děkujeme za pochopení.

Jana Sieberová

Postní duchovní obnova s Janou Sieberovou

Římskokatolická farnost Soběchleby vás zve na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU s paní Janou Siebrovou, zakladatelkou domácí hospicové péče v Hořicích. V sobotu 14. března 2020, v Soběchlebích u Hranic na Moravě.