Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Drazí přátelé,

odešel náš drahý a milovaný pan kardinál Miloslav Vlk. Odešel tiše, pokojně a smířeně. V okamžiku smrti nebyl sám, u lůžka byla rodná sestra. V pokoji se shromáždila jeho duchovní rodina. Zapálená svíčka, otevřené okno a tvář plná něhy dokreslovaly atmosféru lásky a silné lidské sounáležitosti.

Miloslav kardinál Vlk

Čtěte dále

Miloslav kardinál Vlk

Miloslav kardinál Vlk byl dlouholetým skromným podporovatelem hospicové péče – skromným nikoli co do počtu činů, těch bylo hodně, ale co do viditelnosti vlastní osoby v této podpoře. Děkujeme, otče kardinále!

Miloslav kardinál VLK

 

Jana Sieberová v MF Dnes

16.3.2017 vyšel v MF Dnes rozhovor paní redaktorky Ivy Bezděkové s Janou Sieberovou.

Čtěte zde rozhovor v MF Dnes

Koncert skupiny Javory

Vážení přátelé, srdečně vás zveme na benefiční koncert sourozenců Hany a Petra Ulrychových

a skupiny JAVORY

pro Domácí hospic Duha

27. dubna 2017, v 19:30 h.

Vstupné 200,- Kč, předprodej v Městském informačním centru Hořice a v našem hospici 

Plakátek ke stažení: pozvánka na javory

Javory plk 16A-page-001

Poděkování

Všichni milý “Duháčci”,
promiňte to oslovení, ale všichni, které jsem poznala v době Vaší péče o naši mamku paní Zitkovou, jste opravdu milí. Náš život se pomalu vrací k normálu, ale já denně vzpomínám na Vaši péči, ochotu, pochopení, lásku…prostě Váš úžasný přístup k pacientům a jejich blízkým. Opravdu si vážím toho, že jsem Vás mohla poznat a ze srdce Vám za vše děkuji.

Trochu sobecky si přeji, abyste nám byli blíž, Brno i Vysočina jsou fakt trochu z ručky. A co kdybych Vás taky někdy potřebovala?!

Všem Vám přeji hlavně ZDRAVÍ, pak hodně sluníčka, které dodá sílu Vaší tak záslužné práci, hodně radosti doma i v kolektivu, spoustu krásných chvil v mimopracovních aktivitách. Ač o sobě říkám, že jsem věřící ateista, Bůh žehnej všemu Vašemu konání.

Zdraví a vzpomíná Míša Kočí.

STANOVISKO Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče k poslaneckému návrhu zákona „O DŮSTOJNÉ SMRTI“

Navrhovatelem zákona je poslanec J. Zlatuška a jeho asistent M. Hamerský, který je skutečným hybatelem věci. Mgr. Milan Hamerský se již několikráte marně ucházel o voličskou důvěru opřen o myšlenku zabíjet těžce nemocné – urychlit odchod lidí z tohoto světa jinou, než přirozenou cestou. O legalizaci eutanázie se snaží již po několikáté. A opětovně před volbami…

Rozumí-li navrhovatelé důstojnou smrtí asistovanou sebevraždu a eutanázii, pak lze legitimně vyvozovat, že v jejich pojetí jiný způsob úmrtí je nedůstojný. Nedůstojné je tak zemřít přirozenou smrtí v rodinném kruhu mezi nejbližšími? Nedůstojné je nemocného dochovat v laskavé péči v nemocnici či hospici? Nedůstojnou je hrdinská smrt, kdy hasič nasadí život v plamenech za záchranu druhého? Jsme vystaveni zkouškám útoků na podstatu našeho lidství.

Denně se setkáváme s umírajícími. Ukazuje se, že pro eutanazii jsou zejména mladí lidé a lidé, kteří nemají s umírajícími žádnou zkušenost, případně mají zkušenost negativní, kdy jim doma umíral třeba prarodič v bolestech a oni ho nemohli té bolesti zbavit. Řešením této situace je však moderní paliativní a hospicová péče.

Eutanázii, lhostejno zda-li přímé zabití druhého člověka, nebo asistovaná sebevražda (umožnění druhému zabít se), považuje APHPP za civilizační prohru společnosti. Ta totiž nepotřebuje zabíjet druhé – když je jim ouvej, potřebuje kvalitní péči, např. hospicového typu. V hospicovém prostředí se setkáváme s tisíci umírajícími. Můžeme dosvědčit, že netrpí-li člověk bolestí (na duši i na těle) – a to umí dnešní medicína s přidanou hodnotou nezdravotní péče zabezpečit – nemá člověk důvod po eutanázii volat. To je žitá skutečnost hospiců českých, ale i jinde ve světě.

Povolit zabíjení druhých lidí, které „nebaví žít“ (tisíce případů např. v Belgii či Holandsku, kdy byli a jsou lidé utráceni z těchto „důvodů“) je cestou k sebezáhubě společnosti. Civilizovanou odpovědí na tato volání je hledat cesty ke zlepšení péče. Ty společnost zná, takové společnost (medicína a sociální péče) umí poskytnout. Někdy je však propagátoři eutanázie neznají či vědomě přehlížejí. O jejich pohnutkách lze jen spekulovat…

Jinou otázkou je oprávněný strach nemocných a postižených lidí z dystanázie. Tj. zabraňování přirozenému umírání, zabraňování přirozenému vstupu smrti díky technické vyspělosti medicíny. Velmi viditelným a tragickým případem byl „život“ a „umírání“ bývalého izraelského premiéra Ariela Šarona. Zemřel po 8 letech (!) strávených v persistentním vegetativním stavu připojený na přístroje, kdy mu, nepříliš nadneseně řečeno, ústily hadičky ze všech tělních otvorů. Takové případy jsou jistě špatné a traumatizující daného jedince i jeho okolí. Legitimním a legálním řešením je odstoupení od marné léčby. To je lege artis postup (srov. např. doporučení České lékařské komory č.1/2010), žel někdy málo využíván. To však nemá nic společného s eutanázií.

APHPP říká: Zlepšit péči ano. Zabíjet ne! Budovat politickou kariéru na utrácení slabých a nemocných lidí považujeme za více než nízké.

Dáma české kultury Marie Svatošová

Od roku 2015 předává ministr kultury zvláštní tituly: rytíř, dáma a mecenáš české kultury. Jedná se o ocenění udělované osobám, které se významně podílely na rozvoji duchovní, etických a kulturních hodnot, s ohledem na statečné osobní postoje a životní osudy. Titul Dáma české kultury převzala z rukou ministra Hermanna také MUDr. Marie Svatošová.

Poděkování

Dobrý den VŠEM pracovníkům hospice Duha,

chtěla bych za sebe, mou sestru i dceru upřímně a moc poděkovat za péči, kterou jste věnovali mé mamce Haně Zitkové a obrovskou trpělivost se mnou.
Jen díky Vám mohla mamka ještě pár měsíců života strávit s námi doma. Po celou dobu jsme obdivovali Váš lidský přístup, vlídnost, laskavost i profesionalitu.

Přednáška o domácí hospicové péči v Prešově a Bardějově

Ve dnech 21.2.-23.2. 2017 se uskutečnilo pozvání podělit se o zkušenosti z domácí hospicové péče, tentokrát v Prešově a Bardějově na Slovensku. Této naší cestě předcházela cesta knihy Hospic příběh naplněné naděje, která doputovala k lidem, kteří se snaží tento druh péče v oblasti východního Slovenska rozvinout.

Domácí hospic Duha nominován na Jivínského Štefana

Domácí hospic Duha byl za svoje aktivity nominován na ocenění “Jivínský Štefan”. Vybírat bude porota ze 281 nominací. Slavnostní předání ceny proběhne v sobotu 25. 2. v Dětěnicích, od 16 hodin v Sokolovně (prezence účastníků již od 15 hodin). Děkujeme všem, kteří nás svou nominací podpořili!

Představitelé Duhy na Slovensku

V průběhu roku si častokrát vyměňujeme zkušenosti s týmy z jiných hospiců nebo je poskytujeme týmům začínajícím. Tentokrát míříme do odlišných a přesto nám známých končin – na Slovensko. Jana a Pavel Sieberovi byli pozváni do Prešova, jehož  obyvatelé usilují o založení domácí hospicové péče. Při té příležitosti navštíví také Hospic Matky Terezy v Bardejově. Návštěva proběhne ve dnech 21. – 23. 2. 2017.

6. Hospodský ples v Lázních Bělohrad

Restaurace “U Sehnalů” v Lázních Bělohrad pořádá 25. března 2017 od 20:00 hodin

6. Hospodský ples

K poslechu a tanci hraje Láďa Pacák a Wendy, bohatá tombola, vstupné 69,-

Svá místa si rezervujte na čísle 733 729 398 nebo přímo v restauraci.

Výtěžek z tomboly bude věnován Domácímu hospici Duha, o.p.s.

ples u sehnalů

Ohlasy na knížku “Hospic – příběh naplněné naděje”

Na knížku “Hospic – příběh naplněné naděje” stále přicházejí další ohlasy. Jsme za ně jen rádi, protože nám moc pomáhají v naší službě. Níže přikládáme jeden z nich.

Knížku “Hospic – příběh naplněné naděje” je možné objednat z Nakladatelství Triton nebo přímo u nás v hospici na dobírku.

40tiny naší zdravotní sestry Marušky

V sobotu 4. 2. 2017 jsme v prostorách hospice oslavili 40tiny naší zdravotní sestry Marušky Klenčíkové. Všechno nejlepší!

Setkání v Ostravě a Olomouci

Ve dnech 24. 1. – 26. 1. se uskutečnilo setkání MUDr. Marie Svatošové a Jany Sieberové s pracovníky v Hospici sv. Lukáše v Ostravě a v Hospici na Svatém Kopečku v Olomouci. Bylo rozděleno do dvou častí. Dopoledne probíhalo setkání s vedoucími pracovníky a odpoledne s pracovníky v přímé péči.

Hospicový kaplan sloužil mši svatou za kardinála Vlka

V pátek 27. 1. se vydal náš hospicový kaplan Pavel Rousek na poutní místo do Rokole, aby zde sloužil mši svatou za zdraví J. Em. kardinála Miloslava Vlka. Cestovalo s ním i několik členů našeho hospicového týmu. Pan kardinál se dlouhodobě zajímá o hospicovou myšlenku a všestranně ji podporuje. Několikrát jsme ho také měli možnost uvítat u nás v Duze. V průběhu Vánoc se u pana kardinála objevily vážné zdravotní problémy, načež vyšetření potvrdila nádorové onemocnění plic s metastázemi do kostí.

Přednáška v centru Sedmikráska

Dne 18. 1. 2017 se uskutečnila beseda o domácí hospicové péči v křesťanském mateřském centru Sedmikráska v Hradci Králové s Janou Sieberovou z Domácího hospice Duha v Hořicích.

S velkou radostí sledujeme zájem o problematiku tohoto druhu péče. Konec života se podobá jeho začátku. Mnoho lidí v závěru života cítí samotu a touží být dál součástí své rodiny i společnosti. Proto je nutné hovořit o smrti. Společně se můžeme snažit porozumět tomu, co se za smrtí skrývá a také v sobě můžeme objevit schopnost být těmto lidem nablízku.

Zvláštní poděkování Nadačnímu fondu AVAST

Rádi bychom touto cestou vyjádřili zvláštní poděkování Nadačnímu fondu Avast, který již několik let podporuje hospicovou myšlenku nemalými prostředky i upřímným zájmem o celou problematiku. Našemu Domácímu hospici Duha poskytoval více než rok peníze na mzdy fundraiserů. Tato podpora pokračuje i v roce 2017 v rámci tzv. matchingu a dalšího příspěvku na mzdy fundraiserů.

Potvrzení dárcům

Děkujeme všem našim dárcům, kteří nám přispěli v minulém roce. Pokud potřebujete od nás potvrzení a neuvedli jste svoji adresu, prosíme, kontaktujte nás co nejdříve.

kontaktní e-mail: hospic-horice@seznam.cz

tel. 493 586 363

 

Návštěva z Hospice sv. Hedviky, o.p.s.

Na začátku roku 2017 jsme uvítali první letošní návštěvu z jiného domácího hospice. Hospic sv. Hedviky o.p.s. má sídlo v Kladně. Založen byl v říjnu 2013  a aktivně začal působit v lednu 2014. Název sv. Hedviky má dle patronky mladé krásné ženy, kterou doprovázeli členové hospicového týmu v okruhu jejích nejbližších, v posledním období života. Po její smrti se členové týmu rozhodli považovat sv. Hedviku i za patronku hospice – na jeho cestě péče o umírající.

I my v Duze přejeme Hospici sv. Hedviky na této cestě hodně sil a vše dobré!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA