Podporují nás

Přednáška Jany Sieberové ve Špitálku Velké Meziříčí

Dne 15. 10. 2020 se ve Špitálku Velké Meziříčí uskuteční přednáška Jany Sieberové na téma domácí hospicová péče. Přednáška se bude zaměřovat na praktické a etické otázky v období umírání a smrti. Jak zmírnit bolest, utrpení, zachovat důstojnost, citlivost a empatickou komunikaci s umírajícím a jeho rodinou.

Přednášce předchází mše svatá od 16ti hodin.

Josef Maxmilián Knap pro hospic

Dne 17.09.2020, se uskutečnila vernisáž prací diplomantů Akademie výtvarných umění. Jedním z nich byl Josef Maxmilián Knap, z týmu Hořického sochařského symposia. Pepa navštěvoval náš hospic v prvních letech jeho existence, když studoval na hořické Střední uměleckoprůmyslové škole sochařské a kamenické. Zkušenost z Duhy ho natolik oslovila, že téma přirozené smrti zpracoval ve své diplomové práci. Pro návštěvníky diplomové výstavy připravil následující dopis. Pepo, děkujeme!!!

Jana Sieberová: „Kontakt s umírajícími nás mění. U jejich lůžek lidsky zrajeme a dostáváme dary“

Rozhovor s Janou Sieberovou v pořadu Hradeckého rozhlasu:

https://hradec.rozhlas.cz/jana-sieberova-kontakt-s-umirajicimi-nas-meni-u-jejich-luzek-lidsky-zrajeme-a-8296863?player=on#player

Poděkování

Níže uvedený dopis nás všechny velmi potěšil. V době, kdy nás nepodporuje ani Ministerstvo zdravotnictví ani zdravotní pojišťovny a vzhledem ke korona krizi ubývají sponzoři, nám dávají naši pacienti a jejich rodiny sílu jít dál.

MUDr. Pavel Sieber, ředitel

……………………………………………………………………………………………………………………………

Vážený pane řediteli domácí hospicové péče Duha, skvělá paní doktorko, naše milované sestřičky,

čas utíká jako voda a dnes je to už 5 měsíců, co mě opustil můj milovaný manžel Aleš. Život se změnil během vteřiny a další životní etapa bez jeho přítomnosti je stále moc bolestivá a plná prázdnoty. S touto prázdnotou se nikdy nesmířím, jen se s tím učím každý den žít.

Když jsem před časem hledala odbornou pomoc, našla se v jilemnické nemocnici jedna skvělá sestřička, která mi vnukla myšlenku, zda se nechci místo hospitalizace poradit raději s MUDr. Janou Michlovou. A to byla ta neúžasnější pomoc, kterou mi mohla dát do těžké doby, která se neodvratně blížila.

Chtěla bych touto cestou proto dnes, kdy jsem snad konečně po několika měsících schopna dopsat toto poděkování až dokonce, i když stále se slzami v očích, poděkovat celé Vaší skvělé domácí hospicové péči DUHA ve Vrchlabí. Díky vstřícnosti paní MUDr. Jany Michlové, která si nás i přes velké vytížení přibrala do péče, díky její skvělé péči a úžasně citlivé komunikaci, s pomocí těch nejhodnějších sestřiček – paní Kristiny Herkové a paní Lucie Kalenské Krajníkové z hospicové péče ve Vrchlabí, jsme mohli být spolu až do poslední vteřinky našeho společného života plného lásky, porozumění a radosti. Staly se po určitou dobu součástí našeho života, naší rodiny.  Vždy přišly a odcházely s úsměvem a my oba se na ně, i přes vážnost situace, moc těšili. Pokaždé na nich bylo vidět, jak svoji práci milují a dělají ji s láskou a celým svým srdcem. Dny to byly moc těžké, všichni jsme věděli, že náš čas se nezvratně krátí.  My dva jsme se vzájemně radovali z maličkostí, jak nejvíce to šlo, užívali si každý společný okamžik, protože, jak se zpívá v oblíbené písničce mého manžela, „Letokruhy“ opravdu docházely, životní slunovrat se nekonal a já se tajně modlila za každý společný den navíc.  Bohužel,  8. dubna 2020 opravdu  „vlak dojel do cíle a nastalo velmi smutné finále“.  

Velký dík patří především sestřičce paní Lucii Kalenské Krajníkové, která se mnou zůstala celých dlouhých 12 hodin, až do posledního okamžiku života mého milovaného manžela Aleška a byla mi poté i s paní MUDr. Michlovou velkou oporou v mých nejtěžších okamžicích života, na které se nedá nikdy připravit.

Vážím si práce lékařů, ale hlavně sestřiček, které svoji práci musí opravdu milovat, aby mohly přenášet tolik lásky a síly bojovat na své vážně nemocné pacienty v těch nejtěžších okamžicích jejich života.  A „naše sestřičky“??  – naši Andělé, ze kterých sálala po celou dobu láska a síla do našeho nejtěžšího boje života. Prosím předejte jim naše velké poděkování.

                                                                                    Poděkování přijměte od nás obou                                                                                               

   Nataša a Aleš

Konference: Současnost a perspektiva sociální péče ‚2020

2. 9. – 4. 9. 2020 se uskuteční v Litomyšli konference „Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století“. Za Domácí hospic Duha bude přednášet sociální pracovnice Mgr. Magdaléna Kolátorová, na téma: Pozůstalí v domácí hospicové péči.

Založení domácího hospice v Semilech

24. 9. 2020 se uskuteční slavnostní požehnání nově vznikajícího Domácího hospice 14 pomocníků v Semilech, Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým. Slavnosti se zúčastní za Domácí hospic Duha Mgr. Magda Kolátorová a Mgr. Jakub Holman, KLJ. Jsme vděční za další domácí hospic!

Čestným hostem celého setkání bude zakladatelka hospicové péče v ČR, MUDr. Marie Svatošová. 

Přednáška na VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové

Dne 18.9. bude přednášet téma paliativní a hospicové péče na Zdravotnické škole v Hradci Králové Jana Sieberová. Těší nás zájem vyučujících a studentů o tuto problematiku.

Nové auto pro hospic

Flotilu hospicových vozů sloužící zdravotním sestrám během cest za pacienty, rozšířil nový kus. Hospic automobil získal se slevou u AUTO ŠPINAR v Novém Bydžově. Děkujeme!

Setkání domácích hospiců v Prachaticích

Dne 15.9.- 16.9. se uskuteční setkání domácích hospiců v Prachaticích v Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna. Z našeho týmu Domácího hospice Duha se zúčastní Jana Sieberová, Mgr. Magdalena Kolátorová a Mgr. Zdislava Poláková. Těšíme se na společný čas!

Slavnostní otevření Domácího hospice Bílá holubice v Dolním Újezdě u Litomyšle

1.9. se uskuteční slavnostní otevření Domácího hospice Bílá holubice v Dolním Újezdě u Litomyšle, kterého se za Duhu zúčastní Jana Sieberová. Nově vznikajícímu hospici přejeme hodně zdaru, dobré pomocníky, sponzory a podporovatele . Děkujeme celému týmu již předem za všechny doprovázené pacienty v této oblasti.

Notebook pro hospic

Od června se tým našeho hospice rozšířil o novou zdravotní sestru a v posledních měsících také nebývale vzrostl zájem o služby domácí hospicové péče. S tím narostla i nutná administrativa, kterou musí zdravotní sestra vykonávat. Chceme proto ze srdce poděkovat panu Ing. Ondřeji Hornigovi ze společnosti Nářadí Hornig s.r.o., za dar nového notebooku, který našim sestřičkám výrazně usnadní práci!

Z doprovázení

„Můžete mi pomoci zemřít? Už dlouho jsem hledala na vás nějaký kontakt. Vím, že jste založila domácí hospic, ale v našem městě taková služba chybí a já se bojím, co se mnou bude dál. S rakovinou plic a kostními metastázami se léčím několik let, ale má nemoc postupuje. Nechci umírat v bolesti a mám obavu, abych se nedusila.“

Poděkování dárcům a podporovatelům

Pandemie coronaviru a státem nařízená karanténa – tak začal rok 2020. Následky tohoto období však budeme pociťovat všichni nejspíš ještě několik let. Coronavirus postihl negativně společnost nejenom zdravotně, ale také ekonomicky.

Sestra v hospicové péči – kurz

Čtyřdenní kurs ČSHP ČLS JEP z.s. – Sestra v hospicové péči, který se nemohl konat na jaře v době koronavirové karantény, proběhne na podzim v termínech 22.- 23. září a 20.- 21. října 2020. Na témata „Bolest; dekubity, kožní defekty“ přednáší MUDr. Pavel Sieber. Na téma „duchovní péče“ přednáší Jana Sieberová.

Pokračovat ve čtení

Máme se bránit eutanázii?

V únorovém vydání časopisu České lékařské komory Tempus medicorum byl publikován článek MUDr. PhDr. Lukáše Revendy, věnovaný eutanázii…

Duha navštívila bosé karmelitky

Stav péče o umírající a život domácího hospice již před lety velmi zaujal Klášter sester bosých karmelitek – Karmelu sv. Josefa v Praze na Hradčanech. Sestry Duze několikrát přispěly finančním darem a pravidelně se modlí za celý hospic i za jeho pacienty.

Pochod pro hospic ZRUŠEN

Vážení účastníci pochodu, milí přátelé,

některé věci nemůžeme ani při sebelepší vůli změnit. Přestože jsme se na letošní Pochod pro hospic moc těšili a připravovali k němu pro Vás spoustu zajímavostí, musíme bohužel oznámit, že se v letošním roce neuskuteční. Do poslední chvíle jsme doufali ve zlepšení situace okolo pandemie koronaviru, která by umožnila zmírnění karanténních opatření. Bohužel se tak nestalo.

Domácí hospic v Semilech

Moje cesta k založení domácího hospice není nijak výjimečná. Pracuji jako sestra na ARU a vidím tam spoustu lidí, kteří umírají za ( nyní už barevnou) plentou, sami, bez svých blízkých. Někteří blízcí našich pacientů mi říkali, že by rádi o tatínka, manželku, dceru,…pečovali doma, ale sami to nezvládnou.

Videominutky s Janou Sieberovou

Postupně budeme přidávat jednotlivá videa, najdete je na stránkách Youtube.

ŠKODA AUTO pomáhá Duze

Zdravotně-sociální služby domácí hospicové péče, které provozuje Domácí hospic Duha, o.p.s., jsou plně k dispozici umírajícím onkologicky nemocným pacientům i v době pandemie koronaviru a vládou ČR nařízené karantény.