Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Představitelé Duhy na Slovensku

V průběhu roku si častokrát vyměňujeme zkušenosti s týmy z jiných hospiců nebo je poskytujeme týmům začínajícím. Tentokrát míříme do odlišných a přesto nám známých končin – na Slovensko. Jana a Pavel Sieberovi byli pozváni do Prešova, jehož  obyvatelé usilují o založení domácí hospicové péče. Při té příležitosti navštíví také Hospic Matky Terezy v Bardejově. Návštěva proběhne ve dnech 21. – 23. 2. 2017.

6. Hospodský ples v Lázních Bělohrad

Restaurace “U Sehnalů” v Lázních Bělohrad pořádá 25. března 2017 od 20:00 hodin

6. Hospodský ples

K poslechu a tanci hraje Láďa Pacák a Wendy, bohatá tombola, vstupné 69,-

Svá místa si rezervujte na čísle 733 729 398 nebo přímo v restauraci.

Výtěžek z tomboly bude věnován Domácímu hospici Duha, o.p.s.

ples u sehnalů

Ohlasy na knížku “Hospic – příběh naplněné naděje”

Na knížku “Hospic – příběh naplněné naděje” stále přicházejí další ohlasy. Jsme za ně jen rádi, protože nám moc pomáhají v naší službě. Níže přikládáme jeden z nich.

Knížku “Hospic – příběh naplněné naděje” je možné objednat z Nakladatelství Triton nebo přímo u nás v hospici na dobírku.

40tiny naší zdravotní sestry Marušky

V sobotu 4. 2. 2017 jsme v prostorách hospice oslavili 40tiny naší zdravotní sestry Marušky Klenčíkové. Všechno nejlepší!

Setkání v Ostravě a Olomouci

Ve dnech 24. 1. – 26. 1. se uskutečnilo setkání MUDr. Marie Svatošové a Jany Sieberové s pracovníky v Hospici sv. Lukáše v Ostravě a v Hospici na Svatém Kopečku v Olomouci. Bylo rozděleno do dvou častí. Dopoledne probíhalo setkání s vedoucími pracovníky a odpoledne s pracovníky v přímé péči.

Hospicový kaplan sloužil mši svatou za kardinála Vlka

V pátek 27. 1. se vydal náš hospicový kaplan Pavel Rousek na poutní místo do Rokole, aby zde sloužil mši svatou za zdraví J. Em. kardinála Miloslava Vlka. Cestovalo s ním i několik členů našeho hospicového týmu. Pan kardinál se dlouhodobě zajímá o hospicovou myšlenku a všestranně ji podporuje. Několikrát jsme ho také měli možnost uvítat u nás v Duze. V průběhu Vánoc se u pana kardinála objevily vážné zdravotní problémy, načež vyšetření potvrdila nádorové onemocnění plic s metastázemi do kostí.

Přednáška v centru Sedmikráska

Dne 18. 1. 2017 se uskutečnila beseda o domácí hospicové péči v křesťanském mateřském centru Sedmikráska v Hradci Králové s Janou Sieberovou z Domácího hospice Duha v Hořicích.

S velkou radostí sledujeme zájem o problematiku tohoto druhu péče. Konec života se podobá jeho začátku. Mnoho lidí v závěru života cítí samotu a touží být dál součástí své rodiny i společnosti. Proto je nutné hovořit o smrti. Společně se můžeme snažit porozumět tomu, co se za smrtí skrývá a také v sobě můžeme objevit schopnost být těmto lidem nablízku.

Zvláštní poděkování Nadačnímu fondu AVAST

Rádi bychom touto cestou vyjádřili zvláštní poděkování Nadačnímu fondu Avast, který již několik let podporuje hospicovou myšlenku nemalými prostředky i upřímným zájmem o celou problematiku. Našemu Domácímu hospici Duha poskytoval více než rok peníze na mzdy fundraiserů. Tato podpora pokračuje i v roce 2017 v rámci tzv. matchingu a dalšího příspěvku na mzdy fundraiserů.

Potvrzení dárcům

Děkujeme všem našim dárcům, kteří nám přispěli v minulém roce. Pokud potřebujete od nás potvrzení a neuvedli jste svoji adresu, prosíme, kontaktujte nás co nejdříve.

kontaktní e-mail: hospic-horice@seznam.cz

tel. 493 586 363

 

Návštěva z Hospice sv. Hedviky, o.p.s.

Na začátku roku 2017 jsme uvítali první letošní návštěvu z jiného domácího hospice. Hospic sv. Hedviky o.p.s. má sídlo v Kladně. Založen byl v říjnu 2013  a aktivně začal působit v lednu 2014. Název sv. Hedviky má dle patronky mladé krásné ženy, kterou doprovázeli členové hospicového týmu v okruhu jejích nejbližších, v posledním období života. Po její smrti se členové týmu rozhodli považovat sv. Hedviku i za patronku hospice – na jeho cestě péče o umírající.

I my v Duze přejeme Hospici sv. Hedviky na této cestě hodně sil a vše dobré!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Návštěva z Lidečka

Návštěvy našeho hospice zahájili v novém roce opět naši přátelé z farnosti Lidečka v čele s P. Josefem Červenkou. Někteří zde již byli, jiní přijeli poprvé. Jim Jana Sieberová vyprávěla něco z našich hospicových příběhů a jak vše vlastně vzniklo – že vznikne domácí hospic.

Děkujeme za návštěvu, vždy vás tu rádi uvítáme!

Bilance 2016

Drazí přátelé,

začátek roku nabízí vždy možnost ohlédnutí se za rokem uplynulým. Sedm let služby umírajícím lidem v našem kraji nás učí, jak máme postupovat dál v hospicové péči, jak máme doprovázet další umírající pacienty, jak o smrti v naší společnosti hovořit a jak hledat cesty, které by umožnily rozšíření tohoto druhu péče. Budoucnost máme každý ve svých rukou. Všichni můžeme nějakým způsobem pomoci pomáhat druhým a tak přispívat k celosvětovému dobru a pokoji.

PRŮLOM ZAKOTVENÍ HOSPICOVÉ PÉČE DO ČESKÝCH NOREM

 V pátek 6. 1. 2017 se sešli zástupci Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče s nejvyššími představiteli rezortu ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík se na přání prezidenta Miloše Zemana rozhodl na tuto problematiku zaměřit a pozval si zástupce těchto organizací v čele s prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče Robertem Hunešem.

Radostné Vánoce a PF 2017

Domácí hospic Duha vám všem přeje radostné vánoční svátky a požehnaný rok 2017!radostne-vanoce-page-001

Výtěžek Královského bálu navýšen!

Díky sníženému poplatku OSA (Ochranný svaz autorský) nám byl navýšen výtěžek z Královského bálu na neuvěřitelných 71 759,- Kč. Děkujeme jičínské farnosti a lidem, kteří tento bál každoročně připravují.

Živý Betlém

Přijďte se podívat na příběh narození Ježíše Krista, v provedení Domácího hospice Duha a jeho přátel, 22. 12. 2016, od 17 hodin, prostranství před kostelem Narození Panny Marie v Hořicích.

document-page-001

Duha v roce 2016

Následujícími řádky bychom rádi bilancovali působení Domácího hospice Duha za uplynulý rok. Převelice nás těší důvěra, se kterou se obracíte na naše služby. Je to pro nás znamení dobře nastaveného kurzu, který chceme přinejmenším udržet. Krom poskytování služeb domácí hospicové péče jsme pořádali během roku i několik akcí. Možná jste se ptali, proč vlastně má domácí hospic potřebu konat takové věci, jakým byl Den pro rodinu, promítání filmu nebo koncert. Důvodem je množství otázek, které hospicovou péči provázejí. I když jsou hospice často probíraným veřejným tématem, ne vždy slyšíme pravdivé nebo zcela pravdivé odpovědi. Tyto akce umožňují mimo jiné i prezentaci základních hospicových principů. Současně je vnímáme i jako určité poděkování veřejnosti za podporu – přispěním kulturnímu životu ve městě a obohacením vašeho volného času.

Biskup Jan Vokál v Duze

Ve středu 7. 12. navštívil náš hospic J. Ex. Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. Odsloužil mši svatou za naše pacienty a domácí hospicovou péči. Poté jsme panu biskupovi představili náš tým a společenství přátel hospice, při neformálním posezení.

Beseda s Janou Sieberovou v Brandýse nad Labem

Domácí hospic Nablízku, z. u. a Domácí hospic Duha, o.p.s. vás srdečně zvou na besedu s Janou Sieberovou, která se uskuteční 8. 12. 2016 od 18:45, v sále římskokatolické fary v Brandýse nad Labem.

beseda-jana-sieberova-brandys-nl

letak-nablizku2

Jen smrt dokáže tak velké věci

V předvečer první neděle adventní vydechl můj tatínek. Odešel něžně uprostřed celé své rodiny. V okamžik smrti jsem ho držela pevně za ruku, po boku jsem měla svého bratra. Celý rok jsem se modlila za to, abych o tento okamžik nepřišla a mohla být s ním.