Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Návštěva z Hospice sv. Hedviky, o.p.s.

Na začátku roku 2017 jsme uvítali první letošní návštěvu z jiného domácího hospice. Hospic sv. Hedviky o.p.s. má sídlo v Kladně. Založen byl v říjnu 2013  a aktivně začal působit v lednu 2014. Název sv. Hedviky má dle patronky mladé krásné ženy, kterou doprovázeli členové hospicového týmu v okruhu jejích nejbližších, v posledním období života. Po její smrti se členové týmu rozhodli považovat sv. Hedviku i za patronku hospice – na jeho cestě péče o umírající.

I my v Duze přejeme Hospici sv. Hedviky na této cestě hodně sil a vše dobré!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Návštěva z Lidečka

Návštěvy našeho hospice zahájili v novém roce opět naši přátelé z farnosti Lidečka v čele s P. Josefem Červenkou. Někteří zde již byli, jiní přijeli poprvé. Jim Jana Sieberová vyprávěla něco z našich hospicových příběhů a jak vše vlastně vzniklo – že vznikne domácí hospic.

Děkujeme za návštěvu, vždy vás tu rádi uvítáme!

Bilance 2016

Drazí přátelé,

začátek roku nabízí vždy možnost ohlédnutí se za rokem uplynulým. Sedm let služby umírajícím lidem v našem kraji nás učí, jak máme postupovat dál v hospicové péči, jak máme doprovázet další umírající pacienty, jak o smrti v naší společnosti hovořit a jak hledat cesty, které by umožnily rozšíření tohoto druhu péče. Budoucnost máme každý ve svých rukou. Všichni můžeme nějakým způsobem pomoci pomáhat druhým a tak přispívat k celosvětovému dobru a pokoji.

PRŮLOM ZAKOTVENÍ HOSPICOVÉ PÉČE DO ČESKÝCH NOREM

 V pátek 6. 1. 2017 se sešli zástupci Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče s nejvyššími představiteli rezortu ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík se na přání prezidenta Miloše Zemana rozhodl na tuto problematiku zaměřit a pozval si zástupce těchto organizací v čele s prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče Robertem Hunešem.

Radostné Vánoce a PF 2017

Domácí hospic Duha vám všem přeje radostné vánoční svátky a požehnaný rok 2017!radostne-vanoce-page-001

Výtěžek Královského bálu navýšen!

Díky sníženému poplatku OSA (Ochranný svaz autorský) nám byl navýšen výtěžek z Královského bálu na neuvěřitelných 71 759,- Kč. Děkujeme jičínské farnosti a lidem, kteří tento bál každoročně připravují.

Živý Betlém

Přijďte se podívat na příběh narození Ježíše Krista, v provedení Domácího hospice Duha a jeho přátel, 22. 12. 2016, od 17 hodin, prostranství před kostelem Narození Panny Marie v Hořicích.

document-page-001

Duha v roce 2016

Následujícími řádky bychom rádi bilancovali působení Domácího hospice Duha za uplynulý rok. Převelice nás těší důvěra, se kterou se obracíte na naše služby. Je to pro nás znamení dobře nastaveného kurzu, který chceme přinejmenším udržet. Krom poskytování služeb domácí hospicové péče jsme pořádali během roku i několik akcí. Možná jste se ptali, proč vlastně má domácí hospic potřebu konat takové věci, jakým byl Den pro rodinu, promítání filmu nebo koncert. Důvodem je množství otázek, které hospicovou péči provázejí. I když jsou hospice často probíraným veřejným tématem, ne vždy slyšíme pravdivé nebo zcela pravdivé odpovědi. Tyto akce umožňují mimo jiné i prezentaci základních hospicových principů. Současně je vnímáme i jako určité poděkování veřejnosti za podporu – přispěním kulturnímu životu ve městě a obohacením vašeho volného času.

Biskup Jan Vokál v Duze

Ve středu 7. 12. navštívil náš hospic J. Ex. Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. Odsloužil mši svatou za naše pacienty a domácí hospicovou péči. Poté jsme panu biskupovi představili náš tým a společenství přátel hospice, při neformálním posezení.

Beseda s Janou Sieberovou v Brandýse nad Labem

Domácí hospic Nablízku, z. u. a Domácí hospic Duha, o.p.s. vás srdečně zvou na besedu s Janou Sieberovou, která se uskuteční 8. 12. 2016 od 18:45, v sále římskokatolické fary v Brandýse nad Labem.

beseda-jana-sieberova-brandys-nl

letak-nablizku2

Jen smrt dokáže tak velké věci

V předvečer první neděle adventní vydechl můj tatínek. Odešel něžně uprostřed celé své rodiny. V okamžik smrti jsem ho držela pevně za ruku, po boku jsem měla svého bratra. Celý rok jsem se modlila za to, abych o tento okamžik nepřišla a mohla být s ním.

Duha na Adventních trzích v Hořicích

Poslední listopadový víkend jsme s naším stánkem navštívili tradiční hořické Adventní trhy. Za volný příspěvek jste si mohli odnést něco z vánočních výrobků našich zaměstnanců a dobrovolníků. Výtěžek jde ve prospěch našich nevyléčitelně nemocných onkologických pacientů.

Děkujeme a přejeme krásné a pokojné prožití adventního času!

Vaše Duha

Náš hospic opět navštívili studenti…

Dvojnásobným překvapením pro nás byla dnešní návštěva studentů z prvního ročníku sociálního oboru Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice, kteří se přišli podívat na náš hospic, společně s paní Mgr. Jaroslavou Hypiusovou.

Proběhl benefiční VI. Královský bál ve Valdicích

Časy venkovních zábav a setkání jsou pro letošní rok nenávratně pryč. Ovšem s každým koncem začíná něco nového. Období plesů jste mohli symbolicky zahájit ve Valdicích, kde proběhl VI. Královský bál. A byl plný královských srdcí!

Setkání pozůstalých a přátel hospice 14. 11.

Srdečně vás zveme na další setkání pozůstalých a přátel hospice, které se uskuteční 14. 11. Setkání bude zahájeno od 8:30 mší svatou za pacienty hospice. Následovat bude neformální posezení s občerstvením.

Doprovázení nemocných – pořad na TV Noe

Každého z nás občas navštíví nemoc. Proč? Jaký to má smysl? Jsou mezi námi i lidé dlouhodobě nebo dokonce nevyléčitelně nemocní. Možná právě vy nebo vaši blízcí jsou v takové situaci. Co potřebují? Jak je provázet tímto těžkým obdobím? Jak jim být oporou, když sami bojujeme o naději? A kde na to brát sílu?

Konference “Onkologie”

25. 11. 2016 se uskuteční v Praze konference na téma “Onkologie”. Během dní proběhne autogramiáda knížky Jany Sieberové. Akce je určena pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře, zdravotně sociální pracovníky, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, farmaceutické asistenty, asistenty veřejného zdraví, zubní techniky, dentální hygienisty, radiologické asistenty, odborné učitelky(le) zdravotních škol.

Poděkování studentům

V říjnu jsme vyrazili za studenty sociálního oboru Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice, abychom jim představili naši práci a náš hospic. Velice nás potěšil zájem, který téma vyvolalo a jenž posléze vyústil ve školní sbírku na potřeby hospice, kterou zorganizoval František Lhoták ze čtvrtého ročníku.

Ze srdce děkujeme jemu i všem ostatním studentům, že se rozhodli touto cestou sdílet s námi starost o naše pacienty. Děkujeme též paní Mgr. Jaroslavě Hypiusové za pozvání na tato setkání do školy.

Poděkování (nejen) Lesům ČR

Vyslovit poděkování neznamená pouze formálně říci děkovné slovo, v rámci nějaké všeobecně zaběhnuté slušnosti. Chceme tímto vyjádřit svou upřímnou vděčnost mnoha lidem i celému podniku. Lesy ČR, s. p. každý rok podporují nejen finančně naši činnost a nejinak tomu bylo i letos. 

K památce zesnulých…

Dnešní den se všichni v Domácím hospici Duha v Hořicích připojujeme k památce zesnulých. Navštěvujeme místa, která jsou trvalým znamením vzpomínky na naše blízké přátele. Dáváme tím najevo, že nezapomínáme, ale že jsme spojeni dál.