Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Nadace ČEZ Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Jen smrt dokáže tak velké věci

V předvečer první neděle adventní vydechl můj tatínek. Odešel něžně uprostřed celé své rodiny. V okamžik smrti jsem ho držela pevně za ruku, po boku jsem měla svého bratra. Celý rok jsem se modlila za to, abych o tento okamžik nepřišla a mohla být s ním.

Duha na Adventních trzích v Hořicích

Poslední listopadový víkend jsme s naším stánkem navštívili tradiční hořické Adventní trhy. Za volný příspěvek jste si mohli odnést něco z vánočních výrobků našich zaměstnanců a dobrovolníků. Výtěžek jde ve prospěch našich nevyléčitelně nemocných onkologických pacientů.

Děkujeme a přejeme krásné a pokojné prožití adventního času!

Vaše Duha

Náš hospic opět navštívili studenti…

Dvojnásobným překvapením pro nás byla dnešní návštěva studentů z prvního ročníku sociálního oboru Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice, kteří se přišli podívat na náš hospic, společně s paní Mgr. Jaroslavou Hypiusovou.

Proběhl benefiční VI. Královský bál ve Valdicích

Časy venkovních zábav a setkání jsou pro letošní rok nenávratně pryč. Ovšem s každým koncem začíná něco nového. Období plesů jste mohli symbolicky zahájit ve Valdicích, kde proběhl VI. Královský bál. A byl plný královských srdcí!

Setkání pozůstalých a přátel hospice 14. 11.

Srdečně vás zveme na další setkání pozůstalých a přátel hospice, které se uskuteční 14. 11. Setkání bude zahájeno od 8:30 mší svatou za pacienty hospice. Následovat bude neformální posezení s občerstvením.

Doprovázení nemocných – pořad na TV Noe

Každého z nás občas navštíví nemoc. Proč? Jaký to má smysl? Jsou mezi námi i lidé dlouhodobě nebo dokonce nevyléčitelně nemocní. Možná právě vy nebo vaši blízcí jsou v takové situaci. Co potřebují? Jak je provázet tímto těžkým obdobím? Jak jim být oporou, když sami bojujeme o naději? A kde na to brát sílu?

Konference “Onkologie”

25. 11. 2016 se uskuteční v Praze konference na téma “Onkologie”. Během dní proběhne autogramiáda knížky Jany Sieberové. Akce je určena pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře, zdravotně sociální pracovníky, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, farmaceutické asistenty, asistenty veřejného zdraví, zubní techniky, dentální hygienisty, radiologické asistenty, odborné učitelky(le) zdravotních škol.

Poděkování studentům

V říjnu jsme vyrazili za studenty sociálního oboru Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice, abychom jim představili naši práci a náš hospic. Velice nás potěšil zájem, který téma vyvolalo a jenž posléze vyústil ve školní sbírku na potřeby hospice, kterou zorganizoval František Lhoták ze čtvrtého ročníku.

Ze srdce děkujeme jemu i všem ostatním studentům, že se rozhodli touto cestou sdílet s námi starost o naše pacienty. Děkujeme též paní Mgr. Jaroslavě Hypiusové za pozvání na tato setkání do školy.

Poděkování (nejen) Lesům ČR

Vyslovit poděkování neznamená pouze formálně říci děkovné slovo, v rámci nějaké všeobecně zaběhnuté slušnosti. Chceme tímto vyjádřit svou upřímnou vděčnost mnoha lidem i celému podniku. Lesy ČR, s. p. každý rok podporují nejen finančně naši činnost a nejinak tomu bylo i letos. 

K památce zesnulých…

Dnešní den se všichni v Domácím hospici Duha v Hořicích připojujeme k památce zesnulých. Navštěvujeme místa, která jsou trvalým znamením vzpomínky na naše blízké přátele. Dáváme tím najevo, že nezapomínáme, ale že jsme spojeni dál.

Poděkování

Dobrý den,

tímto Vám zasílám velké poděkování jménem svým i celé naší rodiny za odborný a lidský přístup na poslední cestě životem mého otce pana Miroslava Žilky z Petrovic. Naše poděkování patří celému Vašemu týmu. S úctou k Vaší práci.

Mgr. Luboš Žilka.

Dobrý skutek – dar papeži k 80. narozeninám

Papež František oslaví 17. prosince 2016 osmdesáté narozeniny a Iniciativa Exitus pro něj připravuje narozeninový dárek. A co může udělat radost osmdesátiletému zbožnému jezuitovi? Dobrý skutek! Papeži Františkovi bude během prosince předán dárkový šek, kdy jeho jménem bude vybraná částka ve sbírce předána hospicům v Česku.

Benefiční koncert Radůzy

2.11.2016 proběhne v královéhradeckém kině Bio Central festival dokumentárních filmů o lese a přírodě – LesFest. Celou akci organizují Lesy ČR, s.p. pod záštitou primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka. Celou akci dále podporují Městské lesy Hradec Králové, Life Sciences Film Festival a Harvest Films.
Oficiální zahájení je plánováno na 14.00 hodin, následovat bude projekce dokumentárních filmů.
Večer od 19.00 proběhne benefiční koncert Radůzy. Vstupné je dobrovolné a výtěžek koncertu bude věnován Domácímu hospici Duha, o.p.s.!
Velmi děkujeme Lesům ČR, které tento festival pořádají, a skupině Radůza za podporu domácí hospicové péče v našem regionu.
Plakát a program.

MUDr. Pavel Sieber, ředitel

Nadace Agrofert pomáhá Duze

Chtěl bych poděkovat Nadaci Agrofert, která již po druhé poskytla významný finanční dar Domácímu hospici Duha, o.p.s., který navíc můžeme použít na úhradu části mzdových prostředků na zdravotní sestry. Nadace Agrofert je jedna z nadací, která svoje prostředky věnuje na zlepšení péče o umírající v domácím prostředí.

MUDr. Pavel Sieber, ředitel

ČSOB pomáhá regionům – Jarní výzva

Domácí hospic Duha, o.p.s. uspěl i díky Vám v jarní výzvě – ČSOB pomáhá regionům. Získali jsme tak celkem 66 450,- Kč. Tyto prostředky budou ve shodě s žádostí o podporu použity na úhradu nákladů nově zřízené pobočky Duhy ve Vrchlabí.
Více zde včetně krátkého videa.
Děkujeme za Vaši podporu.

Dojmy P. Pavla Rouska z cesty Kursk-Moskva

Náš hospicový kaplan P. Pavel Rousek podnikl nedávno cestu do východní Evropy. Srdečně vás zveme na jeho poutavé vyprávění o této vpravdě dobrodružné cestě, které se uskuteční ve středu 9. 11. 2016, od 19. hodin v našem Centru domácí hospicové péče.

Plakátek na akci ke stažení: Kursk-Moskva

Poděkování Lesům ČR

Chtěli bychom poděkovat Lesům ČR za jejich opakovanou finanční podporu, kterou jsme obdrželi i v tomto roce. Finanční příspěvek je použit na hrazení části mezd zdravotních sester hospicového týmu. Lesy ČR nás pravidelně podporují již od roku 2010 a staly se tak naším významným dárcem.

MUDr. Pavel Sieber, ředitel

Domácí hospicová péče aneb praktické fungování mobilního hospice

Jana Sieberová přednáší 18.10.2016 v Olomouci v rámci realizace projektu „Důstojný život pro dlouhodobě nemocné a umírající na Olomoucku“.

Program

Hospicová konference v Karlových Varech

Mgr. Magdaléna Kolátorová bude přednášet dne 11.10.2016 na konferenci, kterou pořádají Hospic Sv. Jiří z Chebu a Domácí hospic Motýl ze Sokolova. Přednáška má název Role sociální pracovnice v mobilním hospici.

Program konference

Duchovní obnova pro zdravotníky, pracovníky charity, pomáhající profese a dobrovolníky II.

Další duchovní obnova v Duchovním centru sv. Františka z Pauly ve Vranově. Uskuteční se ve dnech 20. 10. – 23. 10. Vedena je MUDr. Marií Svatošovou a Janou Sieberovou.