Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Letem Asociačním světem – nové číslo zpravodaje Asociace hospiců

Ke stažení zde: Letem Asociačním světem 1-2018

Naše nová Odborná sociální poradna ve Vrchlabí

Klienti a pacienti našeho Kontaktního místa ve Vrchlabí mohou od ledna 2018 plně využívat služeb odborného sociálního poradenství díky nově zřízené stálé poradně. Poradna bude odpovídat především na otázky: Co si mám počít se svým vážně nemocným blízkým, jak se o něj mohu postarat? Lékař mi sdělil nepříznivou prognózu onemocnění, jak tomu mám rozumět? Co se bude dít, až tu nebudu, kdo se postará o mé blízké, co s mou pozůstalostí…? Co si počnu, až tu budu sám(a), jak a na co se mám připravovat? Otázky vztahové jsou přitom častokrát provázané s materiálním zabezpečením. 

Ještě jednou děkujeme!

Říká se, že díků není nikdy dost a v tomto případě to platí dvojnásob. Proto ještě jednou znovu děkujeme, že jste nás podpořili v projektu „ČSOB pomáhá regionům“. Ještě v pátek, den před ukončením, jsme bojovali o první místo a částku 50 000 Kč s terapeutickou dílnou Pekárna na plechu. Peníze pro náš hospic byly zasílány kartou v sobotu ještě hodinu před půlnocí. Díky vám získá hospic na nové zdravotní pomůcky pro umírající celkovou částku 97 200 Kč!

Poděkování všem dárcům za „Zdravotní pomůcky pro umírající“

Domácí hospic Duha byl na podzim r. 2017 vybrán do programu ČSOB pomáhá regionům. V rámci něho probíhá od prosince veřejná sbírka, ve které jste na zdravotní pomůcky pro umírající přispěli již částkou 30 300 Kč!  Nesmírně si toho vážíme a děkujeme, že jste do toho šli s námi! Nejenom pro výši vybraného příspěvku, ale protože Duha je současně v Královéhradeckém regionu nejpodporovanějším projektem ze všech čtyř účastníků!  

PF 2018

Požehnaný nový rok 2018, plný zdraví, štěstí a lásky

přeje ze srdce

Domácí hospic Duha, o.p.s.

Požehnané Vánoce

Drazí přátelé,

jménem Domácího hospice Duha v Hořicích Vám přeji příjemný, laskavý adventní čas. Předkládám Vám pár vět k zamyšlení a také snad ke společnému hledání.

Když jsem začínala pracovat přes 33 lety jako zdravotní sestra, přihlížela jsem kruté smrti svých pacientů. Umírali v samotě, s bolestí a v beznaději. Kladla jsem si otázky, co je příčinou tak špatného umírání. Smrt do okolí zasahuje a je to příležitost buď rezignovat nebo začít něco dělat. Já jsem zvolila tu druhou variantu.

S velkou pokorou a úctou k životu na jeho konci, jsem začala vstupovat k lůžkům umírajících lidí, do jejich životních příběhů a oni mi svým utrpením zvěstovali velikost lidského života. Přišlo mi, že s nimi pluji do věčnosti. Cítila jsem jejich údery lásky. Ve společně prožívané úzkosti a bezmoci, se rodila víra…, a to jsou bezpečné mosty k životu po životě.

Chtíc, aby spal… na koncertu panovala skvělá atmosféra

Předvánoční koncert Edity Adlerové ve Filharmonii Hradec Králové nakonec byl vším, jenom ne tím, co by divák očekával. V repertoáru nezazněly pouze koledy a rovněž tak spojení klavíru (Věra Müllerová) a akordeonu (Tomáš Benedikt Sršeň), které však dokonale ladilo k celému vystoupení, utvořilo nečekaný zážitek. Zpívané koledy však nezazněly celé, neboť jsme stále ještě v období adventu. Celý koncert Duha pojala především jako poděkování svým největším a dlouhodobým podporovatelům.

Děkujeme za to společné setkání, které s řadou návštěvníků pokračovalo i po koncertě v kavárně Filharmonie. Bylo to velice milé zastavení v očekávání nejkrásnějších svátků v roce. 

Pouť za kardinálem Vlkem

Nezapomínáme, co všechno udělal kardinál Vlk pro náš hospic i celé hospicové hnutí. Minulý týden jsme se proto vydali na pouť do Prahy, abychom si připomenuli a uctili jeho památku, u jeho hrobu v Katedrále sv. Víta. Pouť do Prahy byla spojena s návštěvou u sester karmelitek, které rovněž patří mezi naše milé dlouholeté podporovatele.

Poděkování za koncert v Radimi

Obec Radim pravidelně podporuje náš hospic pořádáním benefičního koncertu. Díky štědrosti návštěvníků se podařilo vybrat 14 600 Kč. Moc, moc děkujeme!

Duha v pořadu Klíč

Na podzim probíhalo v Duze natáčení, které bylo nyní schváleno dramaturgií ČT. Zveme vás k jeho sledování na ČT 2, kde bude mít 13. 12. od 15:20 svou premiéru. Pořad Klíč bude následně možné shlédnout v archivu ČT na www.ceskatelevize.cz

Mons. Josef Kajnek 25 let v biskupském úřadu

Pan biskup Josef Kajnek, který je dlouholetým podporovatelem našeho hospice, oslavil 25 let v biskupském úřadu. Přejeme mu do jeho další služby mnoho zdraví, síly a Božího požehnání!

Duha v programu ČSOB pomáhá regionům – Zdravotní pomůcky pro umírající

Domácí hospicová péče není hrazena zdravotními pojišťovnami. Peníze na činnost získáváme pouze z darů, grantů nebo dotací. ČSOB se nás letos rozhodla podpořit v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“. V rámci něho získá Domácí hospic Duha finanční příspěvek ve výši od 25 000 – 50 000 Kč, pokud na svůj projekt vybere od veřejnosti částku alespoň 5 000 Kč. Výše příspěvku od ČSOB se bude odvíjet od výše vybrané částky. Naším projektem je nákup nových zdravotních a kompenzačních pomůcek, bez kterých by domácí hospicová péče nebyla možná. Tyto pomůcky pomáhají proti bolestem, proleženinám, dušnostem a dalším komplikacím spojených s nemocí.

Vánoční a novoroční přání

Drazí přátelé, naše vánoční a novoroční přání je vždy specifické tím, že má mnohem víc textu. Cítíme se totiž povinováni k němu připojit i pár slov o naší práci. Žádný rok není stejný a rok 2017 započal nejprve velice slibně. V médiích jste mohli zaznamenat zprávu o tom, že ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu, která měla zakotvit domácí hospicovou péči do českých norem.

Pestrý zábavný večer – na pomoc hospici

Když jsme minulý týden informovali o aktivitě studentů na pomoc našemu hospici, ještě jsme netušili, že to bude mít pokračování. Žáci gymnázia již řadu let pořádají tradiční „Pestrý zábavný večer“. Pokud jste tuto akci už někdy navštívili, víte že tam není nouze o smích a dobrý program. Změna je v tom, že se studenti rozhodli věnovat letošní výtěžek ze vstupného našemu hospici. Krom velkých díků z naší strany není k takovému počinu co více dodávat.

Srdečně vás proto zveme na „Pestrý zábavný večer“, který 12. 12, od 19 hodin, pořádají třídy 7. G a 3. S. V DK Koruna Hořice. Vstupné: Dospělí 80 Kč, Děti 60 Kč.

Adventní zamyšlení kardinála Miloslava Vlka

Rád se s vámi chviličku zastavím v této požehnané chvíli adventu, který přímo zve k zamyšlení, meditaci, ke chviličce soustředění a uvolnění. V adventu, v tento zimní čas, se brzy zešeřívá a máme delší večery … Ze svého dětství si vzpomínám, že k adventní době patřívala u nás ještě bílá sněhová pokrývka s ranními roráty, a pro nás děti – těšení se na Vánoce, na Ježíška, na stromeček. Už sama vzpomínka vyvolává pocit pohody a klidu.

Žáci sociálního oboru a obchodní akademie na pomoc Duze

Domácí hospicová péče není hrazena zdravotními pojišťovnami. Úkolem každého domácího hospice je krom poskytování pomoci umírajícím a jejich rodinám, také sám shánět pomoc pro sebe. Někdy však taková pomoc přijde sama, aniž bychom o ní žádali. V pondělí nás navštívili žáci sociálního oboru Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice a přinesli dárky pro potřeby Duhy, v podobě vlastnoručních vánočních výrobků. V ten samý den došli do hospice i žáci ze třídy 4. O obchodní akademie a zapojili se do zpracování nezbytné předvánoční pošty, což nám velmi pomohlo. DĚKUJEME!

Poděkování za Královský bál

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sobotního benefičního Královského bálu ve Valdicích, na kterém jsme byli také přítomni. Podařilo se vytvořit báječnou atmosféru a k zábavě nebylo třeba nikoho pobízet. Děkujeme pořadatelům – Jičínské římskokatolické farnosti – že se rozhodli opět podpořit službu domácí hospicové péče. Výtěžek činil 60 000 Kč. Hospic je použije k pořízení nových zdravotních pomůcek.

Beseda o hospicové péči s Janou Sieberovou ve Křinci

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, místní skupina Bošín, si Vás dovoluje pozvat ve spolupráci s Městysem Křinec, na besedu s Janou Sieberovou, vedoucí Centra domácí hospicové péče v Hořicích, na téma: Hospicová péče. Beseda se uskuteční v zasedací místnosti v přízemí městyse Křinec, v neděli 3. 12. 2017 v 16:00.

Pozvánka ke stažení: plakát_hospicová péče

 

Duchovní obnova pro zdravotníky na Vranově

Ve dnech 16.11.-19.11. 2017 proběhla duchovní obnova pro zdravotníky na Vranově za účasti MUDr. Marie Svatošové, Jany Sieberové, P. Pavla Rouska a Dominika Golda. Navazovala volně na Vranov I (téma „Beze mne nemůžete činit nic“)  a Vranov II („Být Duchu svatému plně k dispozici“). 

Koncepce hospicové péče pro ČR

Hospicová péče je v současné době často diskutována, leč reálně málo podporována. Setkáváme se s řadou mýtů, nepřesností i předsudků s tímto specifickým druhem péče. Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče nyní představuje odbornou koncepci, která shrnuje 20 let zkušeností.

Ke stažení: Koncepce hospicové péče pro ČR