Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Nadace ČEZ Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Účast na XXII. královéhradeckých ošetřovatelských dnech

Ve dnech 8. – 9. 9. proběhnou na Univerzitě Hradec Králové XXII. královéhradecké ošetřovatelské dny. Ve čtvrtek 8. 9. přednese svůj příspěvek Jana Sieberová na téma “Zkušenosti s vedením týmu”. Prezentace je spojena s autogramiádou knížky Jany Sieberové “Hospic – příběh naplněné naděje”.

Den pro rodinu

Srdečně vás všechny zveme na Den pro rodinu, který pořádáme 10. 9., ve Smetanových sadech. Prožijte cokoli z bohatého programu nebo přijďte prostě jen pokoukat a posedět.

Setkání pozůstalých a přátel hospice

Konec znamená často i něco nového. Konec léta je začátkem dalšího pravidelného měsíčního setkávání pozůstalých a přátel Domácí hospice Duha. Zveme vás srdečně 5. 9. na první poprázdninové setkání, které začíná od 8:30 mší svatou, slouženou naším hospicovým kaplanem Pavlem Rouskem. Následovat bude již tradiční neformální posezení u občerstvení.

Velice se na vás těšíme a přejeme nádherný zbytek léta!

Tým Domácího hospice Duha

Návštěva z Litovle u Olomouce

“Chceme mít v našem městě domácí hospic.” Myšlenka, vyřčená věta a také spousta nutných drobných i velkých úkonů, aby se mohl tento sen zrealizovat. 22. 8. navštívil Duhu čtyřčlenný tým z Litovle u Olomouce. I jeho přáním je zbudovat další domácí hospicovou péči. Jsme rádi, pokud jsme mohli předáním zkušeností tomuto kroku napomoci a přejeme Litovli u Olomouce jeho vlastní domácí hospic!

 

Tým Domácího hospice Duha

Poděkování sponzorům “sociálního automobilu”

Koupi “sociálního automobilu”, který do pronájmu za 1 Kč získal Domácí hospic Duha od firmy Kompakt s.r.o., podpořilo množství sponzorů. Každému z nich chceme jmenovitě poděkovat za pomoc, díky níž můžeme uskutečňovat domácí hospicovou péči v našem regionu.

Domácí hospic Duha získal do pronájmu “sociální automobil”

Náš domácí hospic získal od firmy Kompakt s.r.o. do pronájmu za 1 Kč ročně “sociální automobil” Dacia Dokker, na dobu šesti let. Slavnostní předání proběhlo dnes za laskavé účasti některých sponzorů automobilu a zástupce firmy Kompakt s.r.o.

Zkušenosti s vedením týmu Duha

Když jsem v před deseti lety sama s myšlenkou realizace domácího hospice v Hořicích začínala, absolutně jsem nevěděla, co přede mnou stojí. Až v průběhu let, kdy přicházeli zaměstnanci, jsem pochopila, jak důležitá je týmová podpora a doprovázení jeden druhého. Během sedmi let života a služby v Duze jsem se mnohému naučila, zvlášť v silných okamžicích radostí, bolestí, všednodennosti a přicházejících krizí.

Ze života hospice

Každý den v domácím hospici je jiný, protože přináší situace, které dopředu nenaplánujeme. V jeden den prožíváme vděk za dlouhověkost a nekomplikovaný průběh v doprovázení našeho pacienta a zároveň jsme konfrontováni s utrpením rodičů, kterým umírá dítě.

Kardinál Vlk opět v Duze

Když jsme v květnu mezi námi přivítali pana kardinála Vlka, vyjádřili jsme přání jeho brzké další návštěvy. Netušili jsme, že se nám toto přání – s ohledem k časovému rozvrhu pana kardinála – splní tak brzy. Ačkoli, jak jsme všichni vyjádřili, to byla dlouhá doba.

Poděkování Rotary klubu

Děkujeme Rotary klubu Praga Ekumena za darování oxygenátoru Invacare Perfecto 2. Přístroj bude využit k péči o pacienty v terminálním stadiu nádorového onemocnění s postižením plic, kteří tak mohou své poslední chvíle strávit doma mezi svými blízkými.

Zahájení léta na Dachovech

Nejen návrat slunce z bouřkových mračen, ale i teploměr oznámil příchod nové roční doby. My jsme ten čas zahájili v úterý večer na dachovském koupališti, společně s dalšími přáteli Duhy.

Přejeme všem krásné letní dny a odpočinek z prázdnin i dovolené!

Váš tým domácího hospice

Růženec v Rádiu Proglas

Rádio Proglas vysílá též živé modlitby sv. růžence, přičemž v pondělí, ve středu a v sobotu se do studia přicházejí modlit jednotlivá společenství. Ve středu 22. 6. 2016 bylo pozváno modlitební společenství Domácího hospice Duha, společně s hospicovým kaplanem, Mons. Pavlem Rouskem. 20160622_182733

Projekt na podporu Domácího hospice Duha Vrchlabí

Domácí hospic Duha Vrchlabí uspěl před časem ve výběrovém řízení projektu ČSOB Pomáhá regionům. Výtěžek celé sbírky bude použit na plné otevření tohoto kontaktního místa.

Na celý projekt se zatím vybralo 10 450 Kč. Děkujeme!

Dále můžete projekt podpořit na adrese:

ČSOB Pomáhá regionům

 

K euthanasii

Pracuji ve zdravotnictví jako zdravotní sestra od roku 1984 a snahy o uzákonění euthanasie v ČR v roce 2008 byly jedním z důvodů opuštění mé profese anesteziologické sestry a daly podnět k založení Domácího hospice Duha v Hořicích v roce 2009.

Setkání pozůstalých a přátel hospice

Milí přátelé, přijměte prosím pozvání na pravidelné setkání pozůstalých a přátel Domácího hospice Duha, o.p.s. Setkání se uskuteční 20. 6. 2016, od 8:30. Zahájeno bude mší svatou, slouženou Mons. Pavlem Rouskem. Následovat bude neformální posezení s občerstvením.

Tým domácího hospice

Hospic, příběh naplněné naděje – distribuce knížky a prodejny

Velice nás potěšil zájem, který projevujete o novou knížku Jany Sieberové i celý příběh našeho hospice. Zveřejňujeme proto několik informací k její distribuci a prodeji.

Návštěva studentů Gymnázia a SOŠPg Nová Paka

Do našeho hospice zavítali hosté z řad studentů Gymnázia a SOŠPg Nová Paka. Představili jsme jim naši službu a problematiku péče o onkologicky nemocné pacienty v terminálním stádiu choroby.

Děkujeme vám za návštěvu!

Sedm písní pro dlouhý život – zveme vás na film

Snímek představuje šest mužů a žen různého věku, kteří už nemají naději na vyléčení, přitom však netuší, zda je moderní medicína udrží při životě týdny, měsíce, nebo dokonce roky. Sedmou postavou filmu je sestra Mandy, která dokáže pacientům velmi pozorně naslouchat a zároveň je nakazit svým nadšením pro hudbu a zpěv tak, že jim přináší terapeutické účinky. Všichni se setkávají ve skotském hospici poskytujícím širokou škálu paliativní péče. Režisérka Amy Hardie natočila nesentimentální a přitom velmi citlivý dokument – muzikál, který ač pojednává o smutných věcech, vyvolá úsměv na tváři.

Režie: Amy Hardie
Velká Británie, 2015

Snímek je možné shlédnout na PROMITEJITY.CZ

Workshop – důstojnost stáří

Důstojnost každého člověka je stěžejní bod hospicové péče. Proto vás srdečně zveme na workshop věnovaný důstojnosti stáří, který povede vedoucí naší Sociální poradny – Mgr. Magdaléna Kolátorová. Workshop se koná v rámci Týdne otevřených kostelů, v Hradci Králové, 27. 5. 2016, Sbor kněze Ambrože, ulice Ambrožova, na faře od 19:30 hodin.

Workshopům předchází úvodní promluva prof. Jana Sokola o důstojnosti člověka, od 18:00 hodin.

 

Nová kniha Jany Sieberové

Domácí hospic Duha existuje v Hořicích přes sedm let. Některým z nás přijde spousta věcí jako včera, ale je to celá řeka času. Je to celá řeka drobných příběhů, které dohromady tvoří jeden velký příběh. Příběh hospice. Příběh naplněné naděje…