Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Rozhovor se slovenským nemocničním kaplanem Jurajem Jendrejovským

Odkaz na celý rozhovor zde: https://www.slovoplus.sk/clanok/nemocnicny-kaplan-juraj-jendrejovsky-rozhovor

Křest knížky Jany Sieberové „Naděje na konci cesty“

Městská knihovna Hořice a Domácí hospic Duha, o.p.s. srdečně zvou na slavnostní křest knížky Jany Sieberové „Naděje na konci cesty – Další příběhy hospice Duha“. Kniha volně navazuje na autorčinu prvotinu s názvem „Hospic – Příběh naplněné naděje“.

Kmotrou nové knížky bude MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR. Křest knížky se uskuteční  17. 5., od 17:30 v přednáškové místnosti za knihovnou. Akci hudebně doprovodí Ivana a Luděk Václavů.

Výstava fotografií ŠKOLA MICHAEL for MAMMA HELP

Zveme vás na výstavu fotografií ŠKOLA MICHAEL for MAMMA HELP. Žena a rakovina prsu – jak toto téma vidí, vnímá a cítí mladá generace fotografů-studentů Střední a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael. Vernisáž výstavy se uskuteční 23. 4. 2018 v 16 hodin, foyer Městského úřadu Hořice. Hudební program zajišťují žáci ZUŠ Hořice. Připraveno bude i malé občerstvení. Výstava potrvá do 18. 5. 2018. Výstava se koná ve spolupráci s Domácím hospicem Duha.

Křižovníci v Duze

Centrum domácí hospicové péče v Hořicích uvítalo vzácnou návštěvu zástupců Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, v čele s velmistrem řádu J. Exc. Josefem Šedivým. Křižovníci si přijeli prohlédnout hospicové prostory a zajímali se velmi o devítileté působení Duhy i o celé hospicové hnutí v ČR. Pro nás byla tato návštěva výjimečná také z toho důvodu, že řád Křižovníků od svého vzniku vynikal na poli charitativně-špitálním. Tyto špitály ve středověku přirozeně poskytovaly i to, co bychom dnes nazvali hospicovou péčí.  

Vážení a drazí přátelé,

dovoluji si vám tímto představit svou druhou knihu Naděje na konci cesty, která vypovídá o skutečnosti, že domácí hospicová péče v naší společnosti má své opodstatněné místo a předává svědectví odvážných žen a mužů, kteří se rozhodli toto náročné povolání vykonávat.

V některých regionech, zvlášť ve venkovských oblastech, nejsou domácí hospice poskytující paliativní péči téměř k dispozici. Proto by měli být vytvořeny regionální sítě, jejichž cílem by bylo poskytování paliativní péče tak, aby se zajistila jejich dostupnost.

Uvědomuji si, že moderní medicína vytěsňuje soucit s umírajícím člověkem, který většinově odchází sice v nemocnicích špičkově vybavených, ale v samotě, bolestech a zavržení. Přitom ve smrti potřebujeme být chráněni láskou, soucitem a důstojností k životu na jeho konci.

Naděje na konci cesty

… nová knížka Jany Sieberové. Příběh Domácí hospice Duha pokračuje. Možno zakoupit v e-shopu Nakladatelství Triton na adrese: http://tridistri.cz/nadejenakoncicesty?ItemIdx=4

Duhu navštívili zástupci PALLIARE – CARPE DIEM z.ú.

V pátek 6. 4. navštívili Centrum domácí hospicové péče zástupci ústavu PALLIARE – CARPE DIEM z.ú., který usiluje o rozšiřování domácí hospicové péče na Kroměřížsku, ve Zlínském kraji.

Srdečně Vás zveme na akci „Z muzikálu do muzikálu“

Další příběhy, nové osudy, nesmrtelné písně – tak by se dalo stručně charakterizovat dlouho očekávané pokračování hudebně dramatického pořadu Z muzikálu do muzikálu II, které připravil pro své publikum pěvecký sbor SDS z Lomnice nad Popelkou.

Duchovní obnova v Prešově na Slovensku

Ve dnech 19.4.- 22.4. 2018 se uskuteční duchovní obnova pro zdravotníky v Prešově na Slovensku, kterou povede MUDr. Marie Svatošová, P. Pavel Rousek a Jana Sieberová.

Většina lidí v České republice i na Slovensku umírá v nemocnicích. Umírat důstojně by měl člověk všude. Vždy záleží na personálu, který by měl být velmi empatický, ale  to je velké umění. Nesmíme pacienta obelhávat, ale zároveň ho nemůžeme srazit do zoufalství. Je třeba, abychom se kolem trpícího a umírajícího člověka semkli a udělali všechno proto, co mu může pomoci. Obvyklé fráze „všechno bude dobré, musíte být statečný, atd.“, nepomohou. Je třeba velké citlivosti srdce, abychom na otázky, signály, pocity umírajících, dokázali naladit své srdce.

Se zvláštní úctou myslím na všechny pečující, kteří doprovázejí těžce nemocné a umírající pacienty, protože v jejich službě je skryté něco velmi velikého. Láska a úcta k lidskému životu.

Jana Sieberová

Přednáška ve FN Hradec Králové pro studenty

Dne 18.4. 2018 se uskuteční přednáška Jany Sieberové ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pro studenty Zdravotnické školy.

Cílem přednášky je poukázat na současné slabiny péče o pacienty v závěrečné fázi života a popsat jejich situaci v jednotlivých kasuistikách. V přednášce jsou představeny konkrétní kroky nutné ke zbudování domácího hospice. Přednášející také hodnotí mnohaleté zkušenosti z doprovázení a identifikuje hlavní slabiny péče o umírající pacienty. Současně hledá a navrhuje konkrétní kroky, které mohou změnit jejich nelichotivé podmínky.

Přednáška

Dne 10.4. 2018 se uskuteční přednáška Jany Sieberové v Domově sociálních služeb v Chotělicích.

Lektorka ve své přednášce začíná skutečností uvědomění si nevyléčitelného onemocnění, emočního prožívání jak na straně nemocných, tak i jejich blízkých. Důležitost klade nejen na rozpoznání spirituálních potřeb u nemocných, ale také na nabídku duchovní služby a její podstaty. Účastníci tak mohou získat představu o rozhovoru v duchovní péči, kdy se pečující profesionál citlivě dotýká hloubky nitra pacientů i rodin a nechává tak vzájemnou spolupráci v atmosféře svobody, důstojnosti, sdílení, úcty k prožitým chvílím.

Báseň Duze od PhDr. Jaroslava Šturmy

Před několika dny jsme oslavili deváté výročí Duhy. Na malé setkání jsme pozvali i jejího dlouholetého přítele a podporovatele PhDr. Jaroslava Šturmu. Pan doktor přijet bohužel nemohl, ale poslal nám báseň:

Duha přeje všem požehnané Velikonoce!

Požehnané velikonoční svátky a radost z nastupujících jarních dní,

přeje všem ze srdce

Domácí hospic Duha

velikonoční přání Duha 2018

Vyjde v dubnu…

Kniha volně navazuje na prvotinu Jany Sieberové, s názvem Hospic – Příběh naplněné naděje. K té napsal výstižnou předmluvu kardinál Miloslav Vlk. Další už bohužel nenapíše, protože zemřel, ale jeho výslovné přání „ve své druhé knize napiš: doprovázela jsem kardinála“ mu zde autorka plní. Na jeho radu v ní také pouští ke slovu několik svých následovníků… Knížka „Naděje na konci cesty“ vyjde v dubnu.

 

Vzpomínka na pana kardinála Miloslava Vlka v Českém rozhlase 2

Posíláme odkaz a vzpomínku na vzácného muže, pana kardinála Miloslava Vlka, který miloval Boha až do krajnosti a přijal z jeho rukou plán, který mu od věčnosti svěřil, a ani v závěru života ho neodložil, ale naplnil.

Jana Sieberová v rozhovoru s p. Zbigniewem Czendlikem vzpomíná nejen na na doprovázení pana kardinála v pořadu Jak to vidí……

Poslouchejte zde.

Duha slaví devět let…

Drazí přátelé,

25.3. 2018 oslavíme výročí devíti let od založení Domácího hospice Duha v Hořicích. Dovoluji si vám k tomu napsat pár svých vzpomínek…

Myšlenka domácího hospice zrála mnoho let v mém srdci a postupně se stala prioritou, kterou podpořil dne 25.3. 2009 kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka, Královéhradecký kraj a Město Hořice.

Poděkování

Dovolte mi, abych poděkovala vašemu kolektivu za záslužnou práci pro nemocné. Předejte, prosím, zejména pozdrav a poděkování zakladatelce vašeho hospice Duha paní Janě Sieberové, jejíž knihu jsem si nedávno se zájmem přečetla a těším se na její pokračování.

Vážím si vaší práce.

PhDr. Ludmila Nováčková, dobrovolnice Hospice na Svatém Kopečku v Olomouci

Naplněná naděje  touhy pomoci, touhy pokojně umírat… Naděje,  která umožní smrti se nebát, smrt přijímat. Daná Bohem i blízkými,  kteří v Něj věří, v něm sílu čerpají. Daná jistotou,  láskyplnou péčí, věrností,  důvěrou, soucitem a spoluprací. Naděje, kterou umírající půdu pod nohama  jen pomyslně, pozemsky ztrácí. Naplněná naděje,  která utrpení  ve vzájemné díky obrací. Naděje,  která dává sílu  aspoň ještě žít. Naděje,  jejíž jiskra  umí touhu po životě  zapálit.

/-člun-14. 2. 2018, ke knize J. Sieberové, Hospic příběh naplněné naděje/

Letem Asociačním světem

Nejnovější číslo elektronického zpravodaje Asociace hospiců: Letem Asociačním světem 2-2018

Poděkování Lesům ČR, s. p.

Na začátku roku rekapitulujeme všechny dary, které získáváme na provoz naší služby. Každá taková rekapitulace je pro nás současně špatnou i dobrou zprávou. Špatná zpráva je to v tom, že od Sametové revoluce není v ČR proplácena domácí hospicová péče zdravotními pojišťovnami. Přestože si dle průzkumů 90% občanů přeje zemřít doma a přestože je péče v domácím prostředí prokazatelně levnější, než péče v nemocnici či LDN. Dobrou zprávou je, že v naší zemi je mnoho těch, kteří domácí hospice všestranně podporují. Rádi bychom proto touto cestou poděkovali podniku Lesy ČR, s.p. které jsou naším dlouhodobým dárcem a v roce 2017 nás opět podpořily více než významnou částkou. Děkujeme vám, že sdílíte starost o naše hospicové pacienty a společně s námi pomáháte tvořit zázemí pro poskytování domácí hospicové péče!

Z odkazu pana kardinála Miloslava Vlka

Život mluví 3.6. 2015

Téma „hospice“ a otázky související se v poslední době stávají hodně aktuální, ne pouze z hlediska zdravotního a sociálního, ale i z hlediska věroučného a existenciálního. Ve světě sílí trend hledání hodnot, hledání smyslu života a jeho perspektiv. Svědčí o tom aktuálně bohatá literatura doma i ve světě (více na toto téma „Jak změnit svět“).

Zkušenosti hospicových týmů, které doprovázejí nemocné v terminální situaci života, o tom jednoznačně mluví. Fyzické bolesti může lékařská věda více méně zdárně ztišit nebo i odstranit. Ale v terminální životní situaci často trápí člověka řada jiných utrpení a bolestí, na které ani dnes tak vysoce rozvinutá medicína nemá lék. Nejčastěji je to osamocení. Člověk se cítí tváří v tvář blížící se smrti osamocen, sám, i když ostatní tělesné potřeby mohou být uspokojeny. Je totiž stvořen pro společenství, k obrazu Trojice.